Készítette:Götzerné Scheid Edit

Pedagógia Alapszak Levelező Képzés III. évf.
 Az óvodák létjogosultságát megteremtő
pedagógiai nézetek és gyakorlatok
 Az adott történelmi kor miként teremtette
meg az óvoda iránti igényt
 Brunszvik Teréz az első óvoda alapítója
 Az óvodatörténet három szakasza
Az átmenet évszázada XVII század
- a gyermek érték - önálló individuum
- a gyermeknevelés fontossá válik
- új pedagógiai elvek nézetek
Comenius:
- „kisgyermekkor iskolája” hat éves korig 6 osztály
- a tudomány első elemeié az utolsó osztály
- „tisztes nők” oktatják saját gyermekeik mellett a
szomszédság 4-6 év közötti gyerekeit
ÓVODA ELŐKÉPE
Johann Heinrich Petalozzi: 1746-1827
felismeri a megismerés menetét- élő
„szemlélet” kialakítása

Külső érzékelés –belső tapasztalás
fejleszti a gyermekképességeit

„beszéd és értelem gyakorlatok”
tantárgy kidolgozása
„A széknek négy lába van,ülődeszkája és támlája.
Tölgyfából készíti az asztalos és ülésre szolgál.
Az ülés négyszögletes,vannak háromszögletű és
kerek székek is. Színe sárga. Nem minden
széknek van négy lába .Vannak három lábúak is,
mint a suszterszék. A lábak és az ülődeszka
szükségesek,a támla nem. Vannak párnázott székek
is ,amelyeket rendszerint karosszéknek mondunk.
A szék magasabb, mint a zsámoly és alacsonyabb,
mint az asztal.”
(Mészáros István:Pestalozzi változó arca19. századi népoktatásban )
 Friderich Fröbel ( 1782-1852)
 a pedagógiai nézeteit
kezdetben Pestalozzi
nagymértékben befolyásolta
 1808-tól két évid dolgozott is
Yverdonban
 Fröbel később szembefordult
Pestalozzival azt mondta ,hogy
korábbi mestere nem
foglalkozik eleget a
koragyermekkorral
MIKÉNT MÜKÖDTEK AZ ELSŐ ÓVODÁK :
- Nem hagyományos óvoda- kisgyermekiskolák-elemi
oktatás folyik,betűismeret,olvasás tanítás,vallástani ismeretek.
- Konkrét tárgyak alapos ismerete,fogalmak kialakítása
(Pestalozzi).
- Oktatás nyelve kezdetben német,de a kiegyezést
követően megjelenik az anyanyelv (magyar)használata
- Besztercebánya,Pozsony,Nagyszombat, majd az első
falusi kisdedóvó Hidja-pusztán (Tolna megye)1836-ban,
az uradalmi cselédek gyermekei számára
-1837-ben létrejön Magyarországon a második képző
intézmény a világon a melynek vezetője: Wargha
István,(csak férfiakat képeztek) Tolnán
Őry Csaba 1828-1891 között óvodatörténet három szakasza
1, Megismerő, terjesztő, propagandisztikus szakasz
- első óvoda megalakulása,további négy intézmény
-1836 Kisdedóvókat Magyarországon Terjesztő Egylet

Közvélemény támogatása Óvóképző Intézet létrehozása

2, Az óvoda létezését biztosító definiálatlanság időszaka (1847)
- nevelő vagy oktató intézménye-e az óvoda ???
- önálló pedagógia, igazgatás, finanszírozás??
- 1847 tanítógyűlés kisdedóvási törvényjavaslatot követel a
kultuszminisztertől,de nem valósul meg.