ZAŠTITA MOTORA

Prekostrujna zaštita od međufaznih kratkih spojeva

Zaštita motora osiguračima

Polazna struja motora .

.

Karakteristike osigurača .

Pravila za izbor osigurača .

Pravila za izbor osigurača .

Pravila za izbor osigurača .

.

ZAŠTITA OD SPOJEVA SA ZEMLJOM U IZOLOVANOJ MREŽI .

TERMIČKA ZAŠTITA .

TERMIČKA ZAŠTITA .

.

DIREKTAN POKRETAČ MOTORA (u žargonu “motorna zaštitna sklopka”) .

SIMENS- ova numerička zaštita motora .

.

.

.

.

.

.

.

HVALA NA PAŽNJI! .