Gambaran Perasaan Apabila

Menghormati Agama dan
Kepercayaan Masyarakat
Setempat

YANG BETUL .