You are on page 1of 24

| ||

| 
 | ||

`  

 

  

 

 

CLASIFICAREA IABETULUI
AHARAT 
 
 
V VV V 

 V VV V
V V 
V V V V 
  
 
V  

V 
 VVV  

 V
ALTE ETALII ESPRE
IABETULI

  

V 
 
V 

V V
! VV" V V
# V$VVV%V V  
V 
V
& V'V(VV 
V
) VVVV
* 
V
CARACTERISTICILE
IABETULUI ETIPII

CARACTERIZAREA DIABETULUI II. 
ESTE NONINSULINODEPENSENT 
RETINOPATIE 
NEFROPATIE 
NEUROPATIE PERIFERICĂ 
INFARCT MIOCARDIC
ALTEBSERVAŢII

a a   

aa a  

  
 a 
 a 
 a a a 
  
 a a 
CSECINŢELE IABETULUI
 


   

 

   

 


 
BIECTIVELE IETEIN IABET

 


 

 

  

 
 
  

 
 
 

 
 
  
AŞANU
PRINCIPIILE ALIMENTAŢIEIN
IABETUL AHARAT


 

 
 !
 

 
 
 

 
 
 



 

 
NECESARULCALRIC-
DIABETICI

 
   

#"!$%&'$%()* !"#$%&'$%()*

 

+   

"# $%&'$%()* ,#"$%&'$%()*
PRINCIPIINUTRIŢINALE

   

 
ALIMENTEPERMISE

 
 +

 + 

- 

+
   
 

  


ALIMENTECÂNTĂRITE


 + 

 

-  

-  
 
 

+ 

 
  

ALIMENTEINTERZISE

 

  

 


/    

. 
  

    

 

  

EFECTULALCLULUI
 
 

 

 

 
     


 
 
 

 
 
 
ALCĂTUIREAMENIURILR 

  

 
 

 

  

  

   

 

  

` !"`#$%&
` !'#$%&
` !"`#$%&
CNTINUARE

(  )(")*
 

( 
)(")* 
  

(  
)(")* 
   

 
  
 
++(,)*
PARTICULARITĂŢIDIETETICE
LADIABETULDETIPI

/  

0 
   

 
+ O 
  
01 
   

/  

   
 
  + + 
   
- 
 #
CERECMANDĂMDIABETICULUI?
ALTEACTIVITĂŢIFAŢĂDECELEDEZICUZI
MIŞCARE-RELAXARE
PUŢINEFRTNUSTRICĂ
LAFINAL

  -  

 
.

 
 

     

.
 |

SĂNĂTATEA NU ESTE
TOTUL,DAR FĂRĂ
SĂNĂTATE TOTUL ESTE
NIMIC!