TAKLIMAT DSKP PENDIDIKAN KHAS THN 5

(KSSR) 2014

TEMPAT :
TARIKH :

Opsyen mata pelajaran atau mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. guru- guru yang telah dikenal pasti dan dilantik sebagai jurulatih negeri/daerah mengikut mata pelajaran tertentu. Antara syarat dan kelayakan seseorang JU ialah: 1. JU terdiri daripada Pegawai JPN/PPD. .

Gred jawatan sekurang-kurangnya DGA 32 atau DG44. pemilihan JU dalam kalangan gred DGA29 atau DG41 adalah dibenarkan.2. Bagi mata pelajaran yang tiada pegawai dalam gred tersebut.Mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan berkeupayaan menyampaikan taklimat/ maklumat mata pelajaran kepada guru-guru di peringkat negeri /daerah. 3. .

4. . Berpengalaman memberi taklimat mata pelajaran sekurang-kurangnya di peringkat daerah.

gov. Panduan/Modul Pengajaran (jika berkaitan) dan Pelaporan Pentaksiran mengikut mata pelajaran masing-masing (sila muat turun daripada laman web BPK - http://web.1.Membuat persediaan menghadiri taklimat dengan membawa keperluan berikut:  DSKP Tahun 5 mengikut mata pelajaran.moe.my/bpk/v2/kssr)  Komputer riba dan pen drive  Buku nota dan alat tulis  Dokumen berkaitan borang tuntutan perjalanan .

Bekerjasama dengan JPN/PPD dalam merancang penyebaran taklimat mata pelajaran di peringkat negeri/daerah 4. Menyebar maklumat dan melatih Ketua Panitia dalam taklimat penyebaran mata pelajaran yang diadakan di peringkat negeri/daerah.2. . Menghadiri dan memastikan kehadiran 100% sesi taklimat penyebaran mata pelajaran yang diadakan di peringkat kebangsaan 3.

Menjadi pakar rujuk berkaitan pelaksanaan sesuatu mata pelajaran di peringkat negeri/daerah/sekolah 6. . Memimpin Ketua Panitia dalam program berkaitan pelaksanaan sesuatu mata pelajaran.5.

 Sebelum:  1. tempat dan mata pelajaran masing-masing  3. Memastikan JU menghadiri taklimat yang diadakan diperingkat kebangsaan dan mendapatkan pengganti bagi JU yang tidak dapat menghadiri taklimat .menyediakan senarai JU mengikut m/p arus perdana dan pendidikan Khas untuk diserahkan kepada BPK  2. Memanjangkan surat arahan menghadiri taklimat kepada semua JU dinegeri masing-masing mengikut tarikh.

Membantu menyediakan BBM yang diperlukan JUK untuk taklimat(jika perlu)  6. dokumen untuk tuntutan perjalanan. Memaklumkam kepada JU tentang bahan dan peralatan yang perlu dibawa semasa taklimat-alat tulis. 4. komputer riba. buku nota. Menerangkan kepada JU tentang tugas dan tanggungjawab sebagai JU dan rasional pemilihan mereka sebagai JU .  5.

beradab sopan dari segi pertuturan dan tingkahlaku. Membantu memastikan JU berdisiplin dan mematuhi etika semasa taklimat-kewajipan hadir taklimat. 7. menepati masa. menjaga imej sebagai guru dsb . berpakaian sopan. Mengetuai JU negeri masing-masing dalam taklimat diperingkat kebangsaan  8.

 9. tempat. Merancang kursus yang bakal diadakan diperingkat negeri dan daerah (tarikh. Melaksanakan kursus diperingkat JPN/PPD . masa. bilangan JU) dan menyelaras tugasan JU serta mengenalpasti JU bagi setiap sesi/slot kursus yang diadakan diperingkat JPN/PPD  10.

Merancang sesi penyampaian taklimat agar taklimat berjalan alancar  2. Menyemak dan memastikan keperluan taklimat seperti nota dalam bentuk soft copy (hard copy jika perlu) dan BBM disediakan/dibawa ke tempat taklimat . Merujuk jadual taklimat untuk memastikan tarikh. masa. Merancang pembentang (power point) mengikut sesi pembentangan masing-masing dan memastikan power point berfungsi sewajarnya  3. 1. bilik taklimat dsb dalam keadaan sedia  4.

Berhubung dengan urus setia untuk mendapatkan maklumat seperti bilangan peserta dan keperluan lain (jika ada) . Berada di tempat taklimat lebih awal untuk membuat persediaan akhir sebelum sesi taklimat bermula  6. 5.

Menyampaikan sesi taklimat sebagaimana yang ditentukan. Memastikan waktu bermula dan tamat setiap taklimat dipatuhi  9. sijil dsb (jika timbul sebarang kes kecemasan) . 7. Membantu urus setia mengedar senarai kehadiran.  8.

Berurusan dengan urus setia dalam hal- hal lain (jika pelru) . 10. Membantu memastikan senarai kehadiran peserta dan BBM (jika ada) diserahkan kepada urus setia  11.

Komputer riba dan pen drive iii.1. Borang tuntutan perjalanan dan dokumen berkaitan .my/bpk/v2/kssr) ii. Membuat persediaan menghadiri taklimat dengan membawa keperluan berikut: i.moe. Panduan/Modul Pengajaran (jika berkaitan) dan Pelaporan Pentaksiran mengikut mata pelajaran masing-masing (sila muat turun daripada laman web BPK http://web. DSKP Tahun 5. Buku nota dan alat tulis iv.gov.

bilangan taklimat. . Merancang taklimat/kursus dalaman yang akan diadakan di sekolah masing-masing – tarikh. Memaklumkan kepada pentadbiran sekolah tentang keperluan mengadakan taklimat/kursus dalaman kepada guru-guru mata pelajaran di sekolah masing-masing 4. 3. power point untuk pembentangan dan nota taklimat dalam bentuk soft copy (hard copy jika perlu) dan sebagainya. jadual waktu. masa.2. tempat. Menghadiri Taklimat DSKP Tahun 5 (KSSR) 2014 mengikut mata pelajaran yang ditentukan dan memastikan kehadiran 100% semasa taklimat.

Melaksanakan taklimat/kursus dalaman bagi memberi pendedahan kepada guru di sekolah masing-masing tentang kandungan DSKP Tahun 5 mengikut mata pelajaran. Menyediakan laporan taklimat/kursus dalaman dan menyerahkan satu salinan kepada pentadbir dan PPD masing-masing. . 6.5.

Sekian Terima kasih .