You are on page 1of 61

1
01 PENGENALAN

02 JAWATANKUASA
PBPPP

03 PEGAWAI PENILAI &
PEGAWAI YANG DINILAI

04 INSTRUMEN
& SKOR

SURAT PELAKSANAAN PBPPP MENGGANTIKAN PENILAIAN
PRESTASI SEDIA ADA DI KPM Y.BHG. TAN SRI DR. KSU

2

SURAT PELAKSANAAN PBPPP PADA TAHUN 2016 3 .

MATLAMAT 4 1 Meningkatkan kecekapan dan komitmen bagi melahirkan PPP yang berprestasi tinggi. 2 potensi serta keberhasilan PPP Penilaian menyeluruh yang menggabungjalinkan kompetensi dan 3 Bagi mendokong aspirasi ke arah pendidikan yang berkualiti tinggi .

OBJEKTIF 5 Mengenal pasti Menilai Menilai Mengenal kompetensi dan kompetensi keberhasilan pasti potensi PPP dan potensi (aspek keperluan untuk PPP peningkatan latihan untuk membolehkan dan pembangunan Program pencapaian) laluan kerjaya Pembangunan yang PPP Profesional merupakan Berterusan hasil kerja PPP (CPD) dilaksanakan .

Pegawai di Bahagian. SIPartners+ dan FasiLINUS 8. Pegawai Pusat Perkhidmatan Pendidikan (3PK) JURULATIH 9. Guru 2. PPD. SISC+. Kaunselor Bahagian. JPN. & IPG 7. Guru Bimbingan Kaunseling FASILITATOR 6. JPN dan PPD *Pengurusan dan Pentadbiran (B) – PPP di peringkat pengurusan di organisasi kelolaan KPM yang terlibat dalam hanya berkaitan pengurusan TANPA pengajaran 5. Kepimpinan Sekolah PT(A) dan Institusi Pendidikan Kategori *Pengajaran dan Pentadbiran (A) – PPP di peringkat pengurusan di sekolah dan institusi Kumpulan pengajian di bawah kelolaan KPM yang terlibat dalam pengurusan SERTA pengajaran dan pembelajaran 4. Pensyarah PdP *Pengajaran dan Pembelajaran – PPP yang mengajar di sekolah dan institusi pengajian di bawah kelolaan KPM 6 3. 1. Jurulatih Sukan dan Seni . Institusi PT(B) Pendidikan.

GENERIK 7 G Semua PPP dinilai berdasarkan Dimensi. Elemen dan Aspek yang sama KOMPONEN FUNGSIONAL INSTRUMEN F Dinilai berdasarkan pengetahuan dan kemahiran berdasarkan bidang tugas PPP K KEBERHASILAN Dinilai berdasarkan peningkatan dan pencapaian hasil kerja berasaskan bidang tugas PPP .

99% 60-79.99% . KERANGKA KONSEP PBPPP 8 G Instrumen 1 Prestasi F Prestasi Tinggi Cemerlang 90-100% Prestasi + Prestasi Sederhana 80- Rendah 89.99% 2 K Instrumen 0- 59.

TEMPOH PENILAIAN 9  Dilaksanakan secara berterusan dalam tempoh 1 tahun pada Pegawai Penilai mestilah tahun semasa melengkapkan penilaian dan menghantar skor  Penilaian sekurang. akhir penilaian kurangnya 2 kali setahun .

gov. PELAKSANAAN PENILAIAN SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) 10 MODUL e-PRESTASI https://eprestasi.my .moe.

11 01 PENGENALAN 02 JAWATANKUASA PBPPP 03 PEGAWAI PENILAI & PEGAWAI YANG DINILAI 04 INSTRUMEN & SKOR .

TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PBPPP Merancang. menyelaras Memastikan kerahsiaan 12 dan memantau skor PYD Mengemukakan cadangan Kes tertentu PYD senarai PP Memberi latihan dalaman PYD Baharu Tindakan pelaksanaan Penyediaan Laporan mengikut jadual Pengurusan dokumen Penyelarasan Skor terperingkat Penilaian serta-merta oleh PP bagi kes tertentu .

JK PBPPP 13 PENGERUSI SETIAUSAHA AHLI AHLI AHLI JAWATANKUASA 1 JAWATANKUASA 2 JAWATANKUASA 3 URUS SETIA .

PERANAN 14  Menubuhkan dan melantik JK  Mempengerusikan mesyuarat JK dan mesyuarat penyelarasan markah PENGERUSI  Menyampaikan taklimat di peringkat organisasi  Menjaga kerahsiaan .

PERANAN  Menyelaras JK 15  Menghadiri mesyuarat  Menyediakan jadual pelaksanaan  Memberi latihan dalaman kepada PP  Menyediakan cadangan PP  Mengurus taklimat kepada PP dan PYD SETIAUSAHA  Pemantauan pengisian skor  Menyediakan minit mesyuarat  Perantara organisasi dengan agensi yang berkaitan/KPM  Menjaga kerahsiaan  Memastikan fail am 435 (Fail Pengurusan PBPPP) disediakan oleh urus setia .

PERANAN 16 AHLI AHLI AHLI JAWATANKUASA 1 JAWATANKUASA 2 JAWATANKUASA 3  Menghadiri mesyuarat  Mencadangkan PP  Menjaga kerahsiaan  Memantau pelaksanaan PBPPP .

PERANAN 17  Mengurusetiakan mesyuarat  Menyedia dan menguruskan fail am 435 (Fail URUS SETIA Pengurusan PBPPP)  Menjaga kerahsiaan .

500-5/4/ Sumber Manusia – Kompetensi – Penilaian Prestasi/Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (TERPERINGKAT)  No rujukan fail adalah KPMSP. FAIL PENGURUSAN PBPPP MELALUI DDMS 18 Untuk Bahagian yang terlibat sahaja  Pegawai Rekod Bahagian wujud fail di bawah induk KPMSP.T.’NamaBahagian’.500-5/4 ( )  Fail dicap TERHAD dan disimpan di bahagian .

19 01 PENGENALAN 02 JAWATANKUASA PBPPP 03 PEGAWAI PENILAI & PEGAWAI YANG DINILAI 04 INSTRUMEN & SKOR .

KRITERIA UTAMA PEGAWAI PENILAI (PP) 20 Ke Mas Pengupayaan se (empowerment) kepada organisasi su a untuk merealisasikan aia Penilaian n Berasaskan Tugas ah n dan Tempat ed g aia Bertugas lba Fleksibiliti pe Ka Ke Kesesuaian Tempat .

adik hubungan beradik. menantu. ipar. organisasi . anak saudara. mengikut kekananan/ lama tempoh sepupu atau biras) PYD berkhidmat dalam gred semasa/ ditentukan oleh jawatankuasa PBPPP antara PP dan PYD. anak. isteri. KRITERIA UTAMA PEGAWAI PENILAI (PP) 21 Sekurang-kurangnya Tiada hubungan Penilaian mesti satu gred lebih tinggi kekeluargaan terdekat dijalankan oleh daripada PYD ATAU melalui pertalian darah PP yang Ketua Organisasi/ atau perkahwinan mempunyai Penyelia kepada PYD (suami. Sekiranya kriteria PP di atas tidak dapat kerja dengan dipenuhi maka PP boleh dilantik mertua.

PP PYD Berkhidmat di tempat kurangnya 6 bulan bertugas melebihi 6 bulan (180 hari) pada tahun (180 hari) semasa. maka penilaian hendaklah dilakukan oleh penyelia Jika tempoh berkhidmat pada yang terdekat dan tahun penilaian semasa tidak mempunyai hubungan mencukupi. PPP yang baharudilantik Sekiranya tiada PP yang pada tahun penilaian semasa layak menilai kerana perlu berkhidmat sekurang- tempoh penyeliaannya kurangnya 6 bulan (180 kurang dari 6 bulan hari) sebelum dinilai dalam tahun yang dinilai. Bagi Penilaian Guru Baru pada kes-kes tertentu tempoh minimum ialah 3 bulan TEMPOH tahun berikutnya setelah genap 6 bulan (180 hari) berkhidmat . MAKLUMAT PENTING PP dan PYD 22 PP menyelia sekurang. PYD akan menjalani kerja dengan PYD.

