You are on page 1of 2

ASPURI ASRAMA

KUMP. 8
ASPURI DEWAN DEWAN
MAKAN MAKAN
BARU LAMA
A
S
A
T
PADANG S
A
SEKOLAH P
K
U KUMP. 7
A
KUMP. 6 R
A
BENGKEL KH
BALAI KO
BENGKEL BLOK D
TM/AHR
KUMP. 3 MAKMAL KUMP. 4
KUMP. 5 IT
KEM BITARA
TAMAN
BLOK C SAINS
TAPAK
BLOK B PERHIMPUNAN KANTIN
KUMP. 2 ASTAKA
KOLAM
CENDA-
BLOK A KUMP. 1 WAN