You are on page 1of 6

Perbandingan antara Model Disiplin Asertif

Canter dengan Model Disiplin Logikal Dreikurs

Disediakan oleh:
Lau Nianer
Woon Suet Chi

Model disiplin asertif Model disiplin logikal cantersa dreikurs • Berasaskan peneguhan Asas Berasaskan perkongsian dan ganjaran apabila antara guru murid melakukan autonomi diberikan kepada tingkah laku yang murid dengan murid dan diingini. membalas dengan professioanl dan dendam damn tanpa gangguan mempamerkan kekurangan . peneguhan kuasa dimiliki positif diberikan dan jika mereka melakukan kesalahan. pula berhak mengajar mencabar kuasa. peneguhan negatif diberikan Murid berhak belajar Konsep Murid mempunyai tingkah dengan selamat dan tenang laku bermasalah berpunca dan mendapat sokongan daripada motif-motif seperti dari rakan dan guru guru mendapatkan perhatian.

Model Disiplin Model Disiplin Asertif Canters Logikal Dreikurs • Gaya atau tindakan guru Pandangan Guru bersifat demokrasi dan memberi impak kepada pelajar pelajar bersifat bebas harga diri dan kejayaan untuk memiliki dan pelajar bertanggungjawab atas apa • Guru asertif lebih yang dimiliki berkesan daripada guru yang tidak asertif Bosan dengan pengajaran guru Punca masalah disiplin • Murid ingin mendapatkan Kumpulan pelajar lemah tidak perhatian memahami pengajaran guru • Murid ingin menunjukkan Tidak berminat dengan kuasa pelajaran • Murid membalas dendam Suara guru kurang jelas • Murid berasa ketidakupayaan diri • Murid terlalu bebas .

tegas dan jelas • Wujudkan kelas demokratik • Kontak mata • Tangani dengan kasih sayang • Gesture bukan lisan • Tanpa ancaman/ jeritan Semua maklumat atau Kekuatan Semua pelajar peraturan dapat disampaikan dengan tepat mendapat layanan dan jelas dan diikuti oleh sama rata semua pelajar Murid takut untuk kelemahan ketidakksamarataan berkomunikasi . masalah pengaruh tenang.Model Disiplin Model Disiplin Asertif Canters Logikal Dreikurs • Nyatakan jangkaan Cara menyelesaikan • Abaikan tingkah laku tersebut pengajaran • Beri tanggungjawab/ • Suara guru yang lantang .

Kesimpulan • Peranan guru penting dalam mengawal kelas • Guru mesti fleksibel mengikut situasi • Bilik darjah yang efektif • -laksana strategi pengajaran yang terancang • -pelajar aktif • -pembelajaran bermakna • -tangani secara proaktif .

TERIMA KASIH .