. GURU PINJAMAN DAN KADER TIDAK DINILAI menggunakan PBPPP. maka penilaian hendaklah dilaksanakan di jabatan di dua jabatan yang PYD berkhidmat semasa. PYD merupakan PPP • Gred 54 ke bawah PP boleh dilantik dalam • Gred Khas C dan B kalangan pegawai (VK). PENILAIAN PPP kumpulan JUSA (VU). MAKLUMAT PENTING PP dan PYD 23 PP PYD Sekiranya PYD berkhidmat di dua jabatan yang berlainan dalam tempoh Sekiranya PP berkhidmat yang sama panjang. yang berlainan skim SYARAT perkhidmatan. seliaan. maka PP masih boleh PYD merupakan PPP yang telah dilantik oleh SPP secara tetap menjadi penilai di atau kontrak yang berkhidmat jabatan sebelum jika di KPM dan agensi bawah perlu. berlainan dalam tempoh yang sama panjang.

meninggal dunia. Pengetua/ Guru KES KHAS berdasarkan syarat tempoh Besar dan Guru Penolong penilaian Kanan dinilai oleh Pegawai di . PPP status POOL perlu DINILAI Contohnya. bulan (180 hari) perlu dinilai meletak jawatan atau tidak dapat dikesan. MAKLUMAT PENTING PP dan PYD 24 Sekiranya penilaian tidak PP PYD PYD yang akan bersara pada tahun penilaian semasa diselesaikan oleh PP yang tetapi berkhidmat melebihi 6 telah bersara. maka Bagi jawatan tertentu. PYD boleh dinilai Jawatankuasa PBPPP Organisasi oleh seorang PP sahaja seperti perlu melantik PP baharu bagi jawatan Pegawai Khas dan Ketua PYD tersebut Sektor di JPN (WP Labuan dan WP Kuala Lumpur) PP perlu dilantik dalam organisasi sahaja (Job-Based Pegawai interim/ lantikan & Work Place) kecuali bagi secara pentadbiran perlu kumpulan kepimpinan dinilai di tempat bertugas organisasi. PP dilantik dalam semasa kalangan pegawai dari organisasi yang menyelia.

integriti. PP1 prestasi tahun-tahun dan PP2 BOLEH sebelumnya atau faktor MENGADAKAN PERBINCANGAN yang boleh dianggap BERKAITAN PRESTASI sebagai unsur-unsur pilih PYD namun TIDAK kasih yang boleh BOLEH BERBINCANG mencemarkan nilai dalam penetapan pemberian skor PYD. PYD adalah SULIT. . INTEGRITI PEGAWAI PENILAI (PP) 25 KPM tidak menyediakan sebarang sistem yang Pemberian skor antara Penilaian dilaksanakan memaparkan kedua-dua PP kepada tanpa dipengaruhi oleh markah penilaian.

INTEGRITI PEGAWAI PENILAI (PP) 26 PP perlu menjaga Penilaian dibuat kerahsiaan skor dengan keyakinan PYD Penilaian tidak bahawa PYD dilaksanakan merupakan aset secara tergesa- terpenting yang gesa atau perlu dan boleh dilakukan pada dimajukan dari saat akhir semasa ke semasa .

. INTEGRITI PEGAWAI PENILAI (PP) 27 PP tidak Tidak memberikan perhatian yang lebih mengambil jalan kepada perkara yang mudah dengan baru berlaku. penilaian keseluruhan seseorang pegawai. sama memberikan skor ada bersifat positif dalam lingkungan atau negatif yang pertengahan boleh mempengaruhi sahaja.

