You are on page 1of 19

AKADEMI K O V S .

D I -
A KA D E M IK O
ANG SALITANG AKADEMIKO O ACADEMIC AY MULA SA MGA WIKANG EUROPEO (PRANSES:
ACADEMIQUE; MEDIEVAL LATIN: ACADEMICUS) NOONG GITNANG BAHAGI NG IKA 16 NA SIGLO.

TUMUTUKOY ITO O MAY KAUGNAYAN SA EDUKASYON, ISKOLARSYIP, INSTITUSYON, O


LARANGAN NG PAG AARAL NA NAGBIBIGAY TUON SA PAGBASA, PAGSULAT, AT PAG AARAL,
KAIBA SA PRAKTIKAL O TEKNIKAL NA GAWAIN.

TINATAWAG NA MGA LARANGANG AKADEMIK, AKADEMIKO, AKADEMIKS, O AKADEMIKONG


DISIPLINA ANG MGA KURSO SA KOLEHIYO. ANG MGA ITO ANG PAGPIPILIAN NG MGA MAG
AARAL KAPAG DINESISYUNAN NA MAGPATULOY SA KOLEHIYO.
NALILINANG ANG MGA KASANAYAN AT NATUTUTUHAN ANG
MGA KAALAMANG KAUGNAY NG KARANGANG
PINAGKAKADALUBHASAAN. KASANAYAN SA PAGBASA,
PAKIKINIG, PAGSASALITA, PANONOOD, AT PAGSULAT ANG
NAPAUUNLAD SA PAGSASAGAWA NG MGA GAWAIN SA
LARANGAN.
ANALISIS, PANUNURING KRITIKAL,
PANANALIKSIK, AT EKSPERIMENTASYON ANG
MGA ISINASAGAWA RITO. GINAGABAYAN ITO
NG ETIKA, PAGPAPAHALAGA, KATOTOHANAN,
EBIDENSYA, AT BALANSENG PAGSUSURI.
SA KABILANG DAKO, ANG DI
AKADEMIKONG GAWAIN AY
GINAGABAYAN NG KARANASAN,
KASANAYAN, AT COMMON SENSE.
AKADEMIKO

HINDI DIREKTANG TUMUTUKOY SA TAO AT


DAMDAMIN, AT HINDI GUMAGAMIT NG
PANGALAWANG PANAUHAN
HALIMBAWA NG AKADEMIKONG GAWAIN

PAGBASA NG GINAGAMIT NA TEKSTO SA KLASE,


PAKIKINIG NG LEKTYUR, PANONOOD NG VIDEO O
DOKUMENTARYO, PAGSASALITA AT PAKIKIPAGDISKURSO
SA LOOB NG KLASE O ISANG SIMPOSYUM, AT PAGSULAT
NG SULATIN O PANANALIKSIK
HALIMBAWA NG DI - AKADEMIKONG GAWAIN

PANONOOD NG PELIKULA O VIDEO UPANG MAALIW O


MAGPALIPAS ORAS, PAKIKIPAG USAP SA SINOMAN
UKOL SA PAKSANG DI AKADEMIKO, PAGSULAT SA ISANG
KAIBIGAN, PAKIKINIG SARADYO, AT PAGBASA NG
KOMIKS, MAGASIN, O DYARYO.
AYON KAY CUMMINS (1979)
KASANAYANG DI AKADEMIKO ORDINARYO AT PANG ARAW ARAW
TINAWAG NIYANG BASIC INTERPERSONAL COMMUNICATION SKILLS (BICS) -
PRAKTIKAL, PERSONAL, AT IMPORMAL NA GAWAIN

KASANAYANG AKADEMIKO PAMPAARALAN AT PANGKOLEHIYO


COGNITIVE ACADEMIC LANGUAGE PROFICIENCY (CALP) PORMAL AT
INTELEKTUWAL
PAGSASANAY AKADEMIKO
Di - AKADEMIKO

MAGLISTA NG TIG- LIMANG


HALIMBAWA NG GAWAING
AKADEMIKO AT DI AKADEMIKONG
GAWAIN.
PANGKATANG GAWAIN
PANGKAT 1 SA PAMAMAGITAN NG SKIT. IPAKITA ANG MGA HALIMBAWA NG
AKADEMIKONG GAWAIN.
PANGKAT 2 SA PAMAMAGITAN NG TABLEAU. IPAKITA ANG MGA HALIMBAWA NG
DI AKADEMIKONG GAWAIN
PANGKAT 3 SA PAMAMAGITAN NG ROLE PLAYING. IPAKITA ANG MGA HALIMBAWA
NG AKADEMIKONG GAWAIN NA MAAARING GAWIN SA LABAS NG AKADEMIYA. AT
HALIMBAWA NG DI AKADEMIKONG GAWAIN NA MAAARING GAWIN SA LOOB NG
AKADEMIYA
PAMANTAYAN
NILALAMAN 50%
PRESENTASYON 25%
KOOPERASYON 15%
KAHANDAAN 10%
KABUUAN 100%
BASAHIN ANG PERSONAL NA SANAYSAY NA
BAKIT AKO NAGING MANUNULAT? NI RENE
VILLANUEVA
IHAMBING ITO SA AKADEMIKONG ARTIKULO
NA PIPILIIN AT DADALHIN SA KLASE.
HUMANAP, BASAHIN, AT MAGDALA NG AKADEMIKONG
ARTIKULO NA NAKASULAT SA WIKANG FILIPINO.
MAAARING KUMUHA SA INTERNET O SA MGA LIMBAG NA
JOURNAL ANG MGA MAG AARAL HINGGIL SA ISANG
PAKSANG INTERESANTE PARA SA IYO.
ALAMIN KUNG MAY NATATANGING:
ANTAS NG WIKA (PORMAL O DI PORMAL)
PAGKAKAIBA SA LAYUNIN NG MGA AWTOR
PARAAN NG PANANALIKSIK SA AKADEMIKONG ARTIKULO
NA INYONG DALA.
PAMANTAYAN SA PAGSULAT
POKUS AT DETALYE - 8
ORGANISASYON - 3
TINIG NG MANUNULAT 2
PAGPILI NG MGA ANGKOP NA SALITA 1
ESTRUKTURA, GRAMATIKA, BANTAS, PAGBABAYBAY 1
KABUUAN 15 PUNTOS