You are on page 1of 5

SJHK3023 MALAYSIA DAN

HUBUNGAN ANTARABANGSA
Pendirian dan Dasar Kerajaan Malaysia berhubung
Isu-Isu Antarabangsa

. Contohnya memasuki negara tujuan tanpa permit dan bukan dengan melalui pintu masuk utama.Pendatang Tanpa Izin (PATI)  Pendatang tanpa izin (PATI) atau pendatang haram merupakan golongan orang yang masuk atau tinggal di sesebuah negara secara haram.  Secara haram bermaksud tidak mengikut undang- undang imigrasi .

Liputan Media tentang PATI .

Antaranya:  Melalui sempadan – pencerobohan ini berlaku bagi negara-negara yang mempunyai sempadan daratan atau sungai dengan negara jiran.Bahaya Pendatang Tanpa Izin (PATI)  Terdapat beberapa cara PATI menceroboh masuk sesebuah negara. .

 Melalui pintu utama – PATI memasuki sesebuah negara sebagai pelancong. Namun mereka kekal tinggal di negara tersebut melebihi tarikh visa yang diberikan.  Melalui perkahwinan.Bahaya Pendatang Tanpa Izin (PATI)  Melalui perairan – PATI memasuki sesebuah negara dengan menaiki kapal yang kemudiannya berhenti di persisiran (tidak berlabuh) dan para penumpangnya (PTI) akan berenang untuk tiba di pantai atau daratan. .