Dawkowanie leków

,
rozpuszczanie leków,
przeliczanie dawek.

Jednostki – gazy
• Przepływy gazów mierzymy
w litrach/min (np. tlen w przepływie 15l/min)
• Zapas gazu mierzymy w litrach
• Pojemność wodną butli (objętość wody, którą
można wlać do butli po wykręceniu z niej
zaworu) mierzymy w litrach
• Ciśnienie gazu w butli mierzymy
w atmosferach, barach, megapaskalach
1 MPa = ~10 bar = ~10 at

Obrazowo…
• Podczas sprężania gazów każdy litr
pojemności wodnej butli „magazynuje”
kilka (kilkanaście, kilkadziesiąt) litrów gazu
z uwagi na to, że gaz ten jest pod
ciśnieniem (gaz jest ściśliwy – w miarę
wzrostu ciśnienia zajmuje coraz mniejszą
objętość – więc w każdym litrze
pojemności wodnej „zmieści” się kilka
litrów sprężonego gazu. Gaz jest „ciaśniej
upchnięty”…

Zapas gazu w butli
[Zapas gazu w butli] = [pojemność
wodna butli] x [ciśnienie]
np.
Pojemność wodna butli 2,7 litra
Ciśnienie 150bar
Zapas gazu ?????

Obliczanie

2,7 l [pojemność wodna butli] x
150 bar [ciśnienie gazu w butli]
= 405 l [zapas gazu]

Na ile minut wystarczy te 405 litrów??? .

15 l/min itp. 6 l/min.) w zależności od potrzeb pacjenta . Przepływ (zużycie minutowe) • Oznacza ile litrów gazu zużywamy podczas każdej minuty • Jest to wartość ustawiana przez ratownika (np.

Czas pracy • Jest to czas na jaki zapas gazu pozwoli nam utrzymać podaż gazu przy założonym przepływie • Jeśli ustawimy przepływ 5 l/min to 405 litrów gazu dostępnego w butli wystarczy nam na 81 minut pracy • Jeśli ustawimy przepływ 15 l/min to 405 litrów wystarczy nam na 27 minut (bo trzykrotnie więcej zużywamy podczas każdej minuty [w porównaniu z 5 l/min] ) .

Wiązki butli (zestawy wielobutlowe) • Pojemność wodną sumujemy (bo moglibyśmy zużywać butle po kolei) • Ciśnienie w butli jest takie samo (bo gaz wyrówna ciśnienie jeśli połączymy 2 butle o różnych ciśnieniach) .

• Pojemność wodna 2. Przykład • Ilość butli 2szt.7 litra • Ciśnienie 150 bar • Przepływ 12 l/min Obliczamy: • Zapas gazu ??? • Czas pracy ??? .

= 5. Obliczenia • Sumaryczna pojemność wodna 2 butli: 2.4 litra x 150 bar = 810 litrów • Czas pracy przy przepływie 12 l/min: 810 litrów : 12 l/min = 67.4 litra • Zapas gazu w 2 butlach: 5.7 litra x 2 szt.5 min .

Ile litrów pozostało? • Butla 2.7 litra • Po poprzednim wyjeździe pozostało ciśnienie 90 bar • Ile gazu pozostało w butli? • Na ile minut wystarczy przy przepływie 6l/min? .

Obliczenia • Zapas gazu: 2.7 litra x 90 bar = 243 litry • Czas pracy przy przepływie 6l/min: 243 litry : 6 l/min = 40.5 min .

Jednostki – leki • Dawki leków mogą być wyrażone w: – Gramach [g] 1 g = 1000 mg = 1000000 μg – Miligramach [mg] 1 mg = 1000 μg = 0.001 mg = 0.001 g – Mikrogramach [mcg] lub [μg] 1 μg = 0.000001 g • A także w: – Jednostkach międzynarodowych – Miliekwiwalentach – Molach – itp. .

1 g = 100 mg 0.001 mg = 1 μg .01g = 10 mg 0.001g = 1 mg 0. Przeliczanie 1 g = 1000 mg 1 mg = 1000 μg 0.01 mg = 10 μg 0.1 mg = 100 μg 0.

01 g = 10000 μg 0.000001 g = 1 μg . 1 g = 1000000 μg 0. c.001 g = 1000 μg 0.1 g = 100000 μg 0.d.0001 g = 100 μg 0.00001 g = 10 μg 0.