. PROSES PBPPP BAGI PP DAN PYD 28 Prapenilaian PY PP D PP1 dan PP2 membuat perancangan penilaian dan berbincang dengan setiap PYD mengenai penetapan sasaran keberhasilan dan kemajuan kerja Memastikan PYD dinilai menggunakan instrumen yang betul mengikut bidang tugas. PP hendaklah menyelia kerja yang dijalankan oleh PYD melalui pengawasan dan bimbingan yang berterusan berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja PYD sepanjang tahun yang dinilai. *Penilaian boleh dijalankan pada bila-bila masa.

keberhasilan. D PY . PROSES PBPPP BAGI PP DAN PYD Penilaian 29 Pertama PY PP Memaklumkan skor yang diperoleh Menerima skor penilaian dan D PYD mengikut aspek yang dinilai. Menyerahkan salinan Borang Markah Menyimpan borang markah bagi penilaian kepada PYD dan satu salinan perlu disimpan oleh PP. Mengadakan sesi perbincangan bersama PP1. PP2 dan PYD bagi tujuan semakan semula sasaran keberhasilan (jika perlu). penilaian pertama. PP hendaklah berbincang dengan PYD mengenai kemajuan kerja sekurang- kurangnya dua kali setahun dan dari semasa ke semasa bagi membuat PP pengubahsuaian strategi kerja untuk meningkatkan prestasi kerja.

. Memasukkan skor dalam sistem e-Prestasi oleh PP1 dan PP2. PROSES PBPPP BAGI PP DAN PYD 30 Penilaian Akhir PY PP D Perbincangan PP1 & PP2 untuk pencapaian skor keberhasilan. Walau bagaimanapun. skor keberhasilan hanya diisi oleh PP1 sahaja.

. PROSES PBPPP BAGI PP DAN PYD 31 Pascapenilaian PY PP D Memaklumkan kepada PYD skor yang diperoleh mengikut aspek yang dinilai Menerima dan menyimpan borang markah bagi penilaian Menyerahkan salinan Borang akhir yang telah lengkap diisi Markah penilaian kepada PYD (Skor Akhir) dan satu salinan perlu disimpan oleh PP.

PENETAPAN PP BAGI SEKOLAH KAWALAN BPI 32 PYD PP1 PP2 PEGAWAI DI SEKTOR PEGAWAI DI PENGETUA/ PENDIDIKAN ISLAM BAHAGIAN GURU (JPN) PENDIDIKAN ISLAM (BPI) BESAR GURU PENGETUA/GURU PEGAWAI DI SEKTOR PENOLONG BESAR PENDIDIKAN ISLAM (JPN) KANAN .

PEGAWAI KHAS . TIMB. PENETAPAN PP BAGI KES-KES TERTENTU 33 PYD PP1 PP2 GURU PENOLONG GURU BESAR PEGAWAI DI KANAN PPD (LANTIKAN PENTADBIRA N) 1. KETUA SEKTOR DI JPN (WPKL DAN WP LABUAN) 2.PENGARAH DI KETUA JABATAN TIADA PP2 PPW 3. PENOLONG PPD (bagi yang tiada timbalan PPD – PPD kecil) 4.

PENETAPAN PP BAGI KAUNSELOR 34 PYD PP1 PP2 KAUNSEL KETUA SEKTOR TIMBALAN PSIKOLOGI PENGARAH OR TIMB. PEGAWAI PENDIDIKAN KETUA SEKTOR KAUNSELOR DAERAH/ PEGAWAI PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAERAH DI JPN .

35 01 PENGENALAN 02 JAWATANKUASA PBPPP 03 PEGAWAI PENILAI & PEGAWAI YANG DINILAI 04 INSTRUMEN & SKOR .

KONSEP INSTRUMEN 36 ASPEK Perincian tentang perkara yang dinilai dalam sesuatu elemen ELEMEN Pembolehubah bagi sesuatu dimensi (konstruk) DIMENSI Menggambarkan konstruk yang hendak dinilai = Hasil/prestasi .

