MAINURADILLAH BINTI SHAHARUDDIN

NURUL HIDAYAH AIN ZUBAIDAH BINTI
HALIM

• KAJIAN MENGENAI SISTEM PENCEGAHAN
KEBAKARAN DI KAMSIS

• MENGKAJI TAHAP PENGETAHUAN PENGHUNI DAN
KEPENTINGAN TERHADAP SISTEM YANG TERDAPAT
PADA BANGUNAN YANG DIDIAMI

ANTARANYA ADALAH :  KURANGNYA PENGETAHUAN MENGENAI PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL  SISTEM YANG TERDAPAT PADA BANGUNAN TIDAK BERADA DALAM KEADAAN YANG BAIK  TAHAP KESEDARAN PENGHUNI YANG RENDAH DALAM ASPEK KESELAMATAN DI DALAM BANGUNAN . KAJIAN INI DILAKUKAN DENGAN MENGAMBILKIRA MASALAH YANG SERING DIALAMI OLEH PENGHUNI BERKAITAN DENGAN PENCEGAHAN KEBAKARAN.

• MENGKAJI TAHAP KESEDARAN PELAJAR TERHADAP SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN • MENGKAJI TAHAP KEBERKESANAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN .

• KAJIAN TERTUMPU PADA BLOK ASRAMA V5 DAN V6 • KAJIAN HANYA MELIPUTI SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN JENIS AKTIF SAHAJA .

LANGKAH-LANGKAH KERJA YANG DILAKUKAN DALAM MENGHASILKAN LAPORAN KAJIAN KES SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN INI ADALAH SEPERTI BERIKUT : 1. MENGUMPUL MAKLUMAT  MAKLUMAT DARI BUKU RUJUKAN  MELALUI SOAL SELIDIK  MELALUI TEMUBUAL .

MENGANALISA DATA DAN MAKLUMAT  MENGANALISIS DATA BERDASARKAN SOAL SELIDIK DAN TEMUBUAL  MEREKOD DATA 3. MELENGKAPKAN LAPORAN CARTA ALIR METODOLOGI .2.

9% . RUMUSAN ANALSIS BORANG SOAL SELIDIK Jumlah Borang Soal Borang Soal Peratus % Penghuni Selidik Yang Selidik Yang Bangunan Diedarkan Dikembalikan V5 187 127 95 50. BERIKUT ADALAH DATA-DATA YANG TELAH DIANALISIS : 1.8% V6 210 136 109 51.

HASIL KAJIAN BERDASARKAN SOAL SELIDIK MENUNJUKKAN TAHAP KESEDARAN DAN TINDAKAN PENGHUNI DI BLOK V5 DAN V6 SERTA TAHAP KEBERKESANAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN.2. .

Pengetahuan dan Latihan Bagi "Fire Drill" dan Taklimat Pencegahan Kebakaran V6 100 90 Pernah hadiri "fire drill" 80 70 Mengetahui punca kebakaran 60 50 Pernah menerima taklimat kebakaran 40 30 Mengetahui risiko kegagalan 20 sistem 10 Mengetahui tindakan yang 0 dilakukan semasa kecemasan Pengetahuan dan Latihan Bagi "Fire Drill" dan Taklimat Pencegahan Kebakaran V5 100 Pernah hadiri "fire drill" 90 80 Mengetahui punca kebakaran 70 Pernah menerima taklimat 60 kebakaran 50 Mengetahui risiko kegagalan sistem 40 Mengetahui tindakan yang 30 dilakukan semasa kecemasan 20 Mengetahui langkah-langkah pengawalan kebakaran 10 Mengetahui peranan 0 .

Pengetahuan Tentang Alat Pencegahan Kebakaran V5 90 80 Pernah melihat dan 70 mengetahui kedudukan 60 kotak penggera kebakaran Mengetahui jenis-jenis alat 50 pemadam api 40 Terdapat alat pencegahan 30 kebakaran di dalam bilik asrama 20 10 0 Pengetahuan Tentang Alat Pencegahan Kebakaran V6 90 80 70 Pernah melihat dan mengetahui kedudukan 60 kotak penggera kebakaran 50 Mengetahui jenis-jenis alat pemadam api 40 30 Terdapat alat pencegahan kebakaran di dalam bilik 20 asrama 10 0 .

Pengurusan Sistem Pencegahan Kebakaran V5 90 80 Mengetahui laluan 70 kecemasan untuk digunakan semasa kecemasan 60 Mengetahui lokasi tempat berkumpul 50 40 Panduan dan notis laluan kecemasan ditunjukkan 30 Terdapat jawatankuasa 20 keselamatan kebakaran 10 0 Pengurusan Sistem Pencegahan Kebakaran V6 90 80 Mengetahui laluan 70 kecemasan untuk digunakan semasa kecemasan 60 Mengetahui lokasi tempat berkumpul 50 40 Panduan dan notis laluan kecemasan ditunjukkan 30 Terdapat jawatankuasa 20 keselamatan kebakaran 10 0 .

