BAB 3

:
ISU DAN CABARAN
PENDIDIKAN SEMASA
THILLAINAYAGI A/P SANDRAN
VANITHA A/P S.SHUNMUGAM

Kepelbagaian Budaya

• Perlu keadilan
• Peluang pendidikan kepada semua
• Pupuk melalui aktiviti kurikulum dan
kokurikulum
• Program sekolah berkembar

• Berpandukan bahan-bahan sokongan yang relevan dengan tahap pencapaian semasa. . potensi dan kemajuan pelajar. • Penilaian dan penambahbaikan P&P secara berterusan. kaedah dan teknik yang dipelbagaikan dengan melibatkan pelajar secara aktif. • Pendekatan. Dasar Pernyataan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan Malaysia (2001) Proses pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut beberapa prinsip yang digariskan.

sekolah kebangsaan Cina dan Tamil.Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosiobudaya • Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem pendidikan negara. . Memastikan sokongan dan pembiayaan secara adil kepada Sekolah-sekolah Agama Rakyat. • Mengimbangi penekanan kepada sistem peperiksaan dengan sistem pembelajaran berasaskan pemikiran kritis dan analitikal dengan matlamat mencari kebenaran. sekolah vokasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan negara. • Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 demi mewujudkan iklim yang kondusif dalam bentuk jaminan kebebasan akademik dan autonomi universiti kearah mempertingkatkan mutu pendidikan setanding dengan negara-negara maju. • Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang. sekolah mubaligh.

• Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak. rektor. . • Mengkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah skim rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman. • Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat sekolah dan menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan. dan lain- lain penjawat tertinggi akademik dilakukan berdasarkan kelayakan dan kelulusan Majlis Senat. Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosiobudaya • Memastikan pelantikan naib canselor. • Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran profesional mereka sentiasa selaras dengan perkembangan semasa.

• Menekankan betapa mustahaknya pelajar menguasai pelbagai Bahasa termasuk Bahasa Inggeris. Bahasa Arab. • Meluaskan skop Lembaga Pentauliahan Kebangsaan untuk memantau dan mencadangkan pengiktirafan sijil. Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosiobudaya • Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan kewangan lain berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada pelajar miskin dari kawasan luar bandar dan pedalaman. . • Menyediakan tempat dan latihan kepada mereka yang keciciran. diploma dan ijazah dari dalam dan luar negara yang memenuhi piawaian akademik yang boleh diterima termasuklah sijil dan Diploma Muadalah (diploma berkembar). Bahasa Cina sebagai bahasa-bahasa utama dunia dan juga bahasa-bahasa ibunda.

Rumusan Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosiobudaya • Sekolah kebangsaan sebagai peneraju • Kelayakan pelajar jadi penentuan • Pindaan akta • Tingkatkan kemudahan • Tingkatkan mutu pendidikan guru • Peluang latihan • Biasiswa kepada yang berkelayakan • Kuasai pelbagai bahasa .

Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran .

 Perkembangan teknologi yang pantas menghasilkan perubahan yang tidak dijangkakan. Teknologi  Terus mendesak perubahan dalam pelbagai aspek.  Bidang pendidikan tidak terkecuali. .  Hasilkan inovasi dalam semua aspek.

Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran Berlaku Dalam Bentuk : .

tayangan video.power point dan bahan grafik lain.1. Menggunakan Medium Persembahan Penyampaian Persembahan penyampaian. memainkan audio rakaman dan menggunakan smart board interaktif. . Penggunaan media elektronik akan terus berkembang.

Dimuat turun atau boleh disediakan sebagai siaran langsung. . 2. Sumber pembelajaran. Penggunaan Sumber Internet Dalam Pengajaran Membawa dunia luar terus ke dalam bilik darjah.

Menyokong pembelajaran. Papan Maklumat Dalam Talian. Bimbingan dan mengukuhkan pembelajaran. Blog Dan Portal Serta Alat Komunikasi Yang Lain. . Penggunaan E-mel. 3.

Menyenaraikan Laman Sesawang Dan E-jurnal Dalam Senarai Bacaan Perpustakaan maya (e-buku dan e-jurnal). Memudahkan akses dalam pembelajaran kendiri. laman web dan pautan lain. Mengakses jurnal pada masa yang sama. . Laluan yang sahih dalam menjamin kualiti bahan sumber bacaan. 4.