040 mg = … μg • … g = … mg = 123 μg • … g = … mg = 0.35 mg = … μg • … g = 0. Przelicz na: • 10 g = … mg = … μg • 42 g = … mg = … μg • 0.8 μg • … g = … mg = 75 μg .25 g = … mg = … μg • … g = 12 mg = … μg • … g = 1.

100 mg leku – będzie się różnił stężeniem np. MORFINA 1ml ampułka może zawierać 10 mg leku lub 20 mg leku . Ilość leku w ampułce • Zawartość leku w ampułce może być różna w różnej objętości • Pojemności ampułek mierzymy w ml • W 1 ml może być rozpuszczone 1 mg. 10 mg.

Stężenie procentowe • liczba gramów w 100 g roztworu • Przyjmujemy. że w 100ml roztworu znajduje się 1 g substancji . że 100 g roztworu to 100ml • Stężenie 1% oznacza.

ilość mililitrów) – 50mg/ml. CORDARONE. 1ml (całkowita dawka/całkowita objętość. • Ampułka o pojemności 3ml zawiera 150 mg Amiodaronu • Może być opisana dwojako: – 150mg/3ml. 3ml (dawka w mililitrze i ilość mililitrów) . Opis ampułki Np.

.

.

.

Jaki to opis? .

1% x 1ml x 10 = 1mg . Adrenalini 0. 1ml 0. x 10 = mg np. amp.Opis procentowy – ułatwienie % x obj.1%.

Dlaczego inne paski na szyjce? .

.

.

.

Ile leku w jednej ampułce? .

.

.

A co jeśli mamy podać mniej niż jedną ampułkę??? .

m. • Dziecko 12kg • Ampułka 3ml • Opis amp. Amiodaron • Dawka w pediatrii 5 mg/kg.c. 50mg/ml • Do jakiej strzykawki nabrać? • Ile cm3 (ml) nabrać? 1 cm3 = 1ml • Czym rozcieńczyć? • Do ilu cm3 rozcieńczyć? .

Obliczanie • Dawka dla „całego” dziecka 5 mg/kg x 12 kg = 60 mg • Ile ml wziąć z ampułki? 2ml (bo 50mg/ml. więc w 2ml => 100mg) • Do ilu rozcieńczyć? Do 10cm3. bo wtedy w 1cm3 => 10mg • Ile z tego podać? Skoro 1cm3 => 10mg to 60mg jest w 6cm3 (4cm3 pozostaje w strzykawce) .

Lub • Wziąć z ampułki 3ml (150mg) • Rozcieńczyć do 15 cm3 (w 1cm3 => 10mg) • Podać 6cm3 (pozostaje w strzykawce 9cm3) Lub… • Wziąć 3ml (150mg) • Rozcieńczyć do 10cm3 (w 1cm3 => 15mg) • Podać 4cm3 .

Podaj 150 μg Adrenaliny dziecku w anafilaksji… .

Obliczanie • W jednej ampułce jest 1mg/1ml (bo 0.1mg => 100 μg) • Podaję 1.5cm3 (0. 1ml) • Nabieram 1ml • Rozcieńczam do 10cm3 (1cm3 => 0.15mg = 150 μg) .1%.

Podaj pacjentowi 7mg MF .

Podaj pacjentowi 3mg MF .

05 mg .Podaj pacjentowi 0.

Strzykawka opisana „MF 10mg/20ml”. Podaj 6mg .

Fiolka leku 750 mg Podaj dziecku 125 mg .

Augmentin • dziecko 20kg. • dawka 50mg/kg/dobę • lek podaje się w dwóch dawkach na dobę • Postać leku to syrop 457mg / 5ml .

zawierają 0.9% NaCl). Ampułki są 5ml.001g/ml.Zalecono podanie Betalocu dożylnie. Lekarz zlecił podanie 4mg… . Lek rozpuszczono do 20 w soli (0.

• Z tego podano pacjentowi 5ml • Ile mg leku otrzymał pacjent? .• Rozpuszczono 2 ampułki Clemastine (2mg/ 2ml ) do 20ml soli.

Podać 30mg furosemidu .

Podaj 300mg Hydrokortyzonu .

Podać pierwszą dawkę 30mg. powtórzyć 20mg .

v. .Antyarytmicznie 100mg i.