KAUNSELING KELOMPOK

• Jenis-jenis kelompok

• Proses kaunseling kelompok
• Peranan kaunselor sebagai pemudahcara
• Dinamika dalam kelompok

Kaunseling Kelompok Kelompok • Kelompok merupakan pengumpulan beberapa orang individu yang berinteraksi serta mempunyai perhubungan psikologi antara satu sama lain. .

Pengalaman teraputik yang dikongsi bersama dengan kehadiran beberapa orang lain yang menghadapi / masalah yang sama. Kaunseling Kelompok Kaunseling kelompok boleh berfokus kepada perhubungan interpersonal / apa jua isu yang menjadi perhatian ahli kelompok secara bersama .

Trotzer. M. hormat menghormati kemesraan .M (1977) menyatakan kaunseling kelompok ialah suatu perhubungan unik. klien berasa selamat membincangkan perkara yang membincangkan mereka serta mengenal pasti tingkah laku yang baharu.P (1977) mentakrifkan kaunseling kelompok sebagai perkembangan suatu perhubungan antara individu. penerimaan. Kaunseling Kelompok Ohlsen. . J. komunikasi dan fahaman. Perhubungan ini mempunyai ciri seperti kepercayaam.

Kelompok Kelompok tugas psikopendidikan Jenis-jenis kelompok Kelompok ringkas Kelompok psikoterapi Kelompok kaunseling .

Kelompok tugas • Menurut Corey dan Corey (2006) fokus utama kelompok tugas ialah berorientasikan matlamat dan bertindak untuk mencapai objektif / matlamat yang ditetapkan. • Kelompok ini dicirikan dengan bukti matlamat yang jelas. menunjukan penghargaan kepada perbezaan. menghargai input ahli-ahli. menggalakan maklum balas dan berfokuskan kepada isu semasa .

Peringkat kelompok tugas Tindakan Penamatan Mewujudkan suasana kemesraan (warm-up) .

• Sesuai kepada kanak-kanak sekolah rendah. . 2006) • Lebih berstruktur dan bertujuan untuk mngendalikan kelemahan /menambahbaik kecekapan sosial dalam kalangan murid. Kelompok psikopendidikan • Intervensi psikopendidikan membantu ahli- ahli kelompok untuk berkongsi kemahiran tingkah laku untuk mengendalikan (Corey &corey .

• Perkara yang dikendalikan ialah pengendalian rasa marah dan membina perhubungan sihat dengan rakan-rakan . • Kaunselor mengambil peranan sebagai guru atau fasilitator . • Terdapat juga penekanan kepada p&p. • Matlamatnya adalah untuk membina kemahiran /mengatasi kekurangan.

Kelompok Kaunseling • Kelompok kaunseling bergantung kepada maklumbalas interaktif yang melibatkan proses interpersonal dan strategik meyelesaikan masalah • Memberi penekanan kepada pemikiran perasaan dan tingkah laku. menggalakkan refleksi serta penerokaan kendiri . • Kaunselor akan menstrukturkan aktiviti yang berorientasikan “sekarang dan di sini”.memodelkan tingkah laku yang boleh diterima.

• Matlamat kelompok ini adalah untuk memulihkan masalah psikologikal. mengambil berat. Kelompok Psikoterapi • Kelompok psikoterapi lebih menggalakkan sokongan. maka di sekolah pemulihan akhlak dan hanya boleh dikendalikan oleh kaunselor pakar /ahli psikiatri. • Mungkin tidak terdapat di sekolah biasa. . konfrantasi dan teknik-teknik lain.

kelopmpok persediaan menghadapi peperiksaan. Kelompok ringkas • Proses kelompok yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat • Ia distrukturksn dengan fokus yang telah diberikan definisi awal. kelompok murid baharu. . bermatlamat khusus dan bilangan sesi yang ditetapkan • Contohnya. dan kelompok penerokaan kerjaya. kelompok kesedihan.

Pemilihan ahli-ahli Saiz kelompok kelompok Proses kaunseling kelompok Kekerapan Jangka masa setiap sesi pertemuan Jangka masa kelompok Tempat bertemu .

kelompok • Saiz kelompok yang terbaik adalah 7 hingga 10 orang ahli. umur ahli. pengalaman kaunselor. • Jenis ahlinya berdasarkan matlamat kaunseling. • Bagi murid-murid sekolah rendah kaunseling Kekerapan kelompok diadakan dua kali seminggu. • Bergantung pada jenis masalah. • Kelompok yang besar sukar untuk dikelolakan. . pertemuan • Ia bertujuan untuk mengekalkan minat dan semangat ahli-ahli serta dapat mengigati perkara yang dibincangkan pada sesi lalu. tempat pertemuan Saiz serta matlamat kelompok. kelompok • Ahli-ahli perlu datang secara sukarela. • Ketua kelompok akan memilih ahli-ahli yang Pemilihan rela dan sesuai serta menentukan bilangan jenis ahli-ahli ahli.

• Tempoh masa 1 jam adalah sesuai bagi murid-murid sekolah Jangka masa • Bilangan sesi bagi sesuatu kelompok bergantung pada betapa serius sesuatu kelompok masalah yang dihadapi. lebih baik untuk menggalakan penyertaan ahli- ahli kelompok. • Tidak dijalankan terlalu lama • Jangkan masa yang terlalu lama akan Jangka masa menyebabkan ahli-ahli kelompok berasa setiap sesi letih serta kehilangan minat. bertemu • Ia membolehkan ahli-ahli duduk bersila dan suasana yang tidak formal ini. • Perlu selesa dan menarik . . di sekolah biasanya di bilik kaunseling • Biliknya biasanya dihiasi dan dihampari Tempat permaidani.

Related Interests