KAEDAH DAN TEKNIK

PENGAJARAN AQIDAH DAN
SIRAH SEKOLAH RENDAH
-FORUM-

ALYA NURDINI BINTI MOHD NORSHAMSURI

. FORUM • satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel mengemukan pendapat tentang sesuatu tajuk. • tajuk forum yang dipilih haruslah mudah. semasa dan selepas aktiviti. • pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas. • Persediaan yang rapi perlu dibuat sama ada sebelum. objektif. kreatif dan rasional. pencapaian serta peringkat umur pelajar. dimana ia dijalankan secara formal. menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran.

Faedah-faedah Berfikir secara perbincangan analitis. Membina keyakinan untuk mengemukakan pendapat. melalui forum Berlatih untuk bertutur Belajar bertukar-tukar dengan terang serta pendapat lantang.kritis dan jelas. .

Pelajar • Penglibatan pelajar yang • pelajar akan memberi tumpuan kepada perbincangan tersebut. ramai akan menjadikan pengajaran guru lebih berkesan.pencatat dan yang akan disampaikan. . penjaga masa. mencukupi untuk mencari bahan • ahli panel. Penentuan Masa yang Penglibatan Mencukupi Pelajar • perlu disusuli dengan aktiviti lain.Ciri-ciri • Guru perlu menentukan terlebih dahulu •Pelajar diberi masa yang pelajar yang akan mengambil bahgian. Penglibatan • Misalnya AQIDAH. tajuk forum Aktiviti Ramai boleh dijadikan tajuk karangan atau Susulan esei. pengerusi.

TERIMA KASIH .SEKIAN.