You are on page 1of 15

PENGENALAN KEPADA MODUL TMK

KSSR (SEMAKAN 2017)

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

1

MODUL TMK  Modul TMK mengandungi : Modul Kemahiran Asas Modul Aplikasi Modul yang mengandungi Modul yang kemahiran-kemahiran asas mengandungi kemahiran TMK yang perlu dikuasai TMK yang perlu diajar oleh murid untuk melalui pengintegrasian melaksanakan Modul dalam mata pelajaran Aplikasi terpilih 2 .

Pendidikan Islam 1 7. Matematik 3 4. Bahasa Melayu 2 6. BILANGAN MODUL APLIKASI YANG DIINTEGRASIKAN DALAM MATA PELAJARAN TAHUN 1  Berikut adalah bilangan Modul Aplikasi Tahun 1: Bil. Sains 3 3. Pendidikan Moral 2 Pendidikan Jasmani dan 8. Pendidikan Kesenian 3 5. Modul Aplikasi 1. Bahasa Inggeris 2 2. 3 Kesihatan Jumlah 19 3 . Mata Pelajaran Bil.

mengumpul. Mengamalkan sikap memproses dan bertanggungjawab menggunakan dan beretika dalam maklumat mealui TMK TMK 4 4 . KOMPONEN DALAM MODUL TMK Mengemukakan Menggunakan idea dan maklumat pemikiran secara kreatif dan komputasional inovatif melalui untuk proses TMK penyelesaian masalah KOMPONEN DALAM MODUL TMK Mencari.

Mengaplikasi dan 1. Menjadi pencipta 3. memilih atau menyunting teks Literasi Komputer: memperkukuhkan 1. KOMPONEN 1 Mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif melalui TMK KEMAHIRAN OBJEKTIF FOKUS 1.7Mengguna atau mencipta formula dalam hamparan elektronik 1. Perisian yang kreatif 1.2Menghasilkan rekaan digital untuk penggunaan 1. Perisian data dalam bentuk jadual dan graf Pangkalan Data 1.10Menghasil dan menyunting imej.Perisian perisian yang tujuan tertentu Pemproses Kata ditetapkan 1. audio atau video 5 5 .3Menggunakan fitur References 2.Perisian Hamparan (rujukan) Elektronik 2.4Menggunakan fitur Mail-merge Persembahan 1.1Menaip.9Menganalisa data 1. Perisian Penyunting Grafik 1.6Mengumpul atau mempersembahkan 5.5Menghasilkan persembahan mutimedia 4.8Membangunkan Sistem Pangkalan Data 1.

inkuiri 2.1 Menggunakan pelayar web untuk Penggunaan Internet 1.Emel maklumat 2.3 Menghasilkan dokumen elektronik melalui kaedah yang menggabungkan teks dan grafik. memproses dan menggunakan maklumat melalui TMK KEMAHIRAN FOKUS OBJEKTIF 2. mengumpul.2 Mengumpul. memproses dan 4.Enjin carian berkongsi 3. KOMPONEN 2 Mencari. Menjadi murid menyimpan maklumat yang diperolehi yang berpemikiran kreatif dan kritis 2. Menggunakan internet untuk mencari maklumat dalam bentuk teks atau imej berdasarkan kata kunci 1.Melayari Internet memperoleh dan menggunakan enjin carian 2.Kolaboratif 2.4 Membina jaringan kooperatif dan kolaboratif menggunakan blog dan emel 6 6 .

kepelbagaian teknik 3. KOMPONEN 3 Menggunakan Pemikiran Komputasional untuk proses penyelesaian masalah KEMAHIRAN FOKUS OBJEKTIF 3. Mengenal pasti pengecaman corak Masalah masalah 3.2 Mempersembahkan data atau idea secara logik dan sistematik melalui graf.5 Menggunakan pendekatan langkah demi langkah (algoritma) secara sistematik dalam sesuatu situasi.3 Meleraikan sesuatu yang kompleks penyelesaian dalam bentuk komponen kecil. keadaan dan permasalahan 3.4 Menentukan aspek penting dalam sesuatu situasi. masalah. Menggunakan carta atau imej. 3. simulasi dan carta alir 3.6 Menginterpretasi data melalui kaedah visual seperti model. 7 7 . 3. keadaan dan permasalahan.7 Mengenal pasti dan menganalisis sumber TMK yang bersesuaian bagi mencapai matlamat untuk mendapatkan penyelesaian yang mungkin dengan cekap dan berkesan menggunakan teknologi komputer.1 Menganalisis data melalui Teknik Penyelesaian 1. 2.

