You are on page 1of 20

Kennis maken met weblogs

Weblogs als instrument in een veranderende


wereld
Duurzame veranderingen

 Van Informatiesamenleving via Experience Economy naar


Transformatie samenleving (Pine&Gilmore, Jensen, Piët)
 Macroshift: de omslag naar een duurzame wereld (Laszlo)
 Aandacht voor ander leiderschap: servant-leadership (Greenleaf, Wijfels)
 Van cultuur van sociale regelgeving naar communicatieve zelfsturing
(Cornelis)
 De Europese Droom (Rifkin)
 Markets are conversations (Cluetrain Manifesto)
Duurzame veranderingen (2)

 Organisatiestructuur van piramide (top down) met ‘hark’-structuur naar


cirkel, matrix of omgekeerde piramide en zelfsturing(Greenleaf, Fousert)
 Connecting and sharing (Boswijk)
 Groei van masculine samenleving naar feminine samenleving (Hofstede)
 Aandacht voor kwaliteit, waarden en zingeving (Piët, Jensen, Cornelis,
Greenleaf)
 Meer holistische benadering van de wereld (Bohm, Chopra)
 Meer vraag- dan aanbodsturing (maatwerk) en co-creatie
(Prahalad&Ramaswamy)
 Van denken in feiten en regels, naar denken in mogelijkheden (Jaworski,
Chopra)
 People have changed more then organisations (Zuboff)

DE MENS CENTRAAL / SMART MOBS


Markets are conversations
Weblogs: USER generated media

Een weblog:
- is een online ‘dagboek’
- met berichten waar je op kunt reageren
- in volgorde van nieuw naar oud
- in een stijl die tussen schrijf- en spreektaal in zit
- met een persoonlijke tone of voice (authenticiteit is key)
- vaak met plaatjes en audio
- dat regelmatig (soms meerdere malen per dag) ververst wordt
- met veel hyperlinks naar bronnen
- wordt verspreid via syndicatie
Samengevat: fundamentele
veranderingen + weblogs

 Weblogs spelen in op de trend: user in control / de mens


centraal.
 Weblogs samen zijn een oorverdovend lawaai van massaal
gefluister.
 Weblogