FAMILY FEUD FAMILY FEUD FAMILY FEUD FAMILY FEUD FAMILY FEU FAMILY FEUD FAMILY FEUD FAMILY FEUD FAMILY FEUD FAMILY FE .

Round 1 Adobo 35 Menudo 5 Sinigang 28 Kare Kare 20 Fried Chicken 12 Win Lose Cheer Boo Silence .

Round 2 Papasok sa school 31 Visitation 9 Gagala w/ Friends 25 School Project 18 Birthday 14 Win Lose Cheer Boo Silence .

Round 3 Maghugas ng plato 40 Magwalis 7 Maglaba 17 Magpakain ng aso 5 Maglinis ng CR 15 Maglinis ng kwarto 4 Mangutang 12 Win Lose Cheer Boo Silence .

Related Interests