You are on page 1of 17

Studijski program: informacione tehnologije

Predmet: Elektronsko Poslovanje

SEMINARSKI RAD
Tema:
Elektronsko Bankarstvo

Student: Profesor:
Nenad Nikolić 4-108/2010 Dr Miodrag Milićević

SADRŽAJ:  Uvod  Internet ekonomija  Organizacija modela elektronske trgovine  Poslovni modeli .sa aspekta saradje među učesnicima  Elektronsko bankarstvo  Principi WEB-zasnovanog elektronskog poslovanja  Bezbednost elektronskog poslovanja  Perspektive razvoja elektronskog poslovanja .

UVOD  e-Business (Elektronsko poslovanje) – poslovanje zasnovano na savremenim informacionim tehnogolijama  Omogućava kompanijama povezivanje internih i eksternih sistema obrade podataka  Razlika između e-Businessa i e-Commerca.Sniženje cena .Efikasnije realizovanje transakcija .  Američka kompanija IBM prva upotrebila izraz “Elektronsko poslovanje”  U dosadašnjem periodu Elektronsko poslovanje je doživelo ekpanziju u : maloprodaji.Povećanje kvaliteta .Kraće vreme izlaska na tržište . izdavštvu i finansijskim uslugama  Prednosti elektronskog poslovanja u odnosu na tradicionalno: .

Kraće vreme izlaska na tržište .  Američka kompanija IBM prva upotrebila izraz “Elektronsko poslovanje”  U dosadašnjem periodu Elektronsko poslovanje je doživelo ekpanziju u : maloprodaji. ELEKTRONSKA TRGOVINA  e-Business (Elektronsko poslovanje) – poslovanje zasnovano na savremenim informacionim tehnogolijama  Omogućava kompanijama povezivanje internih i eksternih sistema obrade podataka  Razlika između e-Businessa i e-Commerca.Sniženje cena . izdavštvu i finansijskim uslugama  Prednosti elektronskog poslovanja u odnosu na tradicionalno: .Efikasnije realizovanje transakcija .Povećanje kvaliteta .

Garancija .Proizvod .Tehnička podrška .Mogućnost vraćanja proizvoda .Način za prijem .Isporuka .Marketing .Mesto . ELEKTRONSKA TRGOVINA  Sama reč trgovina vodi poreklo od Engleske reči Commerce  e-Commerce (Elektronska trgovina) – kupovina robe ili usluga putem elektronskih sistema kao sto je Internet Elementi Elektronske trgovine su: .

.poboljšanje podrške korisnicima. .rast zaposlenosti.uštede u troškovima poslovanja. . . .rast prihoda i proizvodnje.Mikromarketing  Pogodnosti .Unutrašnja integnracija . INTERNET EKONOMIJA  Oblast koja doprinosi razvoju poslovanja kompanija zasovanih na Internetu i Worl Wide Web  Razvoj Interneta povlači za sobom i razvoj Internet ekonomije  Ovim je omogućeno: .zadovoljne kupce. .Spoljna integracija .uštede u troškovima distribucije. .smanjenje vremena isporuke robe i smanjenje broja reklamacija.

.priceline.Horizontalni model – skupljaju informacije o širokom opsegu tema primer www.com  Online trading & landing modeli www.yahoo. vreme.e-bay.com.au . sport.org  Dinamic pricing model - www. .com  Portal modeli – obično nude vesti.ORGANIZACIJA MODELA ELEKTRONSKE TRGOVINE Modeli organizovanja elektronske trgovine su:  Aukcijski model – organizovan kao forum za online kupovinu Korisnici ovog modela su: prodavac i licitant primer www.Vertikalni model – nude veliki broj informacija o jednoj temi primer www.acm..afsd..com .

.Business to Government (B2G) .POSLOVNI MODELI ( SA ASPEKTA SARADNJE MEĐU UČESNICIMA )  Poslovni model je metod planiranja vođenja biznisa na način koji kompaniji donosi profit  Elektronske transakcije se mogu obavljati između tri strane: . Kompanije ( Business ) i Klijenti ( Consumer ) Komunikacije između kompanija i krajnjih korisnika .Business to Employee (B2E) .Government to Business (G2B) .P2P .Consumer to Consumer (C2C) .Consumer to Business (C2B) .Business to Consumer (B2C) .Government to Government (G2G) .Government to Consumer (G2C) Višestruke transakcije (B2B2C..Employee to Business ( E2B ) Komunikacija u elektronkoj vladi .Vlada ( Government ) .) . C2B2C.Business to Business (B2B) .

POSLOVNI MODELI .

