• Menurut Jax & Britt (2014)prestasi kerja mewakili tingkah laku yang dinilai secara rasmi oleh organisasi sebagai sebahagian daripada tanggungjawab dan tugas pekerja. Definisi • 3) Prestasi (kerja) • Bailey (1982) mendefinasikan prestasi sebagai “hasil daripada corak tindakan yang dilakukan untuk memenuhi objektif mengikut beberapa piawai”. .