Kelompok 2

1. Dhian Rachma M F120155034
2. Endah Tri Santi F120155035
3. Andinna Eda M F120155054

HAKEKAT SHOLAT Ada 4 perkara : 1. RUKU’ (MUNAJAH). 4. . DUDUK (TABDIL). SUJUD (MI’RAJ). 3. 2. BERDIRI (IHRAM).

siapa yang menyembah?.BERDIRI ( IHRAM) Hakikatnya BERDIRI (IHRAM) itu adalah TERCENGANG. dan siapa yang disembah? . artinya : tiada akan tahu dirinya lagi. lupa jika sedang menghadap Allah Ta’ala.

yaitu berkata hamba itu dengan Allah. artinya : karena didalam TAKBIRATUL IHRAM itu tiada akan menyebut dirinya (asma/namanya). Separuh bacaan yang dibaca didalam shalat itu adalah KALAMULLAH. . RUKU’ (MUNAJAH) Hakikatnya RUKU’ (MUNAJAH) itu adalah BERKATA-KATA.

. SUJUD (MI’RAJ) Hakikatnya SUJUD (MI’RAJ) itu adalah TIADA INGAT YANG LAIN TATKALA SHALAT MELAINKAN ALLAH SEMATA.q Adapun hakikatnya DUDUK (TABDIL) itu adalah SUDAH BERGANTI WUJUD HAMBA DENGAN TUHANNYA.

tiga atau dua. ashar. isya atau subuh.  TA’ARRADH itu adalah menentukan pada fardhunya empat. Sah dan maqarinahnya shalat itu terdiri atas 3 (tiga) perkara : QASHAD itu adalah menyegerakan akan berbuat shalat. zhuhur. maghrib. barang yang dishalatkan itu fardhu itu sunnah. . TA’IN itu adalah menyatakan pada waktunya.

ALASAN MENGAPA ALLAH MEWAJIBKAN SHOLAT Sesungguhnya Allah Swt adalah Tuhan yang maha Rahman dan maha rohim.bahkan Allah mengancam manusia yang lalai dalam mengerjakan sholat dengan ancaman yang keras dalam surat al-maun ayat 4-5 “maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya”. Allah Swt berfirman dalam surat Al-kautsar ayat 2. “ Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu.Ayat tersebut menunjukan betapa pentingnya menjalankan ibadah yang satu ini.yang maha tahu akan segala apa yang ada di bumi. dan berkorbanlah”.sehingga setiap apapun yang diperintahkan dan dilarang olehnya benar – benar menunjukan kasih sayang dan cintanya kepada setiap mahluk di muka bumi. .

2. 3. Agar tergolong orang yang bertaqwa. . 4. Agar bisa meraih keberuntungan yang besar. Agar terhindar dari neraka dengan segala kepedihannya. Untuk mencegah timbulnya perbuatan keji dan munkar. yakni surga. Memahami Fungsi Peranan Dan Tujuan Shalat Yang Sesungguhnya 1.

Agar Kita Menjadi Orang Disiplin. Untuk Memperoleh 5 Karunia Besar 8. kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah 10. 11.6. Dengan shalat. Agar segala amal kebaikannya diterima Allah SWT 7. Agar Tubuh Tetap Sehat 9. Di Dalam Shalat Berjama’ah Terkandung Falsafah Kepemimpinan Yang Tinggi .

perangai. Ahli bahasa Arab sering menyamakan arti akhlaq dengan istilah : ‫وءءةة‬ ‫ ا ءل و ة‬، ‫ن‬ ‫مةر و‬ ‫ ءالددي و ة‬، ‫عادءةة‬ ‫ ا ءل و ء‬، ‫ع‬ ‫ ءالططب و ع‬، ‫ة‬ ‫جي ط ع‬ ‫ ءال ط‬ ‫س ج‬ yang kesemuanya di artikan dengan akhlaq. watak. kesopanan. . kebiasaan dan sebagainya. Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Shalat Pengertian Akhlaq Kata akhlaq berasal dari bahasa arab ‫خللقق‬ ‫ ا ل خ‬ yang merupakan jama’ taksir dari kata ‫خل لقق‬ ‫ ل‬ yang diartikan dengan istilah perangai atau kesopanan.

pesan akhlak dalam shalat yaitu : 1. Dengan shalat akan menumbuhkan sifat raja’ dalam diri seseorang 4. Shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar 2. Shalat juga mendidik seorang manusia memiliki sifat khauf  . Sholat sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah atas segala nikmat yang telah terkucurkan sejak masih dalam alam rahim 3.