60% Bau/Ternampak asap Diberitahu oleh rakan 63.20% Tanda-tanda Yang Menyedarkan Responden Jika Terdapatnya Kebakaran V6 Bau/Ternampak asap 50.6% .20% Mendengar penggera kebakaran 4. Tanda-tanda Yang Menyedarkan Responden Jika Terdapatnya Kebakaran V5 32.4% Diberitahu oleh rakan 45% Mendengar penggera kebakaran 4.

10% 1.9% Biarkan saja hingga diberi arahan Bergerak keluar dari bangunan dengan cepat Hubungi pihak penyelia untuk mendapat kepastian 98% . Tindakan pertama yang responden ambil jika terdengar bunyi penggera kebakaran V5 1.10% Biarkan saja hingga diberi arahan Bergerak keluar dari bangunan dengan cepat Hubungi pihak penyelia untuk mendapat kepastian Tindakan pertama yang responden ambil jika 98% terdengar bunyi penggera kebakaran V5 1.1% 0.

5% Perasaan ingin tahu Panik dan tidak tahu apa perlu dilakukan Ingin terus menyelamatkan diri 79% .5% 4.Perasaan Responden Jika Terdengar Bunyi Penggera Kebakaran Perasaan ingin tahu Panik dan tidak tahu apa perlu dilakukan Ingin terus menyelamatkan diri Perasaan Responden Jika Terdengar Bunyi Penggera Kebakaran V6 16.

60% 50% 40% Mewujudkan pelan kecemasan kebakaran yang lebih sistematik 30% Menyebarkan maklumat 20% penggunaan alat dalam bentuk brosur atau lampiran 10% 60% 0% Tidak setuju Sederhana Sangat setuju setuju 50% 40% Mewujudkan pelan kecemasan kebakaran yang 30% lebih sistematik Menyebarkan maklumat 20% penggunaan alat dalam bentuk brosur atau lampiran 10% 0% Tidak Kurang Sederhana Setuju Sangat setuju setuju setuju setuju .

00% 30.00% 35.00% dan harta benda perlu lebih kerap 10.00% dan harta benda perlu lebih kerap 10.00% Latihan kecemasan hendaklah 30.00% Latihan manual penggunaan 5.45.00% alat-alat pencegahan kebakaran perlu diadakan dari 0.00% 20.00% Taklimat berkaitan langkah- langkah menyelamatkan diri 15.00% masa ke semasa 70.00% 60.00% 50.00% Latihan manual penggunaan alat-alat pencegahan 0.00% kebakaran perlu diadakan dari masa ke semasa .00% 40.00% dilakukan lebih kerap 25.00% Taklimat berkaitan langkah- langkah menyelamatkan diri 20.00% Latihan kecemasan hendaklah dilakukan lebih kerap 40.

00% 30.00% Penyelenggaraan terhadapt alat pencegahan kebakaran perlu dilakukan secara rutin 20.00% Pemeriksaan rutin hendaklah dilakukan oleh pihak yang berkenaan 10.00% 0.00% .50.00% 40.00% 35.00% Pemeriksaan rutin hendaklah dilakukan oleh 10.00% 60.00% 50.00% 30.00% 45.00% 0.00% pihak yang berkenaan 5.00% Penyelenggaraan terhadapt alat pencegahan kebakaran 20.00% perlu dilakukan secara rutin 15.00% 40.00% 25.

00% 30.00% 60.00% komunikasi suara 0.00% Mewujudkan alternatif seperti sistem PA atau 10.00% suara 0.00% Mewujudkan alternatif seperti sistem PA atau komunikasi 10.00% Tidak Kurang Sederhana Setuju Sangat setuju setuju setuju setuju 50.00% .00% 40.00% 60.00% Alat penggera kebakaran hendaklah dilakukan secara rutin 20.70.00% 30.00% Alat penggera kebakaran hendaklah dilakukan secara rutin 20.00% 40.00% 50.

PIHAK RESPONDEN JUGA BERPENDAPAT BAHAWA SISTEM YANG SEDIA ADA PERLU DIPERTINGKATKAN LAGI AGAR LEBIH EFEKTIF.KESIMPULAN : BERDASARKAN DATA KESEMUA RESPONDEN MEMBERI JAWAPAN YANG HAMPIR SAMA. .

 MEWUJUDKAN PELAN PENGURUSAN KEBAKARAN DAN DITAMPALKAN DI LOKASI YANG STRATEGIK  MEMBUAT LATIHAN KEBAKARAN YANG LEBIH KERAP  MEWUJUDKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN .CADANGAN : BEBERAPA CADANGAN TELAH DICADANGKAN:  MENGADAKAN TAKLIMAT DAN KURSUS KEBAKARAN.

MELAKUKAN PENYELENGGARAAN ALAT PENCEGAHAN KEBAKARAN DENGAN KERAP PEMERIKSAAN PERLU DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG BERPENGETAHUAN DAN BERPENGALAMAN .

Related Interests