WAJARAN MARKAH MENGIKUT DIMENSI 37 D1 D2 PROFESIONALISME PENGLIBATAN D3 KEBERHASILAN KEMAHIRAN 90% 10% .

ARAS PENILAIAN

38

CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

Konsisten Menguasai Kurang Tiada
Kepelbagaian Merancang Sebilangan kecil Tidak menguasai,
Menyediakan tidak lengkap, tidak
Berkesan, Aktif Memuaskan merancang dan
Menganalisis sebagainya
Menyeluruh Masih
Lengkap memerlukan
Tindakan Sentiasa
susulan bimbingan memerlukan
bimbingan
Kritis dan Kreatif

CONTOH INSTRUMEN PBPPP
Aras Penilaian (rubrik untuk pemberian
Deskripsi bagi aspek markah atau aras penilaian bagi aspek
yang dinilai yang dinilai).
39

Kaedah-kaedah Penilaian dan
contoh-contoh ‘evidens’
DIMENSI ELEMEN ASPEK

INSTRUMEN PBPPP

40
PT(B) FUNGSIONA
L
JURULATIH

PdP
FASILITATOR (Guru)
(SISC+,SIPARTNERS+
dan FasiLINUS GENERIK
PdP
3 PK (Pensyarah)

KAUNSELOR GBK
PT(A)

3 Kematangan A3.2 Hubungan Bertindak Keputusan dan Pekeliling Tugas- dengan A2.1 Kesediaan A1.5 Berfokuskan A3.1 Mengutamakan A3.4 Pemikiran dan Pelanggan Kreatif dan Komunikasi *PPP yang berkhidmat kurang dari 5 tahun pada tahun penilaian semasa Inovatif (TMK) TIDAK AKAN DINILAI .1 Amalan Pencapaian Berwawasan Kerajaan menjalankan Profesional A2.1 Kepimpinan A4.2 Peraturan Arahan/ A1.1 Dasar-dasar n A5.3 Penguasaan Bidang Tugas A5.3 Keinginan melaksanakan A2. INSTRUMEN GENERIK DIMENSI 1 – PROFESIONALISME 30% 4% 41 4% 6% 6% 10% Nilai Keilmuan Kesediaan Sahsiah Potensi Profesional dan dan Pengetahua Kewibawaan A2.2 Keupayaan Keyakinan Diri A3.4 Budaya Kerja Menimba A4.2 Penyesuaian tugas Lain Pelanggan Emosi dan Perubahan A4.2 Kepantasan dan Membuat A4.4 Teknologi Maklumat Bimbingan Sepasukan Pengetahuan Pementoran A2.

1 Jalinan dan Jaringan (Networking and Luar Linkages) 5% A2.1 Sumbangan Profesional dan/atau Sosial Sumbangan . INSTRUMEN GENERIK DIMENSI 2 – PENGLIBATAN 10% 42 5% Hubungan A1.

3 Pengetahuan Pentaksiran Pelaksanaan (30%) A2.2 Penggunaan Sumber Pendidikan A2.5 Penglibatan dan Penguasaan Guru Pembelajaran Murid Pentaksiran (10%) A3.1 Penyampaian A2.1 Pengetahuan A1.4 Teknik Penyoalan A2.2 Perancangan A1.1 Penilaian Prestasi Murid .3 Kemahiran Komunikasi A2. INSTRUMEN FUNGSIONAL DIMENSI 3 60% 43 Perancangan (20%) Pdp A1.

1 Pengetahuan Pdp A1.3 Pengetahuan Pentaksiran Pelaksanaan (30%) A2.1 Penilaian Prestasi Pelajar/Peserta .2 Penggunaan Sumber Pendidikan Pensyarah A2.2 Perancangan A1.3 Kemahiran Komunikasi Pentaksiran (10%) A3.1 Penyampaian A2. INSTRUMEN FUNGSIONAL 44 Perancangan (20%) A1.

