You are on page 1of 17

.

oslobodio si me iz lampe i znaš kako već dalje ide.Četiri puta sam se ženio i razvodio. dobro... da znam kako da ih usrećim. kako uopšte da stubovi dohvate dno Atlantika.. da znam šta one zbilja žele kad kažu "ma ništa".To je nemoguće.Hodao čovek plažom i ugleda lampu. Zamisli koliko ljudi samo treba da se most izgradi. Možeš li mi izgraditi most preko okeana da mogu otići kolima. Čovek se zamisli duboko i reče: .. Žene su mi uvek govorile da ne marim za njih i da sam bezosećajan... Duh se nasmeja i reče: . Ali ovo je već treci put ovaj mesec i već ste mi dosadili pa se možeš oprostiti od tri želje. Ali aviona se užasno bojim. Čovek duboko razmisli i reče: . Voleo bih da mogu da razumem žene. Zamisli drugu želju. šta misle kad iznenada zaćute. pojavi se duh i reče: .. kad. koje li sreće.Evo vec dvadeset godina živim u Americi i voleo bih da posetim stari kraj. da znam zašto plaču. Protrlja je da je očisti od peska.. Možeš tražiti samo jednu. da mogu da znam šta one osećaju.Dobro. Duh reče: . a na brodu imam morsku bolest.Hoćeš li most sa dve ili četiri trake? .

BUBREZNA INSUFICIJENCIJA Akutna Hronicna .

DEFINICIJA: Akutno oštećenje bubrega-AKI se definiše kao:  naglo (unutar 48h) smanjenje funkcije bubrega.3 mg/dl) ili procentualno povećanje  150% (1.5 puta od početne vrednosti). praćeno apsolutnim porastom koncentracije kreatinina u serumu na  26.5 ml/kg/h za  6h) . ili smanjenje izlučivanja mokraće (diureza  0.4 mol/l ( 0.

AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA EPIDEMIOLOGIJA: Incidencija akutnog oštećenja bubrega kod bolesnika u jedinicam lečenja iznosi 10-25% Incidencija teškog akutnog oštećenja bubrega koje zahteva lečenj iznosi 3-5% Stopa mortaliteta bolesnika sa akutnim oštećenjem bubrega u jed intenzivnog lečenja je visoka i iznosi 50-80% .

55% 40% 5% .

acute kidney injury . AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA .AKI AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA PRERENALNO AKI RENALNO AKI POSTRENALNO AKI Akutna tubulska Intersticijumski Akutni nekroza nefritis glomerulonefritis 85% 10% 5% Ishemija Toksini 50% 35% AKI .

Loss – gubitak bubrežne funkcije. AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA .slabost bubrežne funkcije.5 ml/kg/h u toku 6h Rizik u odnosu na bazalnu vrednost Povećanje koncentracije kreatinina u serumu za Injury I  2 puta ( 200%) ili smanjenje JGF za  50% < 0.RIFLE KLASIFIKACIJA RIFLE KRITERIJUMI JGF KRITERIJUMI DIUREZE Povećanje koncentracije kreatinina u serumu za Risk R  1.akutno oštećenje bubrega . JGF .0 mg/dl ( 354 mol/l) uz akutno povećanje kreatinina od  0.oštećenje bubrežne funkcije.5 mg/dl ( 44.5 ml/kg/h u toku 12h Oštećenje u odnosu na bazalnu vrednost Povećanje koncentracije kreatinina u serumu za  3.završni stadijum bolesti bubrega. Injury .0 puta (300%) ili smanjenje JGF za  75% Failure < 0. Failure .jačina glomerulske filtracije.0 mol/l) Loss Perzistentno AKI = potreba za metodama lečenja za zamenu funkcije bubrega L Gubitak u periodu dužem od četiri nedelje ESRD Završni stadijum bolesti bubrega = potreba za dijalizom u vremenskom periodu E Završni dužem od tri meseca stadijum Risk .rizik od poremećaja bubrežne funkcije.3 ml/kg/h za 24h ili F u odnosu na bazalnu vrednost ili povećanje Slabost anurija u toku 12h kreatinina  4.5 puta ( 150%) ili smanjenje JGF za  25% < 0. ESRD . AKI .

