PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN SKRIP

,
PERISIAN DAN PERKAKSAN
LANGKAH 1: PERANCANGAN AWAL

1. Menentukan objektif dan hasil
pembelajaran
• Berpandukan kepada sukatan
pembelajaran dan subjek

2. Analisis Murid (Sasaran Kumpulan)
• Menganalisis pengetahuan sedia ada,
kebolehan dan kecenderungan
kumpulan sasaran

kemahiran. muzik latar. dan pembelajaran) dan bahan (kesan bunyi. Menyediakan maklumat (tajuk. isi kandungan pengajaran. cd dan lain-lain) .3.

Skrip merupakan panduan bagi penerbit. pelakun dan lain-lain lagi bagi mengetahui cara penyampaian dan menandakan masa yang sesuai untuk menyelitkan muzik latar dan/ataupun kesan bunyi. muzik latar. . tempat untuk berhenti. memberikan penekanan dll. kesan bunyi. LANGKAH 2: PENYEDIAAN SKRIPT 1. Menyediakan skrip  Menetapkan turutan penyampaian isi kandungan.

3. Menyediakan peralatan dan menempah bilik rakaman jika diperlukan. 2. 4. . Penyampai dan para pelakon perlu mengkaji skrip dan membuat raptai sebelum rakaman sebenar berlangsung. Mengenalpasti pembaca skrip ataupun pelakun yang sesuai bagi menghidupkan lagi penceritaan yang disediakan.

PERKAKASAN DALAM MENGHASILKAN MEDIA AUDIO .

Merakam bunyi atau suara .Merakam isyarat audio Pensintesis suara .Kegunaan menukarkan bunyi kepada isyarat digital KAD BUNYI .Menterjemah suara kepada aksara teks yang akan dipaparkan pada skrin .JENIS PERKAKSAN PENGHASILAN KETERANGAN MEDIA AUDIO MIKROFON .Papan litar yang digunakan untuk menghasilkan input dan output bunyi .

memotong dan mencantumkan bahagian- bahagian data berbentuk audio. .menyunting atau mengedit audio. . .Memilih. kebisingan dalam rakaman. nada suara dan gema bunyi.Mengurangkan atau menambahkan kadar audio. JENIS PERISIAN DALAM KETERANGAN MENGHASILKAN MEDIA AUDIO AUDACITY .