You are on page 1of 43

m  

  

? 
 

  

 

  

p    
u 

   
 

 

 
 
 
 
Ú Ú  

Ú     
  
Ú  
 Ú  
Ú    
 Ú  
   
  
Ú   
 Ú  
Ú    
 Ú  
   
 Ú 
    
 Ú  
!"    
 Ú 
 Ú #   Ú  
 Ú  
$"Ú #   
 
% & 
    
Ú  
Ú   
"   
Ú
Formulasi Makanan Rumusan
(Tilapia)
Bahan ramuan %
Tepung Ikan N.Z. 14.0
Tepung soya 50.0
Dedak Padi 30.0
Biofos 1.8
Minyak kelapa 2.7
Kolin Klorida 1.0
Pengikat 0.5
Vitamin C 0.1
Vitamin E 0.1
m 
    

 


7 
( 

 
 
! " 
## $ $ %

&
 
'( $# # )#
&
% )*( +# )'# ,)#
&
 
 )# ,# ,#
&
 
 % )# # #
&
-
# '# #
.
! 
# # # 
- # # '#
/  

 
0 

# ,#' #$
1 

# # #
1 
% $# # #
% % )# # #
m% # #) #'
2  

3 
#$ #$ #$
m
 #, #, #,
1 

# # #

m 
% )4#$ ,$# *#$
5% ,# *# )#' 
6 ,# #) #4
m% % #' #* #*
Peralatan Penyediaan Makanan
± 1. Penghancur
± Untuk menghancur bahan ramuan kering.
± 2. Penimbang/ Penyukat
± 3. Pengadun
± Untuk mengadun/mencampurkan bahan ramuan.
± 4. Pembuat Pellet
± Untuk membentuk adunan kepada bentuk pellet.
± Untuk menghancurkan/melumatkan bahan basah
seperti ikan dan sebagainya.
± 5. Pengering
± Tidak perlu bila makanan lembap digunakan
Menghancur
Menimbang bahan ramuan
Bahan-bahan ramuan
Mengadun

± m 
Membuat Pelet
Mengadun
dan
membuat
pelet  

!"#
m  

$ 
Pengeringan pelet
Bentuk Makanan Rumusan

Pelet Tenggelam 
   

  

›   ›   ›   
  
 

'( 
%
'( 
) * 
&+),(&

)%(&%*(
'( % 
 & '( ) '- 

 
'. 

*( 

%  

&

'. 
/ m 
*'+ 
% + '
0
,0 
&
 %)-
 
m ' 
%
 & 

 &
* &%0 

+&1+ &
 

V  

V  m 
þighly flexible in feed formulation Less flexible to feed formulation
Can process meal with 55% Moisture content up to 17%
moisture maximum
Cooking of the meal achieved at Cooking of the meal ± 50% only
90% or higher
Can handle fat level up to 22% lipid Can handle up to 8% lipid only
in the formulation
Can bind coarsely ground Require finely ground ingredients
ingredients
þigh product durability and water Low product durability
stability
Produce versatile (floating, Produce only sinking pellet
sinkingand slow sinking) feeds
þigher capital and production cost Lower capital and production cost
PEMEROSESAN MAKANAN
± ± ! 

± potong/cincang
± Mesin/di kilang
Ciri-Ciri Fizikal Pelet berkualiti
± Licin
± Saiz yang uniform
± Stabil dalam air
± Warna dan siaz sekata
± Tidak berketul
± Tidak basah atau berkulat
PENYIMPANAN MAKANAN
± ± ! 

± basah & rosak ± kering & selamat
MALAYSIA
mV! m!!
NEGARA MAJU
mV! m!!
Penyimpanan
± Jauh dari serangga perosak
± Disimpan di temapt kering, sejuk dan
pengudaraan yang baik
± Diletak diatas pelapik kayu
± Digunakan dalam tempoh 3 bulan dari
tarikh pemerosesan
Kebersihan dan penyelenggaraan
peralatan
± › 
± Bahan yang sudah tercemar/rosak ±dibuang
± Tempat kotor ± dibersihkan
± Bahan mentah yang baik sahaja disimpan
± Kaedah mengawal serangga dan kulat:
± Keringkan bahan mentah ±kelembapan 10%
± Proses bahan mentah untk hapuskan bakteria dan
kulat
± Guna pelbagai bahan ramuan yang tidak mudah rosak
Kebersihan dan
penyelenggaraan peralatan
± Selenggara bahagian mesin yang bergerak
±minyak pelincir
± Selesai pemerosesan, guna dedak padi
atau habuk kayu dengan minyak masak
untuk membersihkan mesin
( 100ml minyak /2kg dedak padi)
Pemilihan makanan
± Warna & saiz yang sama
± Tiada habuk / ketulan
± Berbau ikan
± Stabil dalam air
± Daya penarik dan rasa yang
sesuai
m  

O  

± Status kesihatan
± Persekitaran
± Ikan / udang lain
O  

± O    

ü›      
  
Contoh Pengiraan jumlah
makanan yang diperlukan

± Jumlah benih/kolam ü 250 ekor
± Purata saiz ikan/seekor ü 20g
± Biomass udang dalam kolam ü250 x 20
± ü 5 Kg
± Jumlah berat makanan ü 5 Kg x 6%
± ü 0.3Kg sehari
O  

 
 
O
( minggu)
1-2 = 
 
 
! " !"
#  ! +&
$ 
 = =
  =
O  

 
 O

= !"! !! 
 ! ! +&
= =!! =
 != =!
Ukuran Keberkesanan Makanan

Kadar Tumbesaran
Nisbah pertukaran makanan
(FCR)

± FCRü Jumlah berat makanan
Pertambahan berat badan
Ukuran Keberkesanan Makanan

Nisbah Pertukaran Makanan(FCR)
Ikan baja 8 -10
Makanan rumusan 2 - 3
Ukuran Keberkesanan Makanan

Kos Makanan
Ikan baja RM0.30 - RM0.80
Makanan rumusan RM1.60 ± RM2.80
Ukuran Keberkesanan Makanan

Kos Pemberian Makanan
 % & '
  (
Ukuran Keberkesanan Makanan
± Kadar Tumbesaran
± Nisbah Pertukaran Makanan (FCR)
Ikan baja 8 - 10
± Makanan rumusan 2-3
± Kos Makanan
± Ikan baja RM0.30 - RM0.80
± Makanan rumusan RM1.60 ± RM2.80
± Kos Pemberian Makanan
± ikan baja (pengangkutan, penyimpanan &
pemerosesan)
U 
O 


  p
)
±O   
±O 
±  

±O 

±
  


Komposisi Proksimat Perut
Ayam / Ayam baja
± Basah ± Kering
± Kelembapan 19 %
± Protein 56% ± Protein 55-60%
± Lemak 20% ± Lemak 25-30%
± Abu 2% ± Abu 2-7%
Komposisi Proksimat Makanan
Rumusan Komersial

± Kelembapan <10 %
± Protein 18-27%
± Lemak 3-9%
± Abu 6-8%
ð