CARTA ALIR

FLOWCHART

LANGKAH – LANGKAH  Carta alir digambarkan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan halaman.lain. misalnya mengira cukai jualan . mengira luas segi tiga .  Bila proses bermula dan berakhir harus ditentukan secara jelas.  Setiap langkah dari proses harus diterangkan dengan menggunakan keterangan kata kerja . .  Proses yang digambarkan harus ditakrifkan secara hati - hati dan definisi ini harus dapat difahami oleh pembacanya. atau menukar suhu . dan lain .

simbol carta alir yang standard . Simbol penyambung harus digunakan dan cabangnya diletakan pada halaman yang berasingan atau hilangkan seluruhnya bila cabangnya tidak berkaitan dengan sistem. Cabang-cabang yang terhasil dari proses yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada carta alir yang sama.LANGKAH – LANGKAH (samb)  Setiap langkah dari proses harus berada pada urutan yang betul.hati. Gunakan simbol .  Skop dari proses yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati . .

 Carta alir boleh berbeza-beza antara satu pengaturcaraan dengan pengaturcaraan lain .  Carta alir = gambaran hasil analisa suatu masalah. . Fakta  Pembuatan carta alir sebenarnya tidak ada kaedah yang tetap.

Tips  Elakkan pengulangan proses yang tidak perlu dan langkah yang berbelit.  Aliran proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk lebih jelas. .  Sebuah carta alir bermula dari satu titik START / MULA dan diakhiri dengan END / TAMAT.

Related Interests