mingguan atau jangka masa panjang untuk memberi masa bagi aktiviti kuliah. 1973) Pengurusan masa ialah perancangan masa berkesan sama ada secara harian. riadah. (Good. . tanggungjawab peribadi dan rehat. belajar.

beliau tidak memberi peluang murid untuk menyoal atau melakukan sesi perbincangan mengenai topik yang diajar. beliau terpaksa mengambil masa waktu yang berikut kerana perlu menyelesaikan tugasnya serta menghabiskan sukatan pelajaran. .Seorang guru Sejarah masuk ke bilik darjah dua puluh minit lewat. Adakala . Beliau mengajar secara gopoh gapah kerana ingin menghabiskan topik yang telah dirancangkan. Oleh kerana kesuntukan masa.

 Menggunakan aktiviti log untuk mengaudit cara kita menggunakan masa kita.Guru:  Bersedia dengan perancangan waktu yang sistematik.  Melaksanakan tugas mengikut jadual masa yang ditetapkan.  Menepati masa apabila memasuki kelas. .  Merancang Pdp mengikut tempoh masa dengan baik.

 Murid menggunakan waktu rehat untuk membuat kerja rumah.  Murid membuat kerja rumah atau mengulang kaji ketika guru matapelajaran tidak hadir. .  Masuk kelas menepati masa.Murid:  Murid belajar bersungguh-sungguh di dalam kelas.

 Tidak mengajar mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh kementerian. Chatting. http://www.334222  Tidak menyampaikan isi pelajaran dengan bersungguh-sungguh.Guru:  Tidak menepati masa masuk ke kelas.sinarharian.  Melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan pendidikan seperti Facebook.my/mobile/edisi/perak/ guru-lewat-ke-sekolah-kesilapan-berkait-integriti- 1. bergosip.com. melepak di kantin. .  Tidak menepati masa keluar kelas.

Murid:  Lewat masuk kelas. .  Berbual-bual kosong dengan rakan tentang hiburan dan perkara sia-sia yang tiada kaitan langsung dengan pembelajaran.

 Mengubah tabiah yang negatif.  Pencapaian prestasi murid akan meningkat. produktif. .  Menjadi seorang guru yang terurus.  Pencapaian prestasi guru akan meningkat. Dapat melakukan banyak perkara dalam masa yang singkat. kurang tertekan. beroleh kegembiraan dan mempunyai banyak masa untuk melakukan aktiviti yang bermakna dalam kehidupan.

 Merosot prestasi pencapaian murid.  Gagal menyiapkan tugasan pada masa yang ditetapkan.  Masyarakat memandang sinis dan tidak yakin dengan kebolehan guru.  Cemas dan bimbang.  Tertekan dan mudah marah. .  Tidak produktif.  Tiada masa menemani keluarga.  Merosot prestasi kerja guru. Membazir masa.

 Peranan rakan sejawat dengan menjadi teladan yang baik. . Penggunaan buku log aktiviti.  Susun atur aktiviti berdasarkan kepentingan.  Memberi khidmat nasihat dan kaunseling.

 Mengenal pasti individu bermasalah. Pihak pentadbir perlu sentiasa membuat pemantauan dari masa ke semasa. .