You are on page 1of 2

FAIL MODUL PENGURUSAN

SEKOLAH /EMIS

FAIL MEJA GURU DATA


MAKLUMAT (GDM)
FAIL SISTEM PENGURUSAN
SEKOLAH

FAIL LAPORAN VERIFIKASI


PENGGUNA FASILITI