PENGAJIAN PROFESIONAL

EDU 3107
BIMBINGAN DAN KAUNSELING

DEFINISI ‘KAUNSELOR’ (Akta Kaunselor 1998) Seseorang yang mengadakan perkhidmatan kaunseling bagi suatu fee yang ditetapkan atau apa- apa balasan yang lain A person providing counseling services for a fixed fee or any other .

blogspot.com/2009/01/kod-etika-lembaga-kaunselor.htm http://koleksinotaku.gov.Kod Etika Kaunselor Lembaga Kaunselor Malaysia (3 Ogos 1999) http://www.my/wp_content2/polisihr/kodetika/kodetika.eghrmis.html .

• Based on the core values ​of counseling services. . the uniqueness of individuals and their rights and potential. • Guide Board of Counsellors deal with ethical issues. Permulaan: • The purpose of the ethical code of conduct is to guide counselors and basic solutions ethical issues that are considered misappropriation. • Not to restrict the freedom of opportunity and justice counselors as well as restrictions on the counselor. self-respect.

Responsibility towards Responsibility towards organisation and employer the people . Counselling scope Indication and evaluation Conduct counsellor Pengukuran dan Penilaian Kod Etika Kaunselor Lembaga Kaunselor Malaysia Research and (3 Ogos 1999) Counsellor-Client relationship publication Responsibility towards professional collegues Private service.

membuat keputusan. . • Meliputi isu perkembangan. • Kaunselor sebagai fasilitator menangani isu. dengan menghormati digniti diri. analisis dan penyelesaian masalah. nilai dan upayanya. komunikasi dan interaksi antara individu. menangani krisis. Skop Kaunseling • Memberi peluang klien hidup lebih bermakna dan bahagia. kefahaman kendiri. kekuatan emosi.

objektif. . pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang dicdeburi. • Jalan tugas dgn cekap. Tatalaku Kaunselor • Menjaga dan mengekalkan tatalaku cemerlang demi menjaga integriti • Sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. jujur. ikhlas & dedikasi. bertanggungjawab.

• Hubungan dan maklumat dirahsiakan kecuali ada tanda- tanda merbahaya. hormati keputusan klien. • Hormati privasi klien dlm sesi-sesi kaunseling. . Justeru. • Elak diskriminasi . • Dapatkan persetujuan klien bila beri maklumat klien pada pihak ketiga. • Fahami & hormati sosio-budaya klien. • Lindungi dari ancaman fizikal & trauma psikologi. kembang diri serta tanggungjawab klien. • Galak faham kendiri. Hubungan Kaunselor-klien • Hormati integriti dan kebajikan klien sama ada individu atau kelompok.Hati-hati bila melalui letronik dll demi jaga rahsia.

membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniya tuduhan tidak beretika. • Cegah. zahir dan memperbetul perlakuan tidak beretika. Tanggungjawab pada rakan profesional • Hormati rakan profesionalnya. . • Mempertahan.

• Mematuhi undang-undang negara dalam melaksanakan tugas. . • Fahami dan hormati nilai-nilaI sosio-buaya masyarakat tempat khidmat. Tanggungjawab pada masyarakat.

.. • Peningkatan kerjaya diri dan stafnya. • Tidak salahguna kemudahan dan sumber. dan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan khidmatnya.Tanggungjawab kpd Organisasi dan majikan. • Mematuhi polisi dan prosedur organisasinya. • Mematuhi segala perjanjian ditandatangani dgn organisasi berkhidmat. • Cegah berlakunya diskriminasi. • Beritahu majikan situasi & konflik yg.

• Beritahu kadar fi sebelum beri khidmat. • Tidak guna nama organisasi tempat berkhidmat untuk iklan khidmat persendiriannya. .Patuhi akta kaunselor 1998. • Pengiklanan – beri maklumat jujur dan jelas spt dlm peraturan KB (KT) 1999. • Kadar fi selaras Lembaga Kaunselor. • Pentadbiran. Perkhidmatan Persendirian.

• Jaga kesejahteraan dan kebajikan subjek sepanjang masa kajian. • Klien dimaklumkan tujuan. fizikal dan sosial subjek. awasi kecacatan psikologi. kesan negatif dan kemungkinan…. Penyelidikan dan Penerbitan. • Klien berhak menolak atau menarik diri…. . kaedah. • Jaga pembantu penyelidik dll agar patuhi amalan ini. • Penyertaan mestilah sukarela melainkan…. faedah.

. nilai saintifik.Penyelidikan dan Penerbitan • Jika guna teknik ‘withholding information’ atau ‘misinformation’. pendidikan atau terapan. sebelum kajian. – Guna teknik wajar dan sesuai budaya.. – Tiada terdapat prosedur alternatif lain lebih wajar.….. – Subjek dijelaskan secepat mungkin.

• Lindungi identiti subjek apabila penyelidik lain… • Identiti klien tidak dinyatakan dalam laporselidik. …sambungan. • Hasil kajian dilapor lengkap dan tepat. • Maklumat peribadi subjek drahsiakan kecuali dgn persetujuan subjek. . • Penerbitan – patuhi undang2 hakcipta dan etika penerbitan. • Jika subjek kanak-kanak atau cacat – dapatkan persetujuan bertulis dari penjaga sah dan jaga keselematannya.

• Sekiranya dikaunseling pelatih. beritahu klien dan implikasi kerahsiaannya. latihan. . • Tidak boleh salahguna kedudukan sbg penyelia atau pengajar pelatih utk kepentingan peribadi. Pastikan khidmat itu profesional. kebolehan dan pengalaman jika perlu. • Beri maklumat tepat tentang kelayakan. emosi atau seksual. Latihan. kecekapan.

. bahagian II Peraturan kaunselor berdaftar (K&T)1999. Pengukuran dan Penilaian • Patuhi peraturan mengenai ujian sebagaimana peraturan 7.