KOMPLIKACIJE AKUTNOG OŠTEĆENJA BUBREGA Kardio. gađenje Anemija razdražljivost pluća Metabolička Aritmije Povraćanje Asterixis Krvavljenje Septikemija acidoza Izmenjen Hiponatremija Perikarditis Malnutricija Infekcija UT mentalni status Hipokalcemija Perikardni izliv GI krvavljenje Koma Hiperfosfatemija Plućna embolija Hiper Mg2+ Hipertenzija Hiperurikemija Infarkt miokarda . Gastro- Metaboličke Neurološke Hematološke Infektivne vaskularne intestinalne Neuromuskularna Zapaljenje Hiperkaliemija Edem pluća Muka.

0 .9 2.14 10 .3 4.5 .4. In: Acute Bood Purification.5. Oda S.0 Jetra/Bilirubin (mg/dl/mol/l) < 20 20 . 166: 4-10.0 .2 . Karger.3 2. Hirasawa H. Kawamura A.1.1. Current Status of Blood Purification in Critical Care in Japan.2 .0 .9 2.3.12 6-9 <6 Glasgow coma skala 3.4 . Hirasawa H (eds).2.32 33 .150 51 . . SOFA SKOR .1 .9 > 5.204  204 Kardiovaskularni sistem Odsustvo Dopamin Dopamin Dopamin MAP < 70 Hipotenzija (mmHg) hipotenzije  5 g/kg/min > 5 g/kg/min 15 g/kg/min > Centralni nervni sistem 15 13 .2 1.3 Koagulacija/Trombociti (x 103/mm3) > 150 101 .PROCENA MULTIPLOG OŠTEĆENJA ORGANA SOFA skor 0 1 2 3 4 > 400 301 . Contrib Nephrol.300 101 .400 201 .11.2 1.0 Bubreg/kreatinin (mg/dl)/(mol/l) < 1.440 > 440 Diureza (ml/24h) < 110 110 . Suzuki H.101 102 .299 < 500 < 200 Kaizu K.200  100 Respiracije PaO2/FIO2 (mmHg/kPa) > 5.50  20 < 1. Inada Y.170 171 .5.8 . Basel.9 6.0 1.7  1.9  12.100 21 .4 300 .4.

BOLESNICI SA AKUTNIM OŠTEĆENJEM BUBREGA SPEKTAR BOLESNIKA SA AKUTNIM OŠTEĆENJEM BUBREGA TEŽINA BOLESNIKA Akutno oštećenje bubrega Akutno oštećenje bubrega Akutno oštećenje bubrega Hemodinamska stabilnost Hemodinamska nestabilnost Hemodinamska nestabilnost Odsustvo komplikacija AKI Prisustvo komplikacija AKI Prisustvo komplikacija AKI Odsustvo hipervolemije Hipervolemija Hipervolemija Odsustvo insuficijencije više Odsustvo insuficijencije više Insuficijencije više sistema sistema organa sistema organa organa Mehanička ventilacija Hiperkatabolizam .

ispitivanja (krvna slika. end stage kidney disease): trajanje bolesti duže od tri meseca.5 put ili produkcija urina ispod 0. frakciona ekskrecija natrijuma). kalijuma. RTG i ultrasonografija  Osnovni kruterijumi za dijagnozu su: smanjenje diureze ispod 500 ml za 24 časa.5 ml/kg telesne mase za period od 6 sati. koncetracija natrijuma u urinu. kreatinina.  gubitak bubrežne funkcije (engl. RIFLE kriterijumi za dijagnozu akutne bubrežne insuficijencije. ABI-Dijagnoza  Anamneza. risk): porast koncentracije serumskog kreatinina 1.  Tzv. preporučeni od strane Acute Dialysis Quality Initiative:  rizik (engl. . failure): porast koncentracije serumskog kreatinina 3 puta ili porast koncentracije serumskog kreatinina iznad 355 μmol/l ili produkcija urina ispod 0. klinička i lab.  oštećenje (engl.3 ml/kg za period od 1 dana.  krajnji stadijum bolesti (engl. fosfora i pad koncentracije kalcijumai venskog bikarbonata. porast plazmatske koncentracije uree.  slabost bubrega (engl.5 ml/kg telesne mase za period od 12 sati. injury): porast koncentracije serumskog kreatinina 2 puta ili produkcija urina ispod 0. pregled urina - osmolarnost. loss): trajanje bolesti duže od četiri nedelje.