5 Maklumat Kepimpinan Organisasi (10%) A3.3 Pembangunan Fizikal A2.2 Kewangan A2.2 Perancangan dan Pembangunan 45 Pengajaran A1.1 Pencapaian Matlamat A1.1 Berfokuskan Bidang Tugas A2.1 Hala Tuju Organisasi A3.2 Proaktif Dalam Tindakan .4 Penyeliaan Dan Pemantauan A1.5 Pembelajaran dan pengajaran Pengurusan (25%) A2.4 Sumber manusia A2. INSTRUMEN FUNGSIONAL Kepimpinan Instruksional (25%) A1.3 Perkongsian Pengetahuan dan PT(A) Pengalaman A1.

2 Perkongsian Pintar .3 Pengurusan Program Kepimpinan Organisasi (15%) A3.1 Komunikasi Berkesan A3.2 Pengurusan Sumber A2.1 Pengurusan Strategik A2.2 Kepimpinan Organisasi Pengurusan (25%) A2. INSTRUMEN FUNGSIONAL 46 Kepimpinan (20%) A1.1 Berwawasan dan Mempunyai Visi dan Misi PT(B) A1.

2 Pengurusan Bilik Bimbingan dan Kaunseling A2.1 Perancangan dan Hala Tuju A1.5 Pelaporan/ Dokumentasi Program A2.4 Penganalisisan dan Penilaian Program .2 Perancangan Program (Outreach) Perkhidmatan B&K 47 Pelaksanaan (30%) A2.3 Melaksanakan Program dan Aktiviti A2.3 Membantu Menyelesaikan Masalah dan Membuat Keputusan A3. INSTRUMEN Perancangan (10%) FUNGSIONAL A1.4 Pengendalian dan Pelaporan Sesi A2.2 Pengendalian Ujian Psikometrik A3.6 Pengendalian Program Kaunseling Berfokus A2.7 Pengendalian Kelab Kaunseling dan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Pentaksiran (20%) A3.1 Pengurusan Fail dan dan Buku Rekod GBK A2.1 Penilaian Khidmat Pelanggan A3.

1 Pelaksanaan Perkhidmatan Kaunseling (Sesi Kaunseling.1 Penilaian Perkhidmatan Kaunseling dan Pemantauan .3 Pelaksanaan Perkhidmatan Pentaksiran Psikologi dan Kaunseling (10%) A3.2 Aplikasi Instrumen Psikometrik/Ujian Psikologi A2. Bimbingan/Konsultasi/Advokasi) A2.2 Perancangan Pemantauan Pelaksanaan Aplikasi Psikologi dan Kaunseling (30%) A2. INSTRUMEN FUNGSIONAL 48 Perancangan (20%) Kaunselor A1.1 Perancangan Perkhidmatan A1.

2 Komunikasi A2.3 Pengurusan Maklumat FASILITATOR (SIP+.1 Pengetahuan Bidang Tugas A1.3 Intervensi Pentaksiran (10%) A3.1 Bimbingan/Coaching & Mentoring kepada klien A2. SISC+ dan Pelaksanaan (30%) FasiLINUS) A2.1 Pelaporan .2 Perancangan dan Persediaan A1. INSTRUMEN FUNGSIONAL Perancangan (20%) 49 A1.

1 Pengendalian Sesi Intervensi/ (Re)habilitasi A2.1 Penilaian Sesi Intervensi/ (Re)habilitasi .2 Perancangan 3PK Pelaksanaan (30%) A2.3 Kemahiran Komunikasi A2.1 Pengetahuan Bidang Khusus A1.4 Konsultasi Penilaian (15%) A3. INSTRUMEN FUNGSIONAL 50 Perancangan Intervensi/ (Re)habilitasi (15%) A1.2 Penggunaan Bahan/Alat Intervensi/ (Re)habilitasi A2.

