FILIPINO SA PILING

LARANGAN
(AKADEMIK)

Sisimulan sa Unang Bahagi ang mga
batayang kaalaman at katangian ng pagsulat,
partikular sa akademikong larangan.
Ipaliliwanag ng mga babasahin ang tuon at
layunin ng akademikong pagsulat, lalo na sa
tipo ng mga mambabasang tatangkilik nito

Sa Ikalawang Bahagi. posisyong papel. at ambag sa lipunang Pilipino . upang tumugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral na makilala at maunawaan ang ilang prominenteng mga indibidwal at ang kanilang mga milyu. panukalang proyekto. adbokasi. Una. abstrak. ilan sa mga anyo ng pagsulat na masasabing propesyonal at/o teknikal ang isinama sa mga babasahin. bionote. May dalawang pangunahing mga layunin ang mga babasahin sa bahaging ito. Ang ilan sa mga ito’y katitikan ng pulong. at buod.

at malinaw. Katangian ng propesyonal na pagsulat ang pagpapasimple ng mga komplikadong pahayag. Kinakailangan ang mainam na pagsasala at paggamit ng mga salita. Ang estilo ng manunulat ay kinakailangang objektiv. direkta. nang sa gayon ay hindi magkaroon ng maling pag- unawa sa babasa ng teksto. partikular sa mga nais niyang sabihin . maikli.

Pagbabasa C. Ito ay artikulasyon ng mga ideya. (2 puntos bawat isa) 1. Pagsasalita D. Piliin ang titik ng wastong sagot sa bawat pangungusap. A. paniniwala. at nararamdaman sa paraang nakalimbag. Pakikinig B. konsepto. Pagsusulat . PANIMULANG PAGSUSULIT I.

Pangangatwiran . at pagbibigay ng mga halimbawa. Pagsasalaysay D.2. sanhi at bunga. Anyo ng Pagsulat na nagbibigay-linaw sa mga pangyayari. A. Paglalarawan C. Paglalahad B.

Anyo ng Pagsulat na nakapokus sa pagkakasunod-sunod ng daloy ng mga pangyayaring aktwal na naganap. A. Paglalarawan C.3. Pagsasalaysay D. Paglalahad B. Pangangatwiran .

Paglalarawan C. Paglalahad B. Pangangatwiran . A. Pagsasalaysay D.4. Anyo ng Pagsulat na nagpapahayag ng katwiran o opinyon o argumentong pumapanig o sumasalungat sa isang isyung nakahain sa manunulat.

damdamin ng isang manunulat hinggil sa isang bagay. Paglalarawan C. Anyo ng Pagsulat na na nagsasaad ng obserbasyon. A. o pangyayari. Pangangatwiran . lugar. palagay. Pagsasalaysay D. kondisyon. Paglalahad B. tao.5. uri.

Isulat ang TAMA kung wasto ang ipinahahayag ng mga pangungusap. _____ 10. isulat ang MALI. kung hindi naman. Mahalaga ang naidudulot ng akademikong pagsulat. Ginagamit ang akademikong pagsulat sa pagbabalita ng mga pangyayari hinggil sa mga paboritong artista sa telebisyon. . Maparaan ang isang mananaliksik na hindi gumagamit ng mga datos na kwestiyonable.II. Sistematiko ang isang mananaliksik na nagbabanggit hinggil sa limitasyon ng kaniyang ginagawang pag-aaral. (2 puntos bawat isa) _____ 6. partikular sa pag-uulat ng mga pananaliksik na ginawa ng iba’t ibang mga iskolar hinggil sa iba’t ibang mga disiplina. Matapat ang isang mananaliksik na nagsusulat ng impormasyon sa notecard hinggil sa mga impormasyon na kaniyang nakuha sa mga aklat. _____ 8. _____ 9. _____ 7.

Katangian d. . Nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan. Gamit c. Nabibigyang kahulugan ang akademikong pagsulat 2. Layunin b. Nakikilala ang iba’t ibang akademikong sulatin sa a.Mga Layunin 1. Anyo 3. kalikasan at katangian ng iba’t ibang anyo ng sulating akademiko.

.

