TEORI TRET DAN FAKTOR

Oleh:

PROFESOR MADYA DR. SIDEK MOHD NOAH Jabatan Pendidikan Kaunselor & Psikologi Kaunseling Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia 43400 UPM SERDANG BAGAIMANA BERKOMUNIKASI? TELEFON.: 603-89468118/8167 (OFFICE) 012-2126312 (HP) E-Mail: smn@educ.upm.edu.my smnoah@hotmail.com

TEORI TRET DAN FAKTOR
Teori ini diasaskan oleh Frank Parsons iaitu bapa pergerakan kaunseling kerjaya dan penulis buku Choosing the Vocation Teori terawal yang cuba menerangkan proses pemilihan kerjaya berasaskan kepada teori perbezaan peribadi individu Sebuah teori pendekatan struktur Teori ini mengandaikan bahawa setiap individu mempunyai corak kemampuannya yang unik, tret-tret tertentu yang dapat diukur dengan tepat dan selaras yang mempunyai hubungan dengan keperluan-keperluan asas dengan beberapa jenis pekerjaan

MENURUT ZACCARIA
INDIVIDU MEMPUNYAI KEBOLEHAN DAN TRET-TRET YANG UNIK TRET-TRET INI PULA MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN KEPERLUAN-KEPERLUAN DALAM PELBAGAI JENIS PEKERJAAN INDIVIDU MEMPUNYAI SATU SET KUALITI YANG AGAK HOMOGENIUS YANG PERLU UNTUK KEJAYAAN DALAM SESUATU JENIS PEKERJAAN UJIAN IAITU PENGUKURAN TRET YANG OBJEKTIF DAN STANDARD ADALAH KAEDAH YANG TERBAIK UNTUK MERAMAL KEJAYAAN PEKERJAAN MASA DEPAN SESEORANG (DLM. WEINRACH 1979:63)

KETERANGAN TEORI
SETIAP INDIVIDU AKAN BERUSAHA UNTUK MENGENALPASTI TRET-TRETNYA DAN MENCARI JALAN UNTUK HIDUP DAN BEKERJA YANG MEMBOLEHKAN IANYA MENGGUNAKAN SEGALA KEBOLEHAN-KEBOLEHAN YANG DIMILIKINYA SECARA BERKESAN TEORI T-F ADALAH SEBUAH TEORI BERCORAK KOGNITIF YANG MANA PENGGUNAANNYA DAPAT MEMPERMUDAHKAN PROSES PEMILIHAN KERJAYA TERUTAMA JIKA MAKLUMAT YANG TEPAT MENGENAI DIRI INDIVIDU DIPEROLEH TEORI INI JUGA DIKENALI SEBAGAI MINNESOTA POINT OF VIEW YANG ADA KAITAN EDMUND G. WILLIAMSON

PARSONS MENCADANGKAN PEMILIHAN KERJAYA YANG BAIK MELIBATKAN TIGA PERKARA IAITU KEFAHAMAN YANG JELAS MENGENAI DIRI, PENGETAHUAN MENGENAI PEKERJAAN DAN TAAKULAN TEPAT MENGENAI HUBUNGAN ANTARA KEDUA-DUA FAKTA TERSEBUT ASAS DALAM BIMBINGAN KERJAYA IAITU UJIAN PSIKOLOGI, PEMBERIAN MAKLUMAT DAN MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA TRUE REASONING YANG BERASASKAN KEPADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SECARA RASIONAL WALAUPUN PADA ASASNYA PENDEKATAN INI ADALAH RASIONAL DAN LOGIKAL NAMUN IA MASIH DIKAITKAN DENGAN PERSONALISMA IAITU PENUMPUAN KEPADA KESELURUHAN INDIVIDU

MENURUT WILLIAMSON, MANUSIA SEBAHAGIAN BESARNYA ADALAH INDIVIDU YANG RASIONAL DAN BERKEBOLEHAN MEMBUAT PEMILIHAN YANG TERBAIK ASALKAN KETERANGAN DAN MAKLUMAT UNTUK MENGASASKAN PILIHAN ITU MENCUKUPI TRET ADALAH STRUKTUR PSIKIK DAN NEUROLOGIKAL YANG TIDAK MUDAH LUNTUR YANG TERLETAK DI SUATU TEMPAT DI DALAM OTAK ATAU SISTEM SARAF DENGAN ANDAIAN INI PSIKOLOGIS PERCAYA BAHAWA ALAT BOLEH DIBANGUNKAN DAN DICIPTA UNTUK MENGUKUR TRET ATAU KUALITI INTRINSIK TERSEBUT

‡ MENURUT ANASTASI, TRET ADALAH ENTITI

YANG DIPELAJARI YANG MEMPUNYAI KESAHAN HANYA PADA KERJA-KERJA ATAU SITUASI-SITUASI YANG SPESIFIK SAHAJA

‡ TEORI TRET-FAKTOR INI TELAH DIJADIKAN

ASAS PEMBENTUKAN RIBUAN ALAT UKURAN PSIKOLOGI YANG DIGUNA UNTUK MENGUKUR KUALITI INTRINSIK INDIVIDU PEMBENTUKAN SUMBER MAKLUMAT KERJAYA YANG DIKENALI SEBAGAI DICTIONARY OF OCCUPATIONAL TITLES

‡ IA JUGA DIJADIKAN ASAS KEPADA

RUMUSAN TEORI TRET DAN FAKTOR
SETIAP INDIVIDU MEMPUNYAI SET TRET YANG UNIK YANG MANA BOLEH DIUKUR SECARA SAH DAN BOLEH DIPERCAYAI SETIAP PEKERJAAN MEMERLUKAN SESEORANG PEKERJA MEMILIKI TRET-TRET TERTENTU UNTUK BERJAYA, NAMUN DEMIKIAN SESEORANG PEKERJA DENGAN CIRI-CIRI YANG AGAK LUAS BOLEH BERJAYA DALAM PEKERJAAN TERSEBUT

RUMUSAN TEORI TRET DAN FAKTOR
PEMILIHAN KERJAYA ADALAH SATU PROSES YANG AGAK MUDAH DIFAHAMI DAN PROSES PEMADANAN ADALAH MUNGKIN SEMAKIN HAMPIR KESELARASAN ANTARA CIRICIRI PERSONAL DENGAN KEPERLUAN-KEPERLUAN DALAM SESUATU PEKERJAAN MAKA SEMAKIN BESAR KEMUNGKINAN SESEORANG ITU UNTUK BERJAYA DALAM PEKERJAAN TERSEBUT (PRODUKTIVITI DAN KEPUASAN TINGGI)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful