PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA
Disediakan oleh: Iffah Afifi binti Shahabudin Musliyana Salma binti Mohd Radzi

Teori Behaviorisme
‡ Teori inimenekankan kepentingan persekitaran dalam pembelajaran bahasa yang berlandaskan teori Pelaziman Operan yang dipelopori oleh (B.F Skinner) pada tahun 1953. ‡ Menurut Skinner, pembelajaran bahasa kanakkanak berlaku apabila ibu bapa/ahli keluarga yang lain mengajar kanak- kanak bercakap dan memberi galakan dengan upah atau ganjaran setiap kali kanak- kanak dapat meniru atau menyebut perkataan yang diajar.

‡ Ganjaran tujuannya adalah untuk mengukuhkan sesuatu perlakuan bahasa yang betul yang berjaya dilakukan oleh kanakkanak. ‡ Ganjaran yang boleh diberikan adalah seperti pujian,ciuman, pelukan dan hadiah. ‡ B.F Skinner juga mengatakan bahawa manusia semulajadi dilahirkan dengan keupayaan untuk mempelajari bahasa.

‡ Keupayaan bertutur adalah satu bentuk perlakuan manusia yang dikenali sebagai perlakuan bahasa yang terbina berdasarkan prinsip teori behaviorisme iaitu ransangan dan tindak balas. ‡ Dalam mempelajari bahasa, persekitaran mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kanak- kanak.

‡ Menurut mazhab behavioris, peneguhan penting dalam perkembangan bahasa. ‡ Skinner (1957) menyatakan ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam menyediakan perbendaharaan kata yang betul kepada anak- anaknya. Ibu bapa boleh membantu dengan memberi peneguhan yang sesuai setiap kali kanak- kanak menyebut sesuatu perkataan dengan betul.

‡ Permulaannya, apabila seorang anak menyebut Nak cucu , si ibu harus meneguhkan dengan ayat = Oh, adik nk susu ya? , lalu memberi susu itu kepada anaknya. ‡ Kemudian, secara berperingkat ibu bapa lebih meneguhkan kepada perkataan- perkataan yang disebut dengan betul oleh kanak- kanak sehingga mereka dapat menyebutnya dengan baik.

Teori Mentalis
‡ Teori ini dikemukakan oleh Noam Chomsky yang mengatakan bahawa pemerolehan bahasa berlaku secara mentalis. ‡ Pendapat Chomsky:kanak- kanak dilahirkan dengan alat pemerolehan bahasa yang bersifat universal. ‡ Melalui alat-alat ini, kanak- kanak berpotensi secara semula jadi untuk mempelajari bahasa apa sahaja.

‡ Mengikut perseptif behavioris, setiap tindak balas atau tingkah laku yang menggunakan bahasa diteguhkan. Contoh ->apabila anak menyebut Saya lapar, nak makan , maka si ibu harus memberi tindakbalas dengan memberi makanan kepada anak itu. Tindakan ibu itu menunjukkan bahawa penggunaan bahasa anaknya adalah betul. ‡ Hasil dari pujian ibu bapa, si anak akan lebih gemar bercakap.

‡ Chomsky mendasarkan teorinya kepada satu hipotesis iaitu hipotesis nurani (perasaan) yang mengatakan bahawa otak manusia telah diperlengkapkan secara semula jadi untuk berbahasa. ‡ Otak manusia telah dilengkapkan dengan struktur manusia sejagat yang dikenali sebagai L.A.D (language acquisition device).

Prinsip L.A.D ada 4:
Proses pemerolehan bahasa kanakkanak adalah sama Proses pemerolehan bahasa tiada kaitannya dengan kecerdasan(tidak kira pandai @ bodoh)
Tatabahasa yang dihasilkan oleh semua kanakkanak boleh dikatakan sama.

Proses pemerolehan bahasa tidak dipengaruhi oleh motivasi @ emosi kanak- kanak

3 hujah Chomsky berkaitan keupayaan sejadi(innate):
Wujudnya unsur-unsur kesejagatan dalam sesuatu bahasa iaitu kesejagatan formal yang terdiri drpd ciriciri ttbhasa & kesejagatan subtantif yg berupa kategori ttbhsa. Bentuk- bentuk ujaran yang didengari kanak- kanak tidak akan diperolehinya tanpa keupayaan sejadi.

Kanak-kanak boleh menguasai bahasa ibundanya dalam tempoh 4-5 tahun dan tanpa keupayaan sejadi, bahasa itu tidak akan dikuasai.

Teori Kognitif
‡ Teori kognitif berlandaskan pendangan Jean Piaget iaitu seorang ahli psikologi b bangsa Swiss. Menurutnya, perkembangan bahasa kanak- kanak berkait rapat dengan perkembangan mentalnya, malah beliau berpendapat bahawa bahasa kanakkanak itu adalah manifestasi penting daripada perkembangan mentalnya. ‡ Untuk memperolehi penguasaan bahasa, seseorang kanak- kanak perlu melalui beberapa peringkat perkembangan kognitifnya.

1-Peringkat pertama dikatakan sebagai peringkat deria motor iaitu kanak- kanak dalam lingkungan (18bln-2thn). Pada peringkat ini kanak- kanak membetuk skemata/struktur kognitif hasil daripada interaksi yang aktif dengan persekitaran. Pengetahuan digambar dalam pelbagai bentuk simbolik. 2- Dari umur (2-7thn), kanak- kanak memasuki peringkat tahap pemikiran pra operasi konkrit. Dalam peringkat ini, pemerolehan bahasa kanakkanak semakin berkembang. Dalam lingkungan umur 4thn, kanak- kanak sudah mula pandai bercakap dan boleh membentuk ayat serta memahami percakapan orang lain.

3- Peringkat ketiga adalah operasi konkrit umur (7-12thn) iaitu sudah dapat menguasai beberapa kemahiran seperti hukum pengekalan, konsep hubungan, pengkategorian dan persirian. 4- Umur selepas 12 tahun dikatakan sebagai peringkat operasi formal.

SEKIAN, TERIMA KASIH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful