Pagganyak

Magtala ng tig-apat na salitang Ingles at Filipino ayon sa
napakinggang awitin at gamitin sa makabuluhang pangungusap.
(Venn Diagram)

English Tagalog
S
T
U
P
I
D
L
O
V
E
Stupid Love
Basahin ang liriko ng awiting “Stupid Love”
Mula sa Salbakuta

Nang ma-inlove ako sa'yo
kala ko'y pag-ibig mo ay tunay
pero hindi nag-tagal lumabas din ang tunay na kulay
ang iyong kilay mapag-mataas at laging namimintas
pero sarili kong pera ang iyong winawaldas
para kang sphinx ugali mo'y napaka sting
kung hiyain mo ko talagang nakaka shrink
girlie biddy bye bye don't tell a lie
bakit mo ako laging dini-deny
all the goods I've done wala man lang rekognition
mahilig kang manguleksyon binalewala aking atensyon
'yo anyway everyday iba't ibang guys ang iyong ka text
and then one time nahuli kita na mayroon kang sex
mas gugustuhin ko pa na mag pa krusifay
kesa harap harapan mo akong stupify
so don't be mad so don't be sad
lahat ng kabulukan mo'y ilalahad.

CHORUS
(STUPID) Love, soft as an easy chair
(STUPID) Love, fresh as the morning air
(STUPID) Love, that is shared by two
(STUPID) Love, I found in you
buhay ko ay nag-iba simula ng makilala ka
every hour every minute nais kang makita
halos di kumain makausap lang sa phone
between you and me until the break of dawn
no one else come close pangako sa isa't isa
ngunit napatunayan mo ba na balikan kanya
pinagtapat sa akin na siya'y mahal pa rin
anong magagawa ko kundi ikaw ay palayain
halos isumpa sa sakit na naidulot
pero bakit ang katulad mo di parin malimot
nag mahal ako ng iba ngunit ako'y bigo
sa pag-ibig ko sa'yo ako'y bilanggo
tumingin sa salamin naalala ang nakalipas
masakit palang maging (what) panakip butas
pero bago ang lahat ipag-tatapat sinta
mahal kita sincerely yours Bendeatha
saan nga ba hahantong ang tagpong ito
minahal kita pero ako'y ginago mo
and it took so long time bago pa maka recover
sa ginawa mo sa 'kin meron pa akong hang over
naaalala mo paba nung tayo pa
kasa kasama ka 'san man ako mag punta
pinag silbihan kita mula ulo hanggang paa
pati ang bra't panty mo ako ang nag lalaba
kinu kunsinte ka kung meron nagawang mali
oo na oo na sige na tama ka naman palagi eh
mga inutos mo sa akin di ko sinuway
mas sinusunod na nga kita keysa sa akin nanay
lahat nalang ng bagay binigay ko sa iyo
naging sunud sunuran ako na parang aso
pag may kausap kang iba ako'y dini deny
basta gwapo ang guy maaga kang bumibigay
damn napaka istupido ng puso kong ito
ano ba ang dahilan at ako ay ginanito mo
inaway mo ako at iyong itinaboy
at sa ibang boy nakipag laro ka ng apoy
ako'y nananaghoy puso ko ay nabiyak
wasak na wasak ang puso ni Nasty Mack
inaamin ko noon na minahal nga kita
pero ngayon binabawi ko na
CHORUS
Mula sa binasang liriko ng awiting “Stupid
Love”. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod
na salita:

English Tagalog
Kahulugan Kahulugan
shrink winawaldas

sting namimintas

break of dawn panakip-butas

stupid nananaghoy
shrink

move back or away, especially because of fear or disgust

Synonyms: back away, retreat, withdraw

Example:
She shrank away from him, covering her face"
sting
a carefully planned operation, typically one involving
deception.
Synonyms: swindle, fraud, deception

Example:
Five blackmailers were jailed last week after they
were snared in a police sting
Break the dawn

very early in the morning; when the sun first rises

Example:
I have to get up at the break of dawn
stupid
having or showing a great lack of intelligence or
common sense.
Synonyms: unintelligent, ignorant, dense, foolish

Example:
You're not a coward, stupid!
sphinx
gave people puzzles to solve, and so a person
who is mysterious or puzzling

Example:
It suited him to play the sphinx
winawaldas
ginagastos, sinasayang

Halimbawa:
Hindi mo pinanghihinayangan ang perang
winawaldas mo dahil hindi ikaw ang naghirap
dito.
namimintas
nanglalait, nangungutya, nang-
aalipusta

Halimbawa:
Tumingin ka muna sa salamin, bago ka mamintas.
Panakip butas

Panghalili, pampalipas oras

Halimbawa:
Tulad ko ba ay laging panakip butas na lang?
nananaghoy
tumatangis, sobrang kalungkutan

Halimbawa:
Ang aking puso ay nanaghoy ng iwan mo ako.
Bilinggwalismo
Ang bilinggwalismo ay ang pagkakaroon ng
magkasintulad na gamit at kontrol ng
dalawang magkaibang wika na ginagamit ng
isang indibidwal."
- Leonard Bloomfield

Ang bilinggwalismo ay ang pangunahing mga
yugto ng pagkakaroon ng kontak ng
dalawang wika.
- Diebold
common denominator: ang pagkakaroon ng
kontak ng dalawang wika na may tiyak na layunin
kung bakit ito nangyayari.

