RELEJNA ZAŠTITA

MERNI TRANSFORMATORI

PRINCIP RADA MERNOG STRUJNOG
TRANSFORMATORA

KONSTRUKCIJA
STRUJNOG
MERNOG
TRANSFORMATORA

.

NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR .

OBUHVATNI STRUJNI TRANSFORMATOR .

STRUJNI TRANSFORMATORI .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SLOŽENA GREŠKA .

.

.

.

.

NAPONSKI TRANSFORMATORI .

.

.

.

.

.

KAPACITIVNI NAPONSKI TRANSFORMATOR .

.

HVALA NA PAŽNJI! .