You are on page 1of 15

BOŞALTIM SİSTEMİ
Laboratuvarı

1-Böbrek (prep. no: 46)
2-Üreter (prep. no: 47)
3-Mesane (prep. no: 48)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji&Embryoloji Anabilim Dalı

Bowman kapsülü 4. Medulla 9. Henle kulpu 10. Korteks 2. Bowman boşluğu 6. Böbrek cisimcikleri 3. Makula densa . Proksimal tübül 7. Distal tübül 8. BÖBREK Preparat No: 46 Gözlenmesi Gereken Yapılar 1. Glomerül 5.

No: 46) Periyodik Asit Schiff (PAS) Genel Görünüm Kapsül Böbrek cisimciği Medullar ışınlar Korteks Medulla . Böbrek (Prep.

No: 46) Periyodik Asit Schiff (PAS) Korteks Böbrek cisimcikleri Böbrek tübülleri .Böbrek (Prep.

Böbrek (Prep. No: 46) Periyodik Asit Schiff (PAS) Böbrek cisimciği Bowman kapsülü Bowman (parietal yaprak) boşluğu Kapiller Makula densa Glomerulus Podosit (visseral yaprak) Distal tübül Proksimal tübül .

Böbrek (Prep. No: 46) Medulla Henle kulbu (ince kol) Vasa recta Toplayıcı kanal .

Boşaltım Sistemi Lab  ÜRETER Preparat No: 47 Gözlenmesi Gereken Yapılar 1-Tunika mukoza Çok katlı değişici epitel Krusta Lamina propria 2-Tunika muskularis Longitudinal kas tabakası Sirküler kas tabakası 3-Tunika adventisya .

No: 47) Masson Trikrom (MS) Genel görünüm T.Üreter (Prep. muskularis T. adventisya T.Mukoza (Epitel (ÇKDE)+L.propriya) Lümen .

propria + Epitel (ÇKDE) L L T. adventisya . Muskularis (sirküler) T. mukoza L. Muskularis (longitudinal) L T. No: 47) Masson Trikrom (MS) T.Üreter (Prep.

propria . No: 47) Masson Trikrom (MS) T.mukoza Epitel (ÇKDE) Krusta Lümen L.Üreter (Prep.

No: 47) Masson Trikrom (MS) T. Muskularis (sirküler) .muskularis Epitel (ÇKDE) L. propria T. Muskularis (longitudinal) T.Üreter (Prep.

MESANE  Preparat No: 48 Gözlenmesi Gereken Yapılar 1-Tunika mukoza Çok katlı değişici epitel Krusta Lamina propria 2-Tunika muskularis Longitudinal kas tabakası Sirküler kas tabakası Longitudinal kas tabakası (Waldeyers kas tabakası) 3-Tunika seroza .

propriya Lümen T. seroza T. No: 48) Masson Trikrom (MS) Genel görünüm T. mukoza .Mesane (Prep. muskularis Epitel (ÇKDE) + L.

mukoza Krusta Epitel (ÇKDE) Lümen L. No: 48) Masson Trikrom (MS) T. propria Kan damarları .Mesane (Prep.

No: 48) Masson Trikrom (MS) T.muskularis T. muskularis .Mesane (Prep. seroza T.