UJIAN RINTANGAN

PENEBATAN

TUJUAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN: .

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PERLU DIJALANKAN KE ATAS PERKARA BERIKUT: .

TUJUAN UJIAN PENEBATAN: .

PENGALIR YANG DIUJI: .

ALAT PENGUJIAN: .

.

KAEDAH UJIAN: .

NILAI MINIMUM UJIAN: .

GAMBARAJAH PENGUJIAN: .

UJIAN TERHADAP ALAT ELEKTRIK: .

KESIMPULAN: .