STRATEGI PENGAJARAN

SAINS KSSR

Inkuiri-Penemuan • Mementingkan pembelajaran melalui pengalaman • Melalui aktiviti seperti eksperimen • Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan .

Konstruktivisme • Murid membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. • Murid berpeluang bekerjasama. . • Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. • Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.

Pendekatan Sains. Teknologi dan Masyarakat • Menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. • Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan • Berlandaskan isu sains. teknologi dan masyarakat. .

Pembelajaran Masteri • Memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan • Berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang .