You are on page 1of 9

Kesan-kesan Akitiviti Industri Perkilangan terhadap Alam Sekitar

1. Pencemaran udara dan jerebu
karbon dioksida, karbon monosikda, sulfur oksida
2. Hujan asid
terbentuk disebabkan kualiti air hujan terjejas melalui tindak balas
antara bahan pencemar dengan wap-wap air dalam udara.
3. Pencemaran air
Pembuangan bahan enap cemar atau sisa industri ke dalam sumber-
sumber air menyebabkan pencemaran sumber air permukaan.
Sisa-sisa industri yang dibuang dari kilang memproses akan
menyebabkan kandungan BOD dalam sungai meningkat, air menjadi
keruh, air berubah warna, berbau busuk, beracun dan bertoksik.
4. Pulau haba
Indeks suhu sebagai satu komponen sumber udara akan meningkat
akibat daripada kepekatan karbon yang tinggi di atmosfera yang
dilepaskan oleh pelbagai punca industri.

3. Kesesakan lalu lintas Pekerja kilang bertambah dan kenderaan pekerja untuk berulang- alik ke tempat kerja bertambah. Kesan-kesan terhadap Alam Sekitar Manusia Kesan negatif 1. Menjejaskan kesihatan penduduk Pencemaran udara. pencemaran air dan hujan asid mengakibatkan penyakit gatal. Kawasan padat dan sesak Pertambahan tenaga buruh menyebabkan sesuatu kawasan seperti di bandar menjadi padat dan sesak. . 2. dan penyakit asma . barah kulit. jerebu.

Peningkatan kemudahan pembandaran Pertumbuhan industri pembuatan menggalakkan perkembangan bandar moden yang lengkap dengan segala kemudahan. Peningkatan pendapatan dan taraf hidup Pertambahan perkerjaan dari kilang-kilang pembuatan.Kesan Positif 1. . 2. kuasa beli. tabungan dan lain-lain berkaitan dengan taraf hidup penduduk meningkat.

Lembah Klang mengalami masalah kemerosotan kualiti alam sekitar yang paling serius berbanding dengan rancangan estet perindustrian lain di Semenanjung Malaysia.Kawasan ini juga dianggap sebagain kawasan nadi perindustrian nagara. Kajian Klang terkenal sebagai sebuah kawasan estet perindustrian yang paling luas dan paling awal di Malaysia. terdapat lebih daripada 12 buah kilang memproses getah dan 10 buah minyak kelapa sawit sedang beroperasi tanpa mengambil kira spesifikasi kualiti alam sekitar secara teratur dan sistematik. Menurut Jabatan Alam Sekitar. Daripada jumlah tersebut. Kajian Kes Estet Perindustrian Lembah Klang 1. . 4. pada tahun 1984 terdapat kira-kira 500 buah kilang atau hampir 37 daripada jumlah kilang pembuatan di Malaysia berada di Lembah Klang. Oleh sebab itu. 2. 3.

Pencemaran air • Kualiti air biasanya diukur berdasarkan nilai penggunaan oksigen terlarut dalam air (BOD). 2. • Apabila hujan turun air sungai akan cepat melimpahi tebingnya dan menghasilkan fenomena banjir kilat. Pencemaran bahan mendak dan kelodak dalam sistem sungai • Kuantiti kelodak dan sedimen yang terkumpul hulu ke hilir akan menyekat atau memperlahankan pergerakan arus sungai. • Penyaluran efluen kilang yang mempunyai nilai BOD dan COD tinggi ke dalam sungai mencemarkan sir sungai terutamanya pada masa aliran sungai rendah atau semasa musim kemarau. sungai tersebut dikatakan tercemer. . Kesan-kesan terhadap Alam Sekitar di Lembah Klang 1. • Sebahagian besar enfluen ini berbentuk organan dan memerlukan oksigen terlarut yang banyak untuk diuraikan. Jika terdapat sungai yang mempunyai nilai BOD yang tinggi melebihi paras yang dibenarkan.

