KATA NAMA KHAS TAK

HIDUP

Kata nama khas ialah kata yang khusus menamakan
sesuatu dan dalam tulisan pangkal kata nama
berkenaan ditulis dengan huruf besar baik di
permulaan ayat mahupun di tengah ayat. Kata nama
khas boleh menamakan benda yang hidup sama ada
manusia atau bukan manusia dan benda yang tidak
hidup.

KATA NAMA KHAS TAK HIDUP Negara Benda / Negeri Kata nama khas tak hidup Bangunan Tempat .

KATA NAMA KHAS TAK HIDUP .

KATA NAMA KHAS TAK HIDUP .

KATA NAMA KHAS TAK HIDUP .

KATA NAMA KHAS TAK HIDUP .

. Abang memakai _______________ Tali leher baharu ke pelabat hati ini. kantin 3. Hakisan tanah menyebabkan beberapa buah________ terbenam Tali leher di bawah tanah. Ramai pekerja asing dibawa masuk untuk bekerja di______________itu. KATA NAMA KHAS TAK HIDUP 1. 4. Murid-murid harus beratur untuk Kereta membeli makanan di _______sekolah. 2.