Model kepada pelajar untuk diteladani. Memasukkan Database Dan Dataset Dalam Pengajaran Banyak data penyelidikan dan database dimuat naik dalam internet. 5. .

Menggunakan Teknologi Baharu Dalam Ujian Dan Undian Di Dalam Bilik Darjah Teknologi baru ialah electronic voting system (sistem undian elektronik). Pelajar beri respons kepada soalan aneka pilihan atau item objektif yang lain untuk membuat pilihan atau undian. Guru-Tindakan susulan. 6. . Guru dapat maklum balas penguasaan atau kesukaran pembelajaran.

Rakaman dimuat naik ke dalam laman sesawang/ portal. menyerupai gaya radio. . Pelajar dapat menelaah dalam perjalanan.didengar– MP3. iPOD atau telefon bimbit/ PC atau komputer riba. 7. Merakam Isi Pelajaran Untuk Podcasting  PODCASTING-proses merakam siri atau episod dalam bentuk audio. Pelajar muat turun .

Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) • Suasana lebih kondusif • Mudah hasilkan bahan • Kepelbagaian media • Maklumat pelbagai .

• Memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. . Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. • Proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. Penggunaan Teknologi Maklumat • Teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat.

Perubahan Teknologi Maklumat • Kuasa penggerak • Pelaksanaan • Pemudahan bertindak • Kaedah perubahan • Permulaan perubahan .

Implikasi Teknologi Maklumat (TMK) • Penggunaan komputer dalam sistem organisasi yang mampu merubah cara kerja dan penyesuaian pekerja dengan sesuatu tugasan. • Kemampuan sistem komputer yang mempunyai internet dan perkembangan sistem komunikasi juga akan lebih menjurus ke arah berkomunikasi secara interpersonal dan bukan secara bersemuka yang lazim dilaksanakan dalam organisasi. • Mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang dan tersusun tanpa wujud kekhilafan dalam perlaksanaannya. . • Menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan oleh organisasi menjadi lebih terancang dan telus terutama organisasi yang mempunyai maklumat yang banyak dan terdapat perkara kerahsian.

Komputer Dalam Pendidikan • Pendidikan jarak Jauh • Reformasi dalam pendidikan • Mudah beri maklumbalas • Sebagai bahan pengajaran pembelajaran • Alat komunikasi • Memudahkan pemahaman .

. mengeluarkan kata- kata lucah. berjudi dan mencuri kertas soalan ujian. memaksa kumpulan lain untuk menjadi ahli kumpulan dalam geng dan berkelakuan seperti samseng. berbohong. iii. Jenis kesalahan gengsterisme seperti menjadi ahli kumpulan geng. Jenis kesalahan kurang sopan dan biadab seperti menghisap serta menyimpan rokok. bising dalam bilik darjah. GEJALA SOSIAL Pengkelasan masalah sosial boleh dipecahkan kepada 3 Bahagian iaitu. minum serta menyimpan minuman keras. ii. menonton dan menyimpan filem lucah dan lain-lain. Jenis kesalahan jenayah seperti mencuri basikal. melawan guru. mengganggu pelajar perempuan. mencari gaduh dengan kumpulan lain. i. mengutip duit ‘pau’ daripada pelajar lain. berambut panjang. melawan pengawas. bertumbuk sesama pelajar.

Punca Gejala Sosial • Globalisasi dan modenisasi • Keruntuhan institusi keluarga • Media massa • ICT • Kelemahan undang-undang • Sikap remaja • Sikap ibu bapa Kesan Negatif. • Kepada individu sendiri • Menjejaskan Negara • Keruntuhan nilai agama .

Tangani Gejala Sosial • Peranan ibu bapa • Peruntukan undang-undang • Pendekatan akademik • Didikan agama • Peranan ahli masyarakat .

• Menghadapi Globalisasi Dalam Pendidikan dengan jayanya. . • Menggunakan Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dengan sepatutnya. • Berjaya mengatasi setiap Gejala Sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di negara ini. • Pemupukan Integrasi Nasional.Kesimpulan Antara cabaran yang perlu ditangani dan diatasi adalah seperti yang berikut. • Menangani Kepelbagaian Budaya dengan penuh berhemah. • Melaksanakan Pendemokrasian Pendidikan. • Menjadikan Tonggak Pendidikan UNESCO sebagai panduan.

Terima Kasih .Sekian.

Related Interests