5. Shalat akan menimbulkan rasa ta’dzim (rasa hormat) . Shalat juga akan memunculkan sikap haya’ (rasa malu) 6.

 2. . artinya dalam perjalanan hidup akan tunduk dan patuh pada segala Hukum dan Kehendak Allah bebas dari rasa kesombongan diri. Berdiri Berdiri lambang siap berjalan menjelajahi kehidupan. Ibadah Dalam Makna Spiritual Islam 1. Takbiratul Ihram Maknanya penyerahan totalitas pada yang Maha Awal bahwa karena Allah lah kita adandan karena Allah juga kita bisa melakukan perjalanan hidup. Dalam tegak berdiri. Kedua tangan memegang ulu hati. simbol bahwa hati akan selalu dijaga kebersihannya dalam perjalanan hidup. posisi kepala tunduk.

penghormatan sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWt atas segala nikmat dan karunia-Nya.3. Itidal Kita berdiri lagi melakukan Itidal. maknanya adalah untuk mengisi perjalanan hidup dengan penuh puja dan puji pada Allah serta penuh syukur setiap saat sehingga tercipta kepatuhan dan ketaatan. . 4. Ruku’ Ruku’ adalah lambang penghormatan kita kepada para Nabi dan rosul yang telah mengenalkan kita kepada Allah.

Merekatkan diri ke Bumi. Dangan sujud hati dan fikiran kita direndahkan serendahnya sebagai tanda ketundukan total pada segala kehendak Allah dan mengikuti segala kehendak Allah. sehingga bisa bertemu Allah. atau setengah berdiri adalah simbol dari perjalanan hati (rohani). Menyatu kan kehendak Allah dengan Kehendak kita. Diselangi permohonan pada duduk antara 2 sujud. dimana Allah berbeda dengan makhluknya dan pernyataan ingin kembali kepada Allah pada akhir perjalanan hidup nantinya. Sujud kedua bermakna pernyataan pengagungan Allah Swt. . Sujud Sujud dengan kaki dilipat. 5. b. Makna sujud ada 2 macam yaitu : a. yaitu dalam keadaan suci. berharap pada saat kematian keadaan diri kita sama saat dengan saat dilahirkan. bahwa awal dan akhir manusia dari dan ke bumi. Sujud pertama bermakna penyatuan Kehendak Allah dengan kehendak ruhani atau hati atau jiwa.

kasih sayang.6. kesehatan. dan peleburan kekhilafan. serta pemeliharaan dan perlindungan jasmani ruhani agar tetap pada jalan Allah yaitu berupa ampunan. pengampunan terhadap aib dan kejelekan. rizky. . butuh sumber dukungan hidup jasmani dan ruhani. Duduk antara 2 Sujud Pengungkapan berbagai permohonan pada Allah untuk memberikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam bekal perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. petunjuk. derajat.

dan menempatkannya sebagai pimpinan dalam perjalanan kita. Attahiyat Yaitu sebuah pemantapan hati yang disimbolkan dengan Ikrar Syahadat melalui telunjuk kanan. . Sholawat menjadi pernyataan kebersediaan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW.7. Sebelum Ikrar memberikan penghormatan untuk para Utusan Allah dan Ruh Hamba-hamba Sholeh (Auliya) karena berkat merekalah kita mengenal Allah juga melalui ajaranya kita dibimbing menujuNya dan menjadikan mereka menjadi saksi atas Ikrar kita.

kesejahteraan dan keselamatan di bumi Allah. Salam Salam adalah ucapan yang mengakui adanya manusia lain yang sama-sama dalam perjalanan.8. sehingga hendaknya menyebarkan salam dan berkah kepada sesama untuk bahu-membahu menegakkan kehidupan yang harmonis dan tegaknya kedamaian. . menunjukkan bahwa hidup ini tidak sendiri.

Menderita sengsara. Merasakan lapar yang amat sangat DIDALAM KUBUR 10. panas. Mendapatkan marah dan laknat dari Allah SWT 15. Dinyalakan api dalam kuburnya DI PADANG MAHSYAR 13. Do’anya ditolak Allah SWT SAAT SAKARATUL MAUT 7. Dicabut keislamannya 4. Dicabut keberkahan hidupnya 2. lapar dan dahaga 14.Kuburnya gelap gulita 12. Badannya dihimpit bumi 11. Amalnya tidak mendapat pahala 6.ANCAMAN MENINGGALKAN SHALAT 1. Merasakan haus yang amat sangat 9. Tangan dan kakinya dirantai dengan bara api dan dilempar ke dalam Neraka . Rizkinya tidak mendapat berkah 5. Dihapus amal sholehnya 3. Dicabut nyawanya dengan kasar 8.