You are on page 1of 6
KRONOLOHIYA NG KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA Petsa Batayang Dokumento Pangyayari 1897 Saligang Batas ng Biak-na- Tagalog bilang Opisyal na Wika Bato ng mga Pilipino. 1901 Batas 74 ng Philippine Ingles bilang wikang panturo sa Commission mga paaralan. 1931 Panukalang Batas 577 na Gamitin ang katutubong wika nilagdaan ng Kalihim ng bilang panturo sa mga paaralang Public Instruction primarya simula SY 1932-1933. 1935 Art. 9, Sek.3 ng 1935 Pagpapatibay at pagpapaunlad ng Constitution isang wika pambansa na ibabatay sa isa sa mga umiiral na wika. Nob. 13, Batas Komonwelt Blg. 184 Patatatag ng Surian ng Wikang 1936 Pambansa Enero 12, Hinirang ni Pres. Quezon ang 1937 Kapulungan ng Surian Nob. 9, Resolusyon ng Surian ng Tagalog ang siyang gagawing 1937 Wikang Pambansa saligan ng wikang pambansa. Petsa Batayang Dokumento Pangyayari Dis. 30, Kautusang Ipinatupad ni Pang. Quezon ang 1937 Tagapagpaganap Blg. 134 paggamit ng Tagalog bilang wikang pambansa. Abril 1, Kautusang Pagpapalimbag ng Diksyunaryong 1940 Tagapagpaganap Blg. 263 Tagalog-Ingles at Balarila ng Wikang Pambansa para magamit sa mga paaralan sa buong kapulungan. 1940 Bulitin Blg. 26 Nag-uutos na ang lahat ng pahayagang pampaaralan ay dapat magkaroon ng isang pitak sa Wikang Pambansa. 1940 Sirkular Blg. 26 na Pagtuturo ng kursong Pilipino sa nilagdaan ni Celedonio lahat ng nasa ikaapat at Salvador, Direktor ng Eduk. ikalawang antas ng Paaralang Normal ng Pilipinas. Petsa Batayang Dokumento Pangyayari 1940 Kautusang Pangkagawaran Sinimulang ituro ang wikang na nilagdaan ni Jorge Pambansa sa mga paaralang Bacobo, Kalihim ng pampubliko at pribado noong Pagtuturong Pambayan Hunyo 19, 1940. Hulyo 4, Batas Komonwelt Blg. 570 Inihayag na ang Wikang 1946 Pambansa ay isa ng wikang opisyal sa Pilipinas. Marso 26, Proklamasyon Blg. 12 ni Pagdiriwang ng Linggo ng Wika 1954 Pang. Ramon Magsaysay mula Marso 29-Abril 4 bilang pagbibigay kahalagahan sa kaarawan ni Balagtas. Set. 23, Proklamasyon Blg. 186 Paglilipat ng petsa ng 1955 pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13-19 bilang parangal sa karawan ng Ama ng Wikang Pambansa (Agosto 19). Pebrero Nirebisa ang pagsasalin sa 1956 Filipino ng Panatang Makabayan at ipagamit ito sa mga paaralan.