acute kidney injury .odstranjivanje toksina Pedijatrijska populacija Akutna Insuficijencija jetre AKI . INDIKACIJE ZA AKUTNU PERITONEUMSKU DIJALIZU INDIKACIJE RENALNE (prisustvo AKI) NE-RENALNE (AKI može biti i odsutno) Uremijski perikarditis/encefalopatija Akutni pankreatitis Hemodinamski nestabilni bolesnici Klinički značajna hipotermija/hipertermija Dijateza krvarenja ili hemoragijska stanja Refraktarna srčana slabost Nemogućnost vaskularnog pristupa Trovanje .

Teška respiratorna insuficijencija 5. Adv Perit Dial 2007.Br. Akutno oštećenje bubrega u trudnoći Ansari N. . Celulitis zida abdomena 6. Perito-pleuralna dijafragmalna komunikacija 3. Težak akutni edem pluća 10. Nedavna abdominalna i kardiotorakalna hirurgija ( 30 dana) 2. Passadakis PS. KONTRAINDIKACIJE 1. Teška refluksna gastro-ezofagusna bolest 7. Nizak klirens peritoneuma 8. Peritoneal Dialysis in Patients with Acute Renal Failure. Gljivični peritonitis 4.KONTRA INDIKACIJE ZA AKUTNU PERITONEUMSKU DIJALIZU R. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for Patients with Acute Kidney Injury. Izražen hiperkatabolizam 11. Teška hiperkaliemija 9. Graft abdominalne aorte ( 4-6 meseci) 12. 23(1): 7-16. Oreopoulos DG.Int J Nephrol 2011:ID 739794.

Potrebna manja logistika u odnosu na hemodijalizu 3. Burdman EA.Br. Adv Perit Dial 2007. Semin Dial 2011. Velika količina tečnosti se može odstraniti kod hemodinamski nestabilnih bolesnika 11. 24(2): 149-56. Spora korekcija metaboličkih poremećaja (odsustvo sindroma dIzekvilibrijuma) 4. Dobro se podnosi u pedijatrijskoj populaciji bolesnika 6. Visoko biokompatibilna metoda 9. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for Patients with Acute Kidney Injury. . Chakravarthi R. Ne zahteva punkciju arterija ili vena 7. posebno kod dece 8. 23(1): 7-16. Plasiranje PD katetera je uglavnom lako. Ne zahteva sistemsku antikoagulaciju (mali rizik krvarenja) 5. Peritoneal Dialysis in Patients with Acute Renal Failure. Passadakis PS. Jednostavna tehnika izvođenja i široka dostupnost 2. Jednostavniji laboratorijski monitoring u odnosu na druge dijalizne tehnike (CRRT) Ansari N.Int J Nephrol 2011:ID 739794. PREDNOSTI 1. Hemodinamska stabilnost 10. Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: Lessons Learned and Applied. PREDNOSTI AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE R. Oreopoulos DG.

Hiperglikemija 8. Poremećaj srčanog ritma 10. Semin Dial 2011. KOMPLIKACIJE 1. Chakravarthi R. 24(2): 149-56. Hipernatremija 9. Abdominalni bol 3. KOMPLIKACIJE AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE R. Bazalna atelektaza i pneumonija 11. Hipotenzija 9. Perforacija creva 7. Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: Lessons Learned and Applied.Br. Peritonitis 2. Curenje dijalizata 5. Intraabdominalno krvarenje 4. Neodgovarajuća drenaža dijalizata (efluenta) 6. Gubitak proteina 11. . Hipokaliemija 10. Pleuralni izliv Burdman EA.