You are on page 1of 24

BAB 12 PETEMPATAN

MAKSUD PETEMPATAN
Petempatan bermaksud tempat tinggal manusia sama
ada sebuah kediaman ataupun beberapa buah
kediaman

KEPELBAGAIAN PETEMPATAN Petempatan merupakan suatu tempat manusia tinggal dan berinteraksi antara satu dengan yang lain melalui pelbagai aktiviti -pertanian -perkhidmatan -perniagaan -perindustrian -perikanan -pembalakkan -perlombongan .

SEJARAH PETEMPATAN  Hidup secara Nomad  Mencari makanan dan mencari buah-buahan  Kira-kira 8000 S.M cara hidup mereka berubah  Mula menternak binatang  Menanam tanaman .

LEMBANGAN SUNGAI  Bermaksud Semua kawasan yang disaliri oleh satu sistem sungai  Faktor –Faktor menetap di lembangan sungai  Keadaan yang sesuai untuk petempatan dan pertanian: i)Dataran sungai rata . subur serta kaya dengan tanah aluvium ii)Kawasan berumut untuk ternakan .

iii)Bekalan air yang tetap untuk kegunaan domestik dan pertanian iv)Jalan pengangkutan serta pengerakkan penduduk v)Serangan musuh .

PETEMPATAN AWAL DI NEGARA MALAYSIA  tapak->Merujuk kepada kawasan atau petempatan didirikan  Tapak petempatan awal di Malaysia terletak di:  Gua -Muara Sungai  Bukit -Tanah Pamah  Pinggir pantai -Delta .

FAKTOR PEMILIHAN SESUATU PETEMPATAN  Gua kerana selamat daripada musuh dan binatang buas. .  Lembah dan muara sungai kerana kawasannya subur dan sesuai untuk menanam dan menternak binatang serta air sungai digunakan untuk mengairi tanaman dan kegunaan domestik.  Tanah pamah pula sesuai untuk bina petempatan.  Sungai dapat menyediakan jalan pengakutan air.

JENIS PETEMPATAN  Petempatan luar bandar -Pertanian -Perdangan  Petempatan di bandar  Perbezaan -Fungsi -Saiz penduduk -Kepadatan penduduk .

PETEMPATAN LUAR BANDAR  Kebanyakkan penduduknya terlibat dalam aktiviti pertanian Saiz penduduk kecil dan kepadatan penduduk rendah. .

perkilangan dan perniagaan .PETEMPATAN BANDAR Penduduknya besar dan padat. Penduduknya terlibat dalam aktiviti perdagangan perkhidmatan.

.

BENTUK MUKA BUMI  Tanah pamah : Pertanian .Petempatan dan pembinaan  Kawasan terlalu Rendah -Bersaliran buruk dan mudah banjir -Tidak sesuai untuk petempatan contoh Berpaya Tanah Tinggi -Hutan Tebal -Tidak sesuai untuk petempatan .

masakan dan mencuci pakaian  Tepi sungai  Sungai atau tasik sumber protein .mandian.SUMBER AIR  Minuman.

TANIH  Sungai kaya dengan tanih Aluvium yang bersesuaian untuk penanaman padi  Contoh:dataran sungai rajang .

perikanan dan perlombongan  Dataran Perlis. Kuala Sedili .KEGIATAN EKONOMI  Kegiatan Ekonomi seperti pertanian.

pinggir pantai dan sungai Semenanjung Malaysia selari dengan pantai .KETERSAMPAIAN  Maksud Mudah untuk samapi ke suatu tempatan Luar bandar terletak berhampiran jalan raya.

RANCANGAN KERAJAAN  Kerajaan membuka tanah untuk penanaman getah dan kelapa sawit  Mewujudkan petempatan yang terancang  Felda Jengka. Felda Air Tawar .

POLA PETEMPATAN LUAR BANDAR Dapat melihat jauh melalui pandangan udara Susun atur rumah dan bangunan adalah berbeza Berselerak berjajar berpusat dan berkelompok .

POLA PETEMPATAN BERSELERAK  Bangunan atau rumah dibina jauh-jauh antara satu sama lain  Susun atur adalah berselerak  Dapat dihubungi melalui Jalan atau lorong jalan kaki  Amalan memecahkan milik harta pusaka .

lereng bukit  Petempatan linear  Semenanjung Malaysia.kawasan sawah padi .Parit.Kawasan berpasir menghadap laut  Dibina pada tapak yang tinggi bagi mengelakkan banjir .jalan raya.pantai. berpaya .permatang.Tali air.POLA PETEMPATAN BERJAJAR  Bangunan atau rumah dibina selari di sepanjang- >pinggir kawasan .landasan kereta api.

sekolah . pusat kesihatan . POLA PETEMPATAN BERPUSAT  Rumah dan bangunan yang banyak dibina rapat- rapat  Padat  Terdapat di tanah rancangan FELDA  Dilengkapi pejabat FELDA.balai polis dan sebagainya .

POLA PETEMPATAN BERKELOMPOK  Sama dengan petempatan berpusat  Tidak mempunyai satu tanda panduan yang nyata seperti Pola Petempatn berpusat  Contoh:Raya.Jalan kereta api dan muara sungai  Perkampungan nelayan terbentuk dengan cara ini  Kawasan berair cetek .

 Fungsi petempatan luar bandar berkaitan pengeluaran hasil padi  Petempatan FELDA adalah megeluarkan minyak sawit dan pusat memproseskannya  Perkembangan utama penduduk nelayan di sungai tasik atau pantai  Di Malaysia. kebanyakan kampung berfungsi sebagai pusat pentadbiran secara kecil-kecilan. .FUNGSI PETEMPATAN LUAR BANDAR  Fungsi utama petempatan luar bandar adalah sebagai tempat kediaman penduduk.