4. gris dan buih sabun bertindak menghalang kemasukan cahaya matahari ke bawah permukaan air. udang dan ketam akan tergendala. • Walaupun kejadian kebakaran hutan di Indonesia menjadi punca utama kepada masalah jerebu. Ekosistem akuatik terjejas • Bahan-bahan sedimen terampai seperti minyak. Jerebu • Jerebu terjadi akibat daripada partikulat-partikulat terampai yan terbebas. 5.3. Pencemaran udara • Industri yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar juga dikenal pasti membebaskan banyak bahan-bahan pencemar ke udara seperti kilang getah dan kelapa sawit. . • Halangan akan menyababkan proses fotosintesis oleh tumbuhan air yang menjadi sumber makanan dan perlindungan utama ikan. tetapi fenomena ini diburukkan lagi dengan pelepasan parikulat-partikulat terampai dari kilang tanpa kawalan di Lembah Klang. terperangkap dan terapung-apung di udara yang kering.

• Selimut atmosfera membenarkan sinar lembayung matahari masuk menembusinya tetapi menghalang pembalikan semula bahangan dari bumi. • Hujan asid yang turun ini menghasilkan kesan-kesan yang tertentu seperti membahayakan kulit manusia. . kakisan dan kelunturan warna bangunan dan kenderaan serta memusnahkan tisu-tisu badan manusia. Pulau haba bandar • Gas karbon dioksida dan karbon monosikda akan membentuk selimut atmosfera. 7.6. Hujan asid • Hujan asid terbentuk apabila bahan pencemar yang terkumpul di atmosfera bertindak sebagai nukleus pemeluwapan untuk menarik wap- wap air dalam udara berkumpul ke arahnya menjadi bintir-bintir air.

kawalan. 1974. kolam. • Langkah-langkah pemantauan. Pembangunan Lestari dalam Sektor Industri Perkilangan 1. dan penyeliaan yang lebih kerap dan tegas haruslah dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar(JAS) berdasarkan Standard Kualiti (SQ) yang telah ditetapkan. • Pihak pengurusan kilang juga diwajibkan menyediakan laporan EIA dari semasa ke semasa dan berterusan kepada pihak-pihak yang berwajib bagi menjamin industrinya sentiasa mesra alam. 2. Langkah penguatkuasakan undang-undang • Hukuman dan denda maksimum patut dikenakan kepada pesalah alam sekitar seperti yang diperuntukkan dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling. dan lain-lain. tasik. . Mengurus sisa toksik dengan cekap dan berkesan • Kilang diwajibkan menyediakan takungan khas untuk simpanan sisa toksik dan tidak membuangan sisa tersebut ke dalam sungai.

melaksanaka peraduan kilang yang mesra alam. . 4. membersih dan menjaga sungai melalui aktiviti amal dan sosial. Menguruskan bahan pencemaran udara • Menggunakan sistem penapis di dalam serombong asap. atau tenaga solar. 5. • Kempen juga boleh dilakukan menerusi media cetak dan media elektronik. gas asli(NVG). bengkel pemahaman dan penghayatan alam sekitar dan lain- lain yang bersesuaian. • Tidak menjalankan pembakaran terbuka seperti habuk kayu dalam industri pemprosesan kayu balak atau sekam padi. • Meninggikan serombong asap agar kosentrasi bahan pencemar boleh terserak dan tidak terkumpul di dalam atmosfera setempat.3. Beralih kepada teknologi industri yang mesra alam • Kebergantungan kepada bahan api fosil haruslah dikurangkan dan sebaliknya lebih banyak menggunakan tenaga alternatif yang murah dan bersih seperti tenaga hidroelektrik. Menggiatkan kempen-kempen kesedaran • Kempen boleh dilakukan dengan pelbagai cara sepeti projek penghijauan persekitaran industri.