Nangyayari ang bilinggwalismo dahil sa
kakayahan ng tao na makipag-interak partikular
na ang makipag-usap. Maaari ring maging dahilan
nito ay ang tiyak na pangangailangan ng isang
indibidwal na gamitin ang pangalawang wika para
makaangkop sa panibagong lipunang kanyang
ginagalawan
Ang patakarang pangwika na nakasaad
sa Saligang-Batas ng 1973 at 1987 ay
tumutugon sa instrumental na
pangangailangan ng mga Pilipino upang
magkaroon ng pagkakaisa hindi lamang
sa identidad sa pamamagitan ng wika.
Nagsisilbing malaking tulong para
mapaunlad ang kakayahan ng isang tao
para matuto ng isang wika.
Dahilan ng Bilinggwalismo

• Geographical Proximity – ang
pagkakaroon ng dalawang magkalapit na
komunidad na may magkaibang wika ay
maaaring magdulot ng isang bilinggwal na
lipunan. Ito ay dahil sa paglipat-lipat ng
mga taong naninirahan dito, kung
magkagayon, bitbit din nila ang kani-
kanilang wikang sinasalita.
• Historical Factors – ito naman ay
tumutukoy sa mga pangangailangan ng tao
partikular na sa gamit ng impormasyon o
mga gawaing pampananaliksik. Ito ay dahil
sa kagustuhan ng tao na makakuha ng mga
impormasyon, napipilitan silang pag-aralan
ang ibang wika.

• Migration – ang paglipat-lipat na tirahan
ay nagbubunsod din ng pagkatuto ng ibang
wika.
• Relihiyon – ang relihiyon ay nagtataglay rin ng
malaking salik tungo sa pagkatuto ng ibang wika.
May mga relihiyon kasi gaya ng Islam na mahigpit
na pinananatili ang gamit ng wikang kung saan
nasusulat ang kanilang iskriptyur.

• Public/International Relations – ito naman ay
tumutukoy sa mga ugnayang-panlabas ng isang
bansa tungo sa ekonomikong pag-unlad nito. Dahil
dito, nagkakaroon ng tiyak na pangangailangan ang
isang bansa na malaman ang iba’t ibang konsepto
ng ibang bansa na nasusulat sa wikang banyaga.
IMPLEMENTASYON NG EDUKASYONG
BILINGGUWAL 1974
Hunyo 19, 1974 ang Kagawaran ng Edukasyon
at Kultura ay naglagda sa pamamagitan
ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 25 s. 1974 ng
mga panuntunan sa pagpapatupad ng Patakarang
Edukasyong Bilingguwal.

Ayon sa panuntunang ito:
Ang edukasyong bilingguwal ay binibigyan ng
katuturang magkahiwalay na paggamit ng Filipino at
Ingles bilang mga panturo sa mga tiyak na
asignatura, sa pasubaling gagamitin ang Arabic sa
mga lugar na ito’y kinakailangan.
Ang implementasyon ng Edukasyong Bilingguwal
ay binubuo ng apat na taong transisyon (1974-1978)
na uumpisahan ang paggamit ng Filipino bilang
midyum sa mga asignaturang tulad ng A.P (Social
Studies), Agham Panlipunan (Social Science),
Edukasyong Panggawain (Work Education),
Edukasyon sa Wastong Pag-uugali (Character
Education), Edukasyong Pangkalusugan (Health
Education).

Simula 1978 hanggang 1982 magiging sapilitan
na ang paggamit ng Filipino sa mga paaralan sa mga
Tagalog na lugar at sa mga lugar na nagsisimulang
gumamit nito noong 1974-1975.
Sagutin ang sumusunod na mga
tanong:
1. Ano ang kahulugan ng
bilinggwalismo at bakit
nagkaroon nito sa Pilipinas?

2. Ano ang konsepto ng
bilinggwalismo at kailan ito dapat
gamitin?
Pangkatang
Gawain
Unang pangkat: Bumuo ng dula-
dulaan ukol sa sitwasyong ipinakikita sa
larawan
Ikalawang Pangkat: Batay sa larawan
sumulat ng isang sanaysay
Ikatlong Pangkat: Gumawa
ng isang islogan o poster na
nagpapakita ng kahalagahan
ng bilinggwalismo.
Rubrik
Rubriks

Presentasyon
(Kahandaan, Kaayusan) 10%
Kaalaman 10%
Orihinalidad 5%
Kabuuan 25%
Paglalahat
Batay sa inyong isinagawang pangkatang presentasyon, dugtungan
ang mga pahayag sa bilohaba ng inyong nabuong konsepto o
pananaw gamit ang mga ekspresiyon ng pagpapahayag.

Sa aking pananaw ang bilinggwalismo
ay,___________________

Nauunawaan ko na ang bilinggwalismo
ay ,___________________

Bilang pagkilala sa konseptong
bilinggwalismo ako
ay___________________
Paglalapat
Bilang isang mag-aaral,
ano ang kapakinabangan
sa iyo ng pagkakaroon ng
sapat na kaalaman sa
pagsasalita ng dalawang
magkaibang wika? At
paano ito nakatutulong sa
pag-unlad ng iyong sarili?
Pagtataya
Gamit ang ladder o hagdan
magbigay ng mga hakbang kung
paano higit na mapapaunlad ang
kasanayan sa pagsasalita ng
dalawang magkaibang wika?
Takdang Aralin
Sa paanong paraan nagkakaiba ang
bilinggwalismo at multilinggwalismo?

Isulat ang inyong sagot sa kwaderno
Demo Teaching

Inihanda ni:

DIANA A. MAÑEZ
Class A
Mr. Alexander Angeles

Related Interests