You are on page 1of 9

2.

Tehnologija transporta sa
primenom kontenera
učenik: Milan Urošević
profesor: Olivera Radulović

. skladištenja i transporta koristi kontener. Kontenerski transport čini isnov multimodalnog transporta gde se kao jedinica manipulacije.

specijalno konstruisan da se roba prevozi bez pretovara transportnih sredstava ili više vidova transporta. . Kontener predstavlja transportni sud trajnog karaktera.

 Pojava kontenera u našoj zemlji datira iz 1963. . Primena kontenera u međunarodnom drumskom saobraćaju regulisana je Konvencijom o Ugovoru za međunarodni prevoz robe na drumovima u domaćem saobraćaju Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. god. Kada si stvoreni prvi uslovi za takvu primenu u železničkom transportu.

. Ovom konvencijom su obuhvaćena sva motorna prevozna sredstva namenjena prevozu kontenera uključujući prikolice i poluprikolice.

Smanjuju se troškovi skladištenja robe. . B. Smanjuju se ukupni troškovi prevoza. Skraćuje se ukupno vreme procesa prevoza. Povećava se sigurnost robe u toku prevoza. C. Prednosti tehnologije prevoza kontenerima su: A. D.

. samo u specifičnim slučajevima dolazi do razlike u prvoj fazi. Tehnologija transporta robe primenom kontenera u osnovi započinje fazom koja nastupa i pri upotrebi paleta. a ovi specifićni slučajevi uslovljeni su specifičnošću robe odnosno samih kontenera.

nezavisno od toga ne koliko se faza može podeliti prevozni proces. Ako se detaljnije analizira primena kontenera u drumskom transportu. može se videti da uvek postoje one poznate faze: utovar. . kao faze koje prethode i slede utovar odnosno istovar. prevoz i istovar robe.

 Efeksti primene tehnologije transporta putem kontenera ogledaju se. u: a) Brzini isporuke i transport. b) Niži transportno-pretovarni troškovi c) Bolja zaštita robe u prevozu d) Sniženje troškova ambalaže e) Manji troškovi skladištenja robe .