Gabay na Tanong Paano nakakatulong ang pagkamalikhain at mapanuring pag- iisip sa isang mag-aaral sa senior high? .

ang bayaning Griyego. Ang huli naman sa Academos . sa latin na academia at sa Griyego na academeia. Mga Gawaing Pampag-iisip sa Akademiya Ang salitang AKADEMIYA ay mula sa salitang Pranses na académié. paunlarin. palalimin at palawakin ang kaalaman. . kung saan ipinangalan ni Plato ang hardin. artista at siyentista na ang layunin ay isulong. Ang akademiya ay itinuturing ng isang institusyon ng kinikilala at respetadong mga iskolar.

at maging sa mga gawaing d. .akademiko. pagpapahalaga at talino upang epektibong harapin ang mga sitwasyon at hamon sa buhay. kakayahan.akademiko.Malikhain at Mapanuring Pag-iisip Ay ang paggamit ng kaalaman .

ideya. mag-aaral. ang pagtukoy facts. • Tao at damdamin ang itinutukoy • Nasa pangatlong panauhan ang • Nasa una at pangalawang panauhan pagkakasulat ang pagkakasulat. . pamilya at Komunidad Audience: Iskolar. guro Audience: Iba’t ibang publiko (akademikong komunidad) Organisasyon ng ideya: Organisasyon ng ideya: • Planado ang Ideya • Hindi malinaw ang estruktura • May pagkakasunod-sunod ang • Hindi kailangan magkaka ugnay ang estruktura ng mga pahayag mga ideya. komunidad damdamin kundi sa mga bagay. pananaliksik at pagbabasa karanasan. pamilya. AKADEMIKO DI-AKADEMIKO Layunin: Magbigay ng ideya at Layunin: Magbigay ng sariling opinyon impormasyon Paraan o batayan ng datos: Paraan o batayan ng datos: Sariling Obserbasyon. • Magkakaugnay ang mga ideya Pananaw: Pananaw: • Obhetibo • Subhetibo • Hindi direktang tumutukoy sa tao at • Sariling opinyon.

AKADEMIKONG PAGSULAT Ang mga ganitong sulatin ay para sa impormasyon at edukasyon kaya nararapat lamang na maingat itong ginagawa.edukasyong libro • Text Books sa Paaralan . • Naaprubahan ng mga akademikong para ilathala. pinoproseso at inilathala. • Mga datos at report • Mga tesis/ Research paper • Mga pang. isinusulat. Hal.

• Internet .DI-AKADEMIKONG PAGSULAT ay hindi isinulat ng mga nanaliksik. Ang mga nalathala ay maaaring hindi eksperto sa mismong paksang isinulat at hindi malamang nila pinagnilayan pang maigi ang pananaliksik ukol dito. Hal.

IKAW BA AY HANDA PARA SA ISANG PALATUNTUNAN? .

. Isasagawa ito sa loob ng silid aralan o isang itinakdang lugar sa paaralan . Bumuo ng grupo ayon sa kurso. Gawing malikhain at masining ang mini-corner. cut outs. konsultasyon .. tarpaulin. Bubuo ang bawat grupo ng kani-kaniyang paraan upang ibenta o kumbensihin ang mga kaklase upang kunin ang kursong kanilang napili.PANUTO: Bumuo ng lima hanggang anim na grupo at gumawa ng mini corner. Bawat miyembro ay may kani-kaniyang natatakdang gawain. manila paper. at iba pa. o hilig o anomang pagkakasunsuan ng klase. . interes. Maaring gumamit ng video. drawing.

Inisyatiba sa Itinakdang 35 Gawain • Hindi kailangang utusan o turuan • Nag-isip ng paraan para maisagawa ang gawain Pagkamalikhain sa 30 Isinagawang Gawain • Isinagawa nang maayos.Rubrik ng Sariling Pagtatasa Kraytirya Pangkalahatang Iskor Sariling Iskor Pakikipag-ugnayan sa Grupo 35 • Hindi basta gumawa nang walang malinaw na pakikipag ugnayan sa grupo • Kumokonsulta sa lider ng grupo. kaaya-aya at presentable ang gawain • May orihinalidad sa paggawa ng itinakdang gawain .