You are on page 1of 18

INFORMATIEAVOND SEPTEMBER

5e leerjaar
Juf Tiny
DOEL :

Optimaliseren van de band tussen de twee
werelden van het kind
THUIS EN SCHOOL
Graag naar school komen.
Iets opsteken.
Samenwerken, niet tegen elkaar
op.
Inbreng hebben.
Zelfstandig leren werken.
De kans krijgen om te leren.
Vragen durven, leren stellen.
Begrip tonen, begrip krijgen.
BELONINGSSYSTEEM

Goede punten

° Taken in orde
° Flinke inzet
° Behulpzaam zijn
Niets te maken met schoolresultaten.
Als er problemen of vragen zijn ?
Niet met probleem of vraag
blijven rondlopen a.u.b.!
Noteren in agenda.
Naar school komen.
Een briefje schrijven
Telefoneren.
Mailen
juftiny5@gmail.com
Handtekenen van :

• Agenda : wekelijks
• Toetsen : als ze in map zitten
Wiskunde

Kommagetallen rekenmachine
Tot 10 000 000 geodriehoek
Procenten passer

Katapult : oefenboek, onthoudboekje, scheurblok,
oefenen op Kweetet
Bij elk Target zijn er 2 toetsen  toetsenwijzer en
Rakkertje
FRANS

Speelse manier.
Functioneel.
Elke dag oefenen.
Woordverklaring op fiches kennen.
Zelfevaluaties
Na elke Module is er een toets.
*Basis (Toetsen van de
methode)
* Verdieping (Schrijven
Taal
Veel aandacht voor Spelling:
lezen!
Spellingboek
Computer Kweetet
Toets na elk thema :
Scheurblok
 Taalwijzertje Loepje (onthoudboekje)
(onthoudboekje)
!!!Leerlingen met dyslectiecontract krijgen
extra voorbereiding!!!
WERELDORIËNTATIE

* Nieuwe methode Mundo
* Verschillende thema’s
* Verkeer Viamundo
Oefentoetsen op computer
Toets na elk thema.
Werken met mindmapping !!!
http://juftinycentrumschool.yurls.net/nl/page/
683222#topboxes
Muzische vorming

Drama
Muziek
Elke vrijdagnamiddag muzische carrousel
Beeld
5de en 6de leerjaar
Media
…
Verschillende technieken.
Materiaal meebrengen(tijdig
verwittigen)
Lichamelijke Opvoeding/Zwemmen

• Alles naamtekenen.
• Turnkledij voor een vakantie mee naar
huis nemen om te wassen.
• Zwemmen om de twee weken op
donderdag tussen de middag.
Hoekenwerk
Computer
Wiskundespelletjes
Taalspelletjes
Kruiswoordraadsels
Spelling
Frans
Beeld

Leren samenwerken
LESSENROOSTER 5DE LEERJAAR A 2017 –
2018 TINY ROSSAR
LESSENROOSTER 5DE LEERJAAR B 2017 –
2018 KAMIEL DUPONT
Oefensite voor het vijfde leerjaar :

http://juftinycentrumschool.yurls.net
Bedankt voor jullie aandacht!

• Hopelijk wordt het een tof en leerzaam
schooljaar!