You are on page 1of 27

1

KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Tunjang KSSR Matlamat dan Objektif Mata Pelajaran Sejarah Fokus Mata Pelajaran .

Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi Glosari .KANDUNGAN Organisasi Kurikulum Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah Penilaian Standard Kandungan.

.

 Keusahawanan  Kreativiti dan Inovasi  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) .

agama Islam dan bahasa Melayu seperti termaktub dalam perlembagaan negara. yang merangkumi aspek institusi raja. . Tema Tajuk KEDAULATAN NEGARA TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA Tajuk ini memberi pendedahan tentang warisan negara kita kepada murid. Pemahaman tentang tajuk ini membolehkan murid menghayati dan menghargai tradisi tersebut sebagai warisan negara bagi melahirkan semangat jati diri dan taat setia kepada negara.

. •Bahasa Melayu •Menghormati agama Islam sebagai agama Persekutuan •Melahirkan perasaan bangga terhadap Bahasa Melayu sebagai warisan negara. Fokus WARISAN NEGARA KITA Pengenalan Empati: Fokus Warisan negara kita •Memahami peranan institusi •Institusi Raja • Agama Islam raja dalam pemerintahan.

Tahap yang perlu murid pamerkan Perkara yang patut murid ketahui Pencapaian yang boleh diukur Elemen Kewarganegaraan .