KOMUNIKACIJE IZMEĐU KOMPANIJA I KRAJNJIH KORISNIKA .Business to Employee (B2E) .Consumer to Consumer (C2C) .Business to Consumer (B2C) .Employee to Business ( E2B ) .Business to Business (B2B) .Consumer to Business (C2B) .

primer: aplikacija koja povezuje jedan on-line katalog sa drugim -C2B2C ( Cosumer to Business to Consumer ) -primer www.com obezbeđuje potrošačima dinamički katalog i prodaju polovnih i novih automobila . VIŠESTRUKE TRANSAKCIJE  Nastaju kao kombinacije postojećih poslovnih modela  Sve su popularnije i u stalnom su porastu korišćenja Ističu se: -B2B2C ( Business to Business to Consumer ).autrader. torrent .P2P ( Peer to Peer ) razmena podataka između korisnika posredstvom interneta preko aplikacija kao što su e-Mule.

 ušteda u vremenu i mogućnost obavljanja transakcija bez odlaska u banku  i stalni uvid u stanje na računu i promet.  omogućeno je i korišćenje usluga 24 časa dnevno . ELEKTRONSKO BANKARSTVO specifičan deo elektronskog poslovanja.  brži obrt sredstava kao i siguran i bezbedan platni promet. ima mnoge prednosti u odnosu na klasično bankarstvo kao sto su:  smanjenje troškova transakcija.

prikazati godišnji poslovni rezultat kao i referentne liste korisnika . PRINCIPI WEB-ZASNOVANOG ELEKTRONSKOG POSLOVANJA Web prezentacija kompanije. trebalo bi da zadovoljava sledeće pricipe: generalno pravilo: učiniti je što zanimljivijom pre pravljenja prezentacije treba sprovesti analizu interesa posetilaca treba da zameni skupe telefonske pozivne centre treba da pruži personalizovane usluge da korisnik: -može da odredi svoj profil -svoje specifične interese za informacijama Motivisati posetioce da ponovo posete Web prezentaciju Omogućiti korisniku povezanost sa komplementarnim institucijama Dati adrese preduzeća iz područja iste delatnosti korisnik treba da što kraće čeka na odgovor. zasnovana na elektronskom poslovanju.

elektronski dokument.aplikativni sigurnosni protokol. identifikuje računar.protokol koji obebeđuje autentifikaciju. i autorizacija- dozvoljen pristup Digitalni potpis. služi za siguran prenos podataka preko Web-a SSH (Secure Shell ). enkripciju i integritet podataka VPN ( Virtual Private Network )-bezbedna komunikacija preko nebezbednog interneta . osobu.niz bitova koji omogućava identifikaciju učesnika poslovanja Digitalni sertifikat. preduzeće ili sertifikatora SSL (Secure Socet Layer).BEZBEDNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA -podrazumeva postojanje bezbednosnih servisa (sve aktivnosti organizacije u vezi sa bezbednošću) Kriptografske tehnike -postupak pretvaranja čitljivih podataka u nečitljive Autentifikacija -utvrđivanja identiteta osobe.

BEZBEDNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA Potencijalne pretnje jednom informacionom sistemu koji sadrži podsistem za elektronsku trgovinu mogu da budu neke od navedenih: Infiltracija u sistem Suplantacija (integrisanje zloćudnog softvera u sistem u cilju otkrivanja poverljivih podataka) Promena podataka na komunikacionoj liniji Prisluškivanje Prekoračenje ovlašćenja Odbijanje servisa Negacija transakcije .

“Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu“ koji je u fazi donošenja kod nas angažovanje stručnjaka iz različitih oblasti i znatne novčane investicije standardizovanje svih aspekata rada računarskih mreža razvoj novih servisa i poslovnih modela razvoj nacionalnih i međunarodnih standarda i organizacija koje će se baviti propagiranjem elektronskg poslovanja u smislu podučavanja .povećati kapacitet informatičke infrastrukture .PERSPEKTIVE RAZVOJA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA Da bi podstakli i ubrzali razvoj elektronskog poslovanja treba obezbediti: istovremeno i tehnološke i zakonske preduslove: .

»Elektronsko poslovanje stanje i perspektive«.co.com www.com www. Vršac. dr. »E-Banking system«.o. Savremeno poslovanje i internet tehnologije.. Banja Luka. »Nacrt zakona o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu«. 2000. prezentacije sa specijalističkih studija. B. www. Zepter Komerc Banka. Vrnjačka Banja 2001. Radenković. Đinić. 2001. Poslovanje brzinom misli. 2001-2002. »Put do uspešnog E-banking rešenja«. Zbornik radova. dr Božidar Radenković. Pexim. Zbornik radova.com/banks https://bank.- 2002. Prof. 2001-2002.internet-banking-free. 2002. april 2001. NetseT d. Zbornik radova. »E-business«.netbank. specijalističke studije. D. 2001. RB General Electronic. Pantović.gov. 2000. Vršac. Zbornik radova. M. »Sistem elektronskog bankarstva ZKB«.yu . »Bankarstvo na Internetu«. Bil Gejts. specijalističke studije. 2001. Internet i savremeno poslovanje. 1998. Literatura Prof.yu www. Dr Vojislav Vasković.posted. Expertski grupa. S. V. ppt prezentacija. Nahod Vuković. ppt prezentacija. Ivković. Vrnjačka Banja.etrade. Starčević. »Tehnologije zaštite elektronskog platnog prometa«.o.