1 Pengurusan Latihan/ Aktiviti A2.1 Penganalisisan Program Pembangunan Jurulatih Seni Atlet/Murid A3.1 Perancangan Program Pembangunan dan Latihan A1.4 Komunikasi Berkesan Sesi Latihan/ Aktiviti A2.2 Penilaian Program Pembangunan dan Latihan/ Aktiviti Atlet/Murid .3 Pengendalian Sesi Latihan/ Aktiviti A2.5 Laporan Program/ Aktiviti Pentaksiran (10%) Jurulatih Sukan A3.2 Penggunaan Sumber dan Peralatan A2.2 Pengetahuan Pentaksiran Pelaksanaan (30%) A2. INSTRUMEN FUNGSIONAL Perancangan (20%) 51 JURULATIH A1.

KAEDAH PENILAIAN 52 Temu Bual Semakan Bahan Pencerapan h l a i bole w a i pen i u AT AU Peg a n sa t gu n a k a d a s atu men g d a r ipa ilaian lebih edah pen sesuaian n ka an ke n kesaha a s a r k a berd ningkatk cayaan k me olehper untu eb Pemerhatian dan k penilaian .

GARIS PANDUAN INSTRUMEN 53 .

Mematuhi ialah keupayaan pegawai untuk patuh kepada tingkah laku beretika. neutrality dan mematuhi tata kelakuan sebagai penjawat awam Contoh : i. PENJELASAN Keupayaan pegawai untuk: DESKRIPSI -mengetahui. non-partisan. Mengetahui dan memahami ialah keupayaan pegawai untuk menjelaskan tingkah laku beretika. CONTOH :GENERIK D1 : PROFESIONALISME E1 : NILAI PROFESIONAL 54 A1.menjalankan tugas tanpa memihak kepada mana-mana parti politik iii.1 : AMALAN PROFESIONAL HURAIAN Amalan profesional ialah keupayaan pegawai untuk mengetahui. memahami. negara serta kerajaan (Goverment of the day) ii. berketrampilan.cinta dan taat kepada Yang di-Pertuan Agong.tidak mengutamakan kepentingan peribadi sehingga membelakangkan tugas awam -Etika Keguruan Contoh : kecintaan terhadap profesion -Etika Kaunseling – berdasarkan Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor) Contoh: boleh diteladani . memahami. mematuhi dan mempamerkan tingkah laku beretika sebagai seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. -Semangat patriotisme. Mempamerkan ialah keupayaan pegawai untuk memperlihatkan tingkah laku beretika. Contoh: amanah. integriti dan sebagainya. mematuhi dan mempamerkan: -Etika Kerja Penjawat Awam.

CONTOH :GENERIK D1 : PROFESIONALISME 55 E2 : SAHSIAH A2.2 : KEPANTASAN BERTINDAK HURAIAN Kepantasan bertindak ialah keupayaan pegawai untuk menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang diberikan dan mencapai hasil/ objektif. PENJELASAN Keupayaan pegawai untuk: DESKRIPSI melaksanakan sesuatu arahan/ tugasan berdasarkan tempoh dan sasaran kerja yang ditetapkan bertindak dengan berkesan dalam menyelesaikan tugasan mengikut sasaran kerja dan tempoh masa yang ditetapkan .

CONTOH :GENERIK D1 : PROFESIONALISME 56 E3 : POTENSI A3. kemahiran dan nilai baharu bagi menyelesaikan masalah semasa menjalankan tugas. PENJELASAN Keupayaan pegawai untuk: DESKRIPSI mempelajari perkara baharu bagi mendapatkan maklumat menggunakan pengetahuan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan meningkatkan ilmu.3 : KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN HURAIAN Keinginan menimba pengetahuan ialah keupayaan pegawai untuk mempelajari ilmu. kemahiran dan nilai baharu bagi menyelesaikan masalah .

