TEORI HUMANISTIK

Menggambarkan penekanan yang diberi ke atas potensi kreativiti dalaman manusia yang membantu mereka menyedari matlamat yang paling tinggi dalam hidup mereka. . selfhood atau self realization di mana ia bermaksud ke arah kesempurnaan kendiri.PENGENALAN    Istilah humanistic psychology diberi oleh Abraham Maslow. Perkembangan ini telah diberi pelbagai label seperti self actualization.

Manusia dilihat sebagai mempunyai keinginan untuk berusaha secara semula jadi ke arah kebahagiaan dan kreativiti. Perspektif humanism menekankan keunikan individu dan percaya manusia bebas membuat pilihan sendiri.  .

.KONSEP & PRINSIP  Maslow menekankan aspek manusia mempunyai naluri semula jadi yang baik dan mempunyai keinginan mencapai kesempurnaan kendiri.

Hierarki Keperluan Maslow .

 Menurut Maslow«. Keperluan Asas Keperluan Perkembangan .

dahaga. perlindungan. Fisiologi ± rasa lapar. pembuangan najis dan seks. rehat. keperluan keselamatan.Keperluan Asas    Antaranya ialah fisiologi. . menyayangi dan disayangi dan keperluan untuk rasa harga diri serta kesempurnaan kendiri. bebas daripada rasa takut dan kebimbangan. Keselamatan ± keperluan untuk rasa selamat. mendapatkan udara.

B-Love ialah individu lebih mengambil berat akan memberi kasih sayang kepada orang lain daripada menerima kasih sayang daripada orang lain.  Keperluan kasih sayang dan terdapat 2 jenis kasih sayang iaitu D-Love (deficiency-love) dan B-Love (being-love) D-Love ialah apabila individu itu lebih mementingkan diri sendiri daripada memberi kasih sayang kepada orang lain..sambungan keperluan asas«. .

Manusia akan mencari matlamat hidup dan berusaha ke arah sempurna kendiri dalam potensi diri yang ada pada mereka. keperluan kepada sempurna kendiri dan perkembangan akan ketara. .Kesempurnaan kendiri & Keperluan perkembangan  Apabila keperluan asas telah dipenuhi.

Keperluan fisiologi dan keselamatan muncul semasa masih bayi. Keperluan yang paling asas dalam hierarki perlu dipenuhi dahulu. Keperluan yang lebih tinggi akan muncul kemudian semasa manusia melalui proses perkembangan. 2. . keperluan kasih sayang dan rasa harga diri muncul semasa remaja dan keperluan untuk sempurna diri muncul semasa pertengahan umur.Ciri-ciri Keperluan Maslow 1.

keperluan yang paling rendah dinamakan keperluan asas. Keperluan yang lebih tinggi menyumbang kepada perkembangan diri.Sambungan ciri-ciri keperluan Maslow«. . Oleh sebab itu. Setiap peringkat keperluan tidak perlu dipenuhi sepenuhnya dengan sempurna sebelum keperluan seterusnya menjadi penting. 3. 4. 5. Kegagalan untuk memenuhi keperluan yang lebih tinggi tidak membawa kepada krisis.

Ciri-ciri kesempurnaan kendiri Minat sosial Spontan. orang lain dan alam sekeliling. mudah dan natural Puncak pengalaman Persepsi yang efisien terhadap realiti Keperluan untuk bersendirian Komitmen. . Penerimaan diri mereka.

Sambungan ciri-ciri kesempurnaan kendiri Hubungan interpersonal Demokratik Kreatif .

Carl Rogers ( 1902 .1987 ) .

Mempunyai kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan kendiri. . Membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain Kefahaman TL individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi TL adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya.Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers Pengalaman individu adalah fenomenalogikal yg dialami oleh individu sendiri.

pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya inisiatif sendiri ABM selari dengan Objektif pembelajaran Naluri ingin tahu (curiosity) situasi pendidikan yang kurang terancam.Prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): belajar bagaimana belajar (learning to learn). P&P berkaitan pengalaman demi memupuk kemahiran hidup pelajar. .Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers  pendidikan berpusat pelajar.

 Mementingkan perkembangan potensi individu: Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. inkuiri penemuan. kaedah individu. kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. Guru sbg fasilitator/pembimbing. .

Boleh menerima diri. orang lain dan alam semula jadi. Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: Boleh memahami hakikat sebenar. Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. Mempunyai pemikiran tersendiri. Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial . Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri.

Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan. Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful