You are on page 1of 28

KAWALAN NG

PAGKAKAISA SA
HIMAGSIKAN
AT KILUSAN

Unang Markahan

Paano naitatag at
lumaganap ang
Katipunan?

Nagkaroon ba ng pagkakataon na hindi nagkasundo ang mga miyembro ng Katipunan? .

Ibigay na halimbawa ang hindi pagkakasundo ni Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio at talakayin sa klase ang naging epekto nito. .

Ano sa inyong palagay ang mga pinagmulan ng di-pagkakasundo nila Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio? .

Pagsisimula ng Himagsikan .

Sa mga sumunod na araw.Sa pagkakatuklas ng Katipunan noong 19 Agosto 1896. naghanda ang mga Katipunero upang isakatuparan ang mga plano na pakikipaglaban. . hindi na napigilan ang tuluyang pagsisimula ng rebolusyon laban sa Espanya.

Noong Agosto 22. nagpatawag si Bonifacio ng pulong sa Kangkong. 1896. na gaganapin noong Agosto 24. Sa pulong na ito ng mga pinuno ng mga Sangguniang Bayan. . Balintawak. pinagdesisyunan ang mga taktika ng paghihimagsik. 1896.

. sa Agosto 29.Napagkasunduan din na sasalakayin ng Katipunan ang Maynila. araw ng Sabado. sentro ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas.

Ang buong Maynila at mga karatig nitong pook ay nabalot sa pangamba ng pag-aresto. sa Balintawak at Kalookan. ang maraming Katipunero.Sa kabilang dako. nagsagawa ang mga Espanyol ng malawakang pagdakip sa mga Filipinong pinaghihinalaang miyembro ng Katipunan. . Lumikas palayo sa Maynila.

labis na pagod at kakapusan sa pagkain. Sa gitna ng malakas na ulan. . daan- daang mga Filipino ang tumawid sa masukal na gubat ng Balintawak upang makaiwas sa pag-aresto ng mga guardia civil at veterana.Magkahalong takot at galit ang nadama ng maraming Katipunerong nagsilikas patungong Balintawak.

. Pio Valenzuela. simbolo ng kanilang pagtatakwil sa pamahalaang Espanyol. anak ni Melchora Aquino (‘Tandang Sora’). 1896 sa Pugad Lawin sa dating Kalookan na ngayo’y Lungsod Quezon.Nagsimula ang rebolusyon sa tinatawag na ‘Unang Sigaw’. Ang salaysay na ito ay batay sa gunita ng katipunerong si Dr. naganap ito noong Agosto 23. Pinunit ng mga katipunero ang kanilang mga sedula. sa bakuran ng bahay ni Juan Ramos. Ayon sa opisyal na panandang pangkasaysayan.

Iba rin ang mga alaala ng naging pagsasagawa sa kaganapang ito. Ang kadalasang binibigyang diin ay ang pagpunit ng mga sedula. Ngunit kasinghalaga ang pinagkasunduan sa pulong ng mga sanggunian ng Katipunan noong huling linggo ng Agosto. .

ito ang kahalagahan ng Agosto 1896 sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang kahalagahan ng Unang Sigaw.Dito ipinagtibay ang posisyon ni Bonifacio bilang Kataastaasang Pangulo na pagtanggi ng mga Filipino sa pangingibabaw ng Espanya at ang paghihimagsik para sa kalayaan ng bayang Filipino. .

kinilala noong Setyembre 1911 ang kahalagahan ng Unang Sigaw sa pamamagitan ng monumentong pinangalanang ‘Pag-alala sa mga Bayani ng 1896’ (Homenaje a los Héroes de 1896). Lungsod Quezon. Matatagpuan ito ngayon sa harapan ng Bulwagang Vinzons sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman. .Labinlimang taon ang nakalipas.

Pananaw ng mga Espanyol sa Himagsikan .

tatlong daang taon ng paghihirap ang nakalipas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol.Para sa mga rebolusyonaryo. Ang isang armadong rebolusyon lamang ang magsisilbing paraan upang makalaya na ang Pilipinas mula sa kalupitan ng mga mananakop. .

Dahil dito. kundi mga rebolusyonaryong may malinaw na adhikain para sa bayang Filipino. itinuring ng mga lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas ang kanilang sarili hindi bilang rebelde o criminal (o tulisan. . bandido).

Mula sa kapatiran ng Katipunan na itinatag noong Hulyo 7. paulit-ulit na isinaad ng mga rebolusyonaryo na sila’y mga Filipinong nagtatayo at bumubuo ng isang malawakang bansang malaya at may pagkakapantay-pantay. hanggang sa Republika ng Pilipinas na itinayo sa Malolos noong Enero 23. . 1899. 1892.

. ang rebolusyon ay hindi isang kilusan para sa kalayaan kundi grupo ng mga rebeldeng nagnanais manggulo sa gobyerno at sirain ang lahat ng nagawa ng mga Espanyol sa kolonyang Pilipinas.Ngunit sa tingin naman ng mga Espanyol.

Magbigay ng dahilan ng pagbagsak ng mga Filipino noong panahon ng himagsikan. Ipakita ito sa pamamagitan ng isang malikhaing presentasyon (tula. o awit) . dula-dulaan. jingle.

Pagpapamalas ng malikhaing presentasyon at pagpapalalim ng kaalaman ng bata sa pamamagitan ng pagbigay ng mga akmang pangyayari na naganap na naging epekto ng di-pagkakaisa noong himagsikan .

Naniniwala ba kayo na maaring mabuwag ang isang magandang plano kung magkakaroon ng di pagkakaintindihan sa pagitan ng mga miyembro ng grupo? Bakit? .

Paano mo maipakikita ang pagkakaisa sa silid-aralan? Sa tahanan? Sa komunidad? .

Ano-ano ang implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa sa himagsikan o sa kilusan? .

.Sumulat ng isang balita hinggil sa implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa sa himagsikan/ kilusan at kung paano ito maaring mangyari sa kasalukuyang panahon.

.Magsaliksik sa silid-aklatan ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga napag-aralan at maghanda para sa isang maikling pagsusulit.

Mag-aral nang mabuti! .