You are on page 1of 4

Gökçe Çiçek Cevher

Nazan Karadeniz
Burçin Öztürk
DİLİN DÖRT İŞLEVİ
 Dinleme

 Konuşma

 Yazma

 Okuma

«yüz dinle, bin düşün, bir söyle»
Dinleme Öğrenme

«her iyi konuşma
İletişim

‘iki kutuplu bir
muhavere’, gidiş-
gelişli bir yol’dur»
(Nejat Muallimoğlu; kimyager, yazar,
çevirmen)
Dinlemek İşitmek

Eğitim