. Contoh: Pihak institusi pendidikan dengan institusi pendidikan lain sama ada pihak kerajaan / swasta sama ada di dalam atau di luar negara PENJELASAN Keupayaan pegawai untuk: DESKRIPSI mewujudkan dan membina hubungan secara kolaboratif.1 : HUBUNGAN LUAR : JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING (NETWORKING AND LINKAGES) LINKAGES) HURAIAN Jalinan dan jaringan (networking and linkages) ialah keupayaan pegawai untuk mewujudkan hubungan dengan pihak luar bagi meningkatkan keupayaan melaksanakan tugasan. Jalinan ialah kerjasama / kolaborasi / perkongsian pintar antara organisasi pegawai dengan pihak luar yang bukan dalam bidang yang sama. Mewujudkan kerjasama bagi membantu pegawai untuk meningkatkan prestasi dalam bidang tugas dengan pelbagai cara. perkongsian pintar dan seumpamanya dengan pihak luar berkaitan dengan bidang tugas. CONTOH :GENERIK D2 : PENGLIBATAN 57 E1 A1. Contoh: Pihak institusi pendidikan dengan bukan institusi pendidikan sama ada pihak kerajaan / swasta / NGO / komuniti lain sama ada di dalam atau di luar negara Jaringan ialah kerjasama / kolaborasi / perkongsian pintar antara organisasi pegawai dengan pihak luar dalam bidang yang sama.

GENERIK D2 : PENGLIBATAN E2 : SUMBANGAN 58 A1.2 : SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU SOSIAL HURAIAN Sumbangan profesional dan / atau sosial ialah keupayaan pegawai untuk menyumbangkan tenaga dan kepakaran di luar tugas rasmi. PENJELASAN Keupayaan pegawai untuk: DESKRIPSI melibatkan diri dalam memberikan sumbangan profesional dan / atau sosial selain tugasan hakiki dan tugasan sampingan Sumbangan profesional merujuk kepada semua yang berikut: -mempunyai kaitan bidang kepakaran -penglibatan dalam atau luar organisasi -mempunyai pilihan menerima atau menolak -mendapat kebenaran ketua jabatan semasa waktu bekerja -memaklumkan kepada ketua jabatan jika di luar waktu bekerja Contoh Sumbangan Profesional: Kegiatan dan sumbangan berdasarkan bidang kepakaran di luar tugas rasmi yang berfaedah kepada organisasi/ komuniti/ negara pada tahun yang dinilai tidak termasuk pertubuhan politik (merujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil.13 /2012) -Penceramah dalam atau luar organisasi berkaitan bidang kepakaran -Jurulatih hoki peringkat PPD/ JPN/ KPM atau di luar organisasi -Guru agama .menjadi hakim tilawah peringkat PPD/ JPN/ KPM atau di luar organisasi seperti daerah/ negeri/ kebangsaan/ antarabangsa .

-mendapat kebenaran ketua jabatan semasa waktu bekerja -memaklumkan kepada ketua jabatan jika di luar waktu bekerja Contoh sumbangan sosial: Kegiatan dan sumbangan yang ada/ tiada kaitan bidang kepakaran di luar tugas rasmi yang berfaedah kepada organisasi/ komuniti/ negara pada tahun yang dinilai tidak termasuk pertubuhan politik. PIBG. Majlis Permuafakatan Penduduk dll -Ahli /JK persatuan atau NGO dll -Melibatkan diri dalam program / aktiviti kemasyarakatan anjuran pelbagai pihak Sumbangan merujuk kepada keaktifan (bilangan sumbangan/ penglibatan/ aktiviti) yang disertai kepada sesuatu organisasi di luar jabatan dan berkualiti.13 /2012) -Penceramah untuk komuniti / persatuan yang ada kaitan / tiada kaitan dengan kepakaran -Guru agama – menjadi hakim / menyampaikan kuliah agama / imam / bilal / pegawai masjid dll. CONTOH :GENERIK D2 : PENGLIBATAN E2 : SUMBANGAN 59 A1. (merujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. -mempunyai pilihan menerima atau menolak. -penglibatan di luar organisasi. .2 : SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU SOSIAL PENJELASAN Sumbangan sosial merujuk kepada semua yang berikut: DESKRIPSI -ada/ tiada kaitan bidang kepakaran. -JK surau / masjid.