Penjagaan keselamatan dan kesihatan semasa menggunakan perkakasan komputer. Mematuhi 4. Mematuhi Nilai dan Etika TMK 4.2 Bertoleransi dengan rakan sekelas digabungkan secara makmal dan merentas dengan semasa menggunakan komputer perkakasan komponen lain komputer 4. KOMPONEN 4 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dan beretika dalam TMK OBJEKTIF KEMAHIRAN FOKUS 1. Mengamalkan diperolehi dalam talian etika TMK. 8 8 .3 Menyatakan sumber maklumat yang 2. 3.1 Menghargai hak cipta orang lain peraturan yang boleh penggunaan 4.4 Menerapkan amalan teknologi hijau undang-undang dalam TMK siber 4.

PERISIAN TMK TAHUN 1 Perisian Grafik Perisian (Paint) Persembahan (PowerPoint) PERISIAN TMK TAHUN 1 Pemproses Kata (MsWord) Pelayar Web Sound Recorder 9 9 .

Kesenian – Komponen Seni Visual (Pengajaran 1.1) Pend.1) 10 10 .1 & 8.1) Modul Paint 3 : Melukis Menggunakan Fungsi “Pencil” Sains (Pengajaran 7. KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN PERISIAN GRAFIK (Paint) Modul Paint 1 : Menghasilkan Bentuk Modul Paint 2 : Menghasilkan Lukisan dengan Gabungan Bentuk Pend. Kesenian – Komponen Seni Visual (Pengajaran 1.

2 PERSEMBAHAN •Pend.1 & 8.1 & 4.4.Islam – 1. KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN Modul 1 : Teks dalam PowerPoint Modul 5 : Audio Dalam PowerPoint •P.1) Modul 4 : Imej Dalam PowerPoint •BI .1 PERISIAN •BM – 2.2 Modul 3 : Jadual Dalam PowerPoint •Pend.1 & 3.1) •Sains (Pengajaran 6.3.2.15 •Pend.1) •Sains (Pengajaran 6.3.3. Kesenian – Komponen Muzik (Pengajaran 3.Islam – 1.2 (Pengajaran 3.1) •Pend.1) 11 11 . Kesenian – Komponen Muzik (Pengajaran 3.4. Kesenian – Komponen Seni (POWERPOINT) Visual (Pengajaran 1.1 & 4.1) Modul 2 : Bentuk Dalam PowerPoint •Sains (Pengajaran 7.1. Kesenian – Komponen Muzik •BM – 2.1 & 3.3.1 & 8.1& 8.1) •P. Kesenian – Komponen Seni Visual (Pengajaran 1.1) •Sains (Pengajaran 6.3.3.1 ) •BM – 2.2.3.7.7.3.1 •Pend.1.15 •BI .2.3.1 & 3.3.

1 A &B) •Matematik (8. KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN PERISIAN PEMPROSES KATA (WORD) Modul 1 : Teks dalam Word Modul 3 : Imej Dalam Word •Matematik (1.0) •PJK – Komponen Kesihatan (1.0) 12 12 .0) Modul 2 : Jadual Dalam Word •Matematik (8.91 & 8.

1) • Pendidikan Moral (12.1 & 4.3. KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN PELAYAR WEB • Bahasa Inggeris (3.1 (1) & (2)) 13 13 .4.

2.Komponen Muzik (Pengajaran 3.1) 14 14 . KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN SOUND RECORDER • Pendidikan Islam (Pengajaran 1.15) • Pendidikan Kesenian .

TERIMA KASIH 15 .