You are on page 1of 13

KURSUS ORIENTASI

KSSR DSKP PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


Kursus Orientasi KSSR DSKP Tahun 1
Pendidikan Kesenian

Perkara Utama dalam RPH


PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN HARIAN

1 MAKLUMAT UMUM

2 STANDARD PEMBELAJARAN

3 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

4 AKTIVITI

5 SUMBER PENDIDIKAN DAN EMK

6 REFLEKSI
Kursus Orientasi KSSR DSKP Tahun 1
Pendidikan Kesenian

Perkara Utama dalam RPH


PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN HARIAN

Guru mencatatkan maklumat umum

1 MAKLUMAT
UMUM
seperti:
Kelas
Masa PdP
Tajuk/Tema
Kursus Orientasi KSSR DSKP Tahun 1
Pendidikan Kesenian

Perkara Utama dalam RPH


PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN HARIAN

2 STANDARD
PEMBELAJARAN
Guru perlu menetapkan Standard
Pembelajaran dalam sesuatu P&P.
Kursus Orientasi KSSR DSKP Tahun 1
Pendidikan Kesenian

Perkara Utama dalam RPH


PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN HARIAN

Guru menetapkan objektif yang selari

3 OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
ke arah pencapaian Standard
Pembelajaran

Objektif perlu dinyatakan dalam


bentuk perlakuan yang boleh diukur.

Contoh:
Murid dapat menghasilkan
Murid dapat menyenaraikan
Kursus Orientasi KSSR DSKP Tahun 1
Pendidikan Kesenian

Perkara Utama dalam RPH


PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN HARIAN

Memperlihatkan perkembangan
AKTIVITI
4 PEMBELAJARAN
& PENGAJARAN
pelajaran dari mudah kepada sukar,
konkrit kepada abstrak (jelmakan
unsur KBAT).

P&P haruslah menuju ke arah


pencapaian objektif

Merancang penilaian formatif


(pemerhatian, lisan atau
bertulis/amali).
Kursus Orientasi KSSR DSKP Tahun 1
Pendidikan Kesenian

Perkara Utama dalam RPH


PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN HARIAN

SUMBER Menyatakan secara ringkas sumber


5 PENDIDIKAN &
EMK
pendidikan yang digunakan dalam P&P
dan elemen EMK yang ingin diterapkan.
Kursus Orientasi KSSR DSKP Tahun 1
Pendidikan Kesenian

Perkara Utama dalam RPH


PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN HARIAN

Guru menyatakan hasil pembelajaran

6 REFLEKSI
yang dilaksanakan setelah selesai
proses P&P.

Perkara utama yang perlu dinyatakan


ialah tindakan penambahbaikan guru
terhadap murid yang belum/ tidak
menguasai sesi P&P tersebut.
Kursus Orientasi KSSR DSKP Tahun 1
Pendidikan Kesenian

Contoh RPH MUZIK RPH 1 MINGGU

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian- Masa 9.00 - 9.30 pagi


Komponen Muzik
Kelas 1 Cemerlang Tema dan Tajuk Nyanyian
Standard Pembelajaran 2.2.1 Bernyanyi dengan sebutan yang betul.
(Hanya tulis angka 2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo
Standard Pembelajaran
Buku Rekod Mengajar)
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyanyikan lagu Suasana Pagi dengan sebutan yang betul
mengikut tempo.

Aktiviti PdP 1. Mendengar lagu Suasana Pagi.(CD Track 01)


2. Menyebut lirik lagu mengikut corak irama Suasana Pagi.
3. Menyanyi lagu Suasana Pagi dengan sebutan yang betul mengikut tempo. (CD Track 02)

EMK Kreativiti dan Inovasi


BBB CD Track 01 dan 02
Refleksi 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 10 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.
Kursus Orientasi KSSR DSKP Tahun 1
Pendidikan Kesenian

Contoh RPH SENI VISUAL RPH 1 MINGGU


Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 08.00-09. 00pagi
Kelas 1 Cemerlang Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku Sekolah Ku
Bidang Menggambar-Lukisan
Standard Pembelajaran 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran Seni 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Visual Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat:
1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. menghasilkan lukisan serta membuat apresiasi terhadap karya.
Aktiviti PdP 1. Murid memerihal bahasa seni visual menggunakan peta i-think
2. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik
3. Murid menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber kajian mengenai
garisan, jalinan, warna dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.
4. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam menghasilkan karya lukisan
5. Murid membuat apresiasi hasil karya
EMK 1 .Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5),TMK dan nilai murni
BBB Peta Buih, Flash Kad dan Internet
Refleksi 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 5 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.
Kursus Orientasi KSSR DSKP Tahun 1
Pendidikan Kesenian

Contoh RPH SENI VISUAL RPH 2 MINGGU


MINGGU PERTAMA

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 08.00-09. 00pagi


Kelas 1 Cemerlang Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Sekolah Ku
Bidang Menggambar-Lukisan
Standard Pembelajaran 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran Seni
Visual
Objektif Pembelajaran Diakhir pengajaran murid dapat:
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni Visual
2. Menyenarai dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
Aktiviti PdP 1. Memerihal bahasa seni visual menggunakan peta i-think
2. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik
3. Menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber kajian mengenai garisan, jalinan,
warna dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.
EMK 1 .Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5),TMK dan nilai murni
BBB Peta Buih, Flash Kad dan Internet
Refleksi 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 5 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.
Kursus Orientasi KSSR DSKP Tahun 1
Pendidikan Kesenian

Contoh RPH SENI VISUAL RPH 2 MINGGU


MINGGU KEDUA
Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 08.00-09. 00pagi
Kelas 1 Cemerlang Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Sekolah Ku
Bidang Menggambar-Lukisan
Standard Pembelajaran 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Diakhir pengajaran murid dapat:
1. Menghasilkan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj
2. Membuat apresiasi terhadap karya

Aktiviti PdP 1. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam menghasilkan karya lukisan
2. Membuat Apresiasi hasil karya

EMK 1 .Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5),TMK dan nilai murni
BBB Peta Buih, Flash Kad dan Internet
Refleksi 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 5 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.
Terima Kasih
Ilmu tanpa amal bagai pohon rendang tidak berbuah