You are on page 1of 6

Teatro bar

Jovana Jevtić 40/11
Jelena Jeremić 249/11
Sanja Živančević 127/11
Ivana Živković 7/11
Milan Radojević 160/11

SWOT ANALIZA Snage Slabosti -Prepoznatljivo ime -Nedostatak parking mesta .Veče sa stranom muzikom -Noćni klubovi sa domaćom muzikom -Uvođenje humanitarne večeri -Humanitarna angažovanost drugih .Davanje povlastica lojalnim gostima klubova -Klubovi sa čestim promotivnim cenama pića .Luksuzno mesto -Problemi sa rezervacijama(loša -Veliki kapacitet(tri nivoa) organizacija) -Dobra opremljenost -Loša lokacija -Izdvojen VIP deo Šanse Pretnje -Uvođenje tematskih žurki -Noćni klubovi sa stranom muzikom .

dobar provod -nezaposlene -pozitivan stav prema noćnom životu -Sklone konzumiranju alkohola .večite neženje .dobar provod -ljudi koji vole luksuz -Skloni konzumiranju alkohola -Beograđanke i okolina Devojke -atraktivne -zele da budu viđene (18-25) -studentkinje .Segmentacija tržišta CILJNA GRUPA PROFIL OČEKIVANJA -Beograđani i okolina( --žele da budu viđeni Muškarci -dobrostojeći u društvu atrativnih (25-40) -mamini i tatini sinovi devojaka .

BUDI Viđen I Poseban ! .

Analiza konkurencije Direktna konkurencija Kapacitet Raznovrsnost Gostovanja Broj Dobra Parking Cene muzike poznatih radnih lokacija mesta dana niže više Vanila √ 3 √ √ Molokini √ √ √ 3 √ √ Kolektiv √ √ 3 √ √ √ Opposite √ 4 √ Mistique √ √ 3 √ √ Klub F6 √ 3 √ .

Analiza konkurencije Indirektna konkurencija Kapacitet Raznovrsnost Gostovanja Broj Dobra Parking Cene muzike poznatih radnih lokacija mesta dana niže više Mr Stefan √ 7 √ √ Braun Plastic √ √ √ 3 √ √ Magacin √ √ √ 3 √ √ √ Fabrika √ 3 √ √ √ The Tube √ 2 √ √ .