SKPD 1013 Pengantar Sains Sosial

Pemikiran Sosial Klasik

selepas Revolusi Peranchis (1789) ± sepanjang abad ke 19 . dan selepas Pencerahan sepanjang abad ke 19 Perbincangan dibahagikan kepada dua bahagian: 1) Zaman Pencerahan 2) Sumbangan ahli-ahli fikir .Pemikiran Sains Sosial Klasik di Zaman Pencerahan dari abad ke 17 sehingga ke awal abad ke 19 (1650-1800).

a) Zaman Pencerahan i) Pembahagian pengetahuan di Zaman Pencerahan Rasionalisme berkembang semula di Zaman Pencerahan (abad ke 17 dan awal abad ke 19 (1800) selepas Revolusi Peranchis (1789) Rasionalisme diterima oleh masyarakat Barat .prinsip utama untuk mencari dan menyusun maklumat. sains sosial sebagai bidang ilmu belum ada lagi di zaman pencerahan . ini bantu perkembangan sains sosial di akhir abad ke 19 .akan tetapi ada perkembangan rasionalisme di zaman pencerahan itu. sebagai sumber pengetahuan Minat untuk memahami alam semulajadi/persekitaran fizikal dan manusia secara saintifik telah meningkat Gedung ilmu pengetahuan juga mulai berkembang Namun.

pemikiran manusia seharusnya maju juga Manusia lebih yakin dan berupaya untuk menentukan halatuju masyarakat dan dirinya Penjelasan keagamaan tentang masalah sosial semakin kurang Manusia semakin sensitif terhadap apa isu dan masalah sosial yang berlaku di sekitar mereka (perang.ada sikap ingin tahu . dll). kemiskinan. oleh itu.ii) Sumbangan ahli-ahli fikir Situasi di Zaman Pencerahan yang sokong pertumbuhan sains sosial di akhir abad ke 19 Ada kepercayaan bahawa tamadun manusia sebenarnya telah maju.

Ramai pemikir yang beri sumbangan .yang ekstremis.bantut perkembangan minda manusia dan kebebasan berfikir Desak ahli falsafah supaya kemuka soalan-soalan yang kritis mengenai sistem sosial yang sedia ada dan bersedia untuk mengubah atau hapus sistem sosial itu jika ia tidak sesuai dengan sifat semula jadi manusia. keistimewaan golongan bangsawan dan sistem fuedal . Revolusi Peranchis 1789) . Ambil tindakan politik dengan berkempen (e. yang moderate Yang extremis (Golongan Philosophe) Menentang habis-habisan dogma mazhab Katolik. kepercayaaan karut. dan akhirnya.g.

terdapat ideide yang menjadi asas kepada tindakan gerakan politik Thomas Hobbes (1588-1679) John Locke (1632-1704) Montesquieu (1689-1755) Jean Jacques Rousseau (1712-1778) .bicara masalah ekonomi.Contoh-contoh tokoh seperti Thomas Hobbes. politik dan psikologi sekali gus. bicara isu-isu seperti keadaan manusia (human condition). Montesquieu dan Jean Jacques Rousseau Kesemuanya ahli falsafah politik dan sosial . John Locke. kekuasaan. sosiologi. sejarah manusia dan sifat masyarakat yang walaupun abstrak tetapi dapat mencerminkan sensitiviti mereka terhadap masalah dan isu. kerajaan.

ilham dan tradisi sebagai sumber ilmu pengetahuan b) pandangan mekanistik tentang masyarakat (mechanistic view of society) iaitu manusia sebagai mesin (satu bahagian rosak diganti oleh bahagian lain) c) kecendurungan mereka untuk jelas masalah sosial tanpa berasaskan pemerhatian dan eksperimen .b) Sumbangan pemikir Barat selepas Zaman Pencerahan di awal dan sepanjang abad ke 19 Apakah situasi yang wujud selepas Revolusi Peranchis? Lihat kembali ide dan isu Zaman Pencerahan mengenai rasionalisme dan pendirian ahli pemikir di masa itu tentang peranan sains dalam masyarakat Lihat secara kritis kerana ada ide-ide sukar diterima seperti:a) tidak menitikberatkan faktor non-rasional seperti emosi. imaginasi.

kesusasteraan.Terdapat tiga cara untuk menangani ide dan isu yang telah dikemukakan oleh pemikir-pemikir Zaman Pencerahan iaitu: 1) Hidup kembali minat masyarakat terhadap agama. sejarah ± bidang kemanusiaan Satu gerakan wujud iaitu Gerakan RomantikKonservatif. tokoh-tokoh seperti Louis de Bonald (1754-1850) dan Joseph Maistre (1754-1821) ± mengasaskan sistem falsafah baru iaitu Catholic Counter Revolutionary Philosophy . tradisi melalui cabang kemanusiaan seperti seni. falsafah. emosi. puisi.

bagaikan organisme biologi ± yang stabil dan harmoni . tahap metafizik dan tahap sains atau positif Masyarakat dilihat sebagai satu keseluruhan. satu sistem yang berada dalam kesimbangan dan harmoni. pengasas ialah Auguste Comte (1798-1857) dari Peranchis Kaedah saintifik Tiga tahap .tahap teologi.2) Mengesyorkan satu falsafah sains yang mera¶ikan pengetahuan tentang manusia dan masyarakat yang dikumpulkan melalui pemerhatian yang sistematik dan eksperimen dan bukan melalui spekulasi abstrak ± Falsafah Positivisme.

Kajian masyarakat secara sistematik dan saintifik.hasil kajian sebagai sumber pengetahuan Pengetahuan yang terkumpul boleh jelaskan pola-pola (patterns) dan hukum-hukum sosial Tujuan sains ialah untuk jamin pertumbuhan intelektual manusia dan kemuka cara konstruktif untuk atasi masalah sosial Sains tentang masyarakat dinamakan ³sosiologi´ . penakulan manusia (human reasoning) .

pengasas ialah Karl Marx (1818-1883) Seorang ahli ilmuan dan aktivis politik. curigai sistem kapitalis Kemuka sejarah materialisme ± tentang sejarah dan perkembangan tamadun manusia yang bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Auguste Comte .3) Mengesyorkan satu teori sains sosial umum atau a general theory of social science yang berkaitan dengan materialisme sejarah (historical materialisme).

mempunyai asas kebendaan (material basis). akan tetapi untuk berbuat demikian. kemiskinan dan penindasan dll. begitu juga dengan satu bentuk sistem sosial dan ekonomi yang wujud pada masa itu iaitu sistem kapitalisme Manusia punyai bakat. e. terlebih dahulu mereka mesti sedar (ada social consciousness) akan kelas mereka (iaitu kedudukan ekonomi mereka) dan membandingkan kedudukan mereka dengan kedudukan ekonomi golongan kapitalis yang lebih baik . daya kreativiti dan keupayaan untuk ubah nasib mereka.Falsafah mengenai:Semua fenomena sosial.g.

pasaran. mencapai tahap kreativiti dan pemikiran yang tinggi Sistem komunis ganti sistem kapitalisme Sumbangan Marx kepada perkembangan sains sosial ± kajian tentang manusia dan masyarakat harus ambil kira prasarana ekonomi (economic infrastructure) masyarakat berkenaan. negara. pengaruh faktor ekonomi (economic determinisme) terhadap bentukbentuk sosial (social forms) seperti keluarga. peri pentingnya peranan sejarah dalam perkembangan masyarakat kerana sifat manusia dan masyarakat adalah hasil proses sejarah .Sistem kapitalis tidak mambantu manusia membangun potensinya. kedudukan ekonomi (kelas) yang membezabezakan di antara ahli-ahli masyarakat. sistem agama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful