NUR FARAH IFFAH BINTI ZAINI

3 ACTURUS

Bergotong-royong penduduk Bertolak ansur. Tidak luput hingga senja.Indah sungguh warna pelangi. Barulah muafakat kekal selamanya. sekampung. Percaya-mempercayai asas berpegang. Sawah padi luas terbentang. Mengukuhkan perpaduan ikatan Hidup muafakat hidup bahagia. Usaha bersama membawa bahagia. Beras segantang sudah disukat. Kuning keemasan indahnya maya. Kulitnya keras isinya kelat. Ke lurah sama diharungi. Hati-hati terkena getahnya. Buah salak di dalam kantung. Harum sungguh bunga melati. hormat-menghormati. Bulat air kerana pembetung. Hiasan sanggul amat memikat. muafakat . Turun ke paya memetik kangkung. Bulat manusia kerana muafakat. Lalu disimpan di atas para. Negara damai rakyat sejahtera. Andai seluruh masyarakat muafakat.

2 Manusia akan bersatu padu apabila bermuafakat. 3 Kerjasama antara penduduk akan melahirkan kehidupan yang bahagia. 1 Sesuatu perkara yang dilakukan bersama-sama akan membawa kejayaan. 6 Sikap toleransi dan saling menghormati amat penting untuk mengukuhkan perpaduan. . 5 Sikap saling mempercayai adalah asas untuk melahirkan permuafakatan yang berkekalan. 4 Apabila masyarakat bermuafakat lahirlah negara yang aman dan sejahtera.

TEMA Hidup bermuafakat menjamin kesejahteraan. Sikap toleransi mengukuhkan perpaduan. PERSOALAN i. Contoh :Bertolak-ansur hormat-menghormati. ikatan muafakat. Contoh :Bergotong-royong penduduk sekampung. iii.Barulah muafakat kekal selamanya. Contoh :Percaya-mempercayai asas berpegang. hidup bahagia. . ii.Hidup muafakat. Sikap saling mempercayai asas permuafakatan. Kepentingan amalan bergotong-royong.Mengukuh perpaduan.

ii Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap. iv Jumlah perkataan antara 3 hingga 4 perkataan sebaris. . Mempunyai 6 rangkap. (4 perkataan – rangkap 1) v Terdiri daripada 9 hingga 13 suku kata sebaris. iii Dua baris di atas merupakan pembayang dan dua baris di bawah merupakan maksud.i. Contoh: ke/ lu/rah/ sa/ma/ di/ha/ru/ngi/ ( 9 suku kata – rangkap 1) Contoh: per/ca/ya/ mem/per/ca/ya/i/ a/sas/ ber/pe/gang/ (13 suku kata – rangkap 5) vi Rima akhir abab. Contoh: ke lurah sama diharungi. (3 perkataan – rangkap 1) Contoh: indah sungguh warna pelangi.

Peribahasa Contoh: Bulat air oleh pembetung. Asonansi – Pengulangan vokal a Contoh: usaha bersama membawa bahagia. Contoh: Hidup muafakat hidup bahagia iv. a. Inversi – Pembalikan kata Contoh: bergotong-royong penduduk sekampung sepatutnya penduduk sekampung bergotong-royong vii Unsur alam Contoh: Tumbuhan . Anafora: Pengulangan perkataan ‘bulat’ pada awal baris Contoh: Bulat air oleh pembetung.kangkung. Aliterasi – Pengulangan konsonan k Contoh: kulitnya keras isinya kelat b. Bulat manusia oleh muafakat ii. Bulat manusia oleh muafakat iii.i. Repitisi – Pengulangan perkataan ‘hidup’ dalam satu baris. sawah padi . bunga melati Alam – paya.

. Barulah muafakat kekal selamanya. Masyarakat yang percaya mempercayai akan dapat mengukuhkan perpaduan. iii. Amalan bermuafakat dan bekerjasama dalam kalangan penduduk kampung melahirkan kehidupan yang sejahtera. ii.i. Nilai semangat bermasyarakat. Hormat-menghormati. Contoh : Bertolak-ansur hormat-menghormati. Masyarakat yang saling menghormati dapat memperkukuhkan perpaduan. Nilai bekerjasama. ikatan muafakat. Contoh :Percaya-mempercayai asas berpegang. Contoh :Andai seluruh masyarakat muafakat.Mengukuh perpaduan.Negara damai. rakyat sejahtera.

ikatan muafakat.Barulah muafakat kekal selamanya.Usaha bersama membawa bahagia.i. Contoh : Bertolak-ansur hormat-menghormati. . Contoh : Ke lurah sama diharungi. Kita haruslah bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan. ii Kita hendaklah saling mempercayai antara satu sama lain. iii Kita perlulah saling menghormati dalam kalangan masyarakat. Contoh : Percaya-mempercayai asas berpegang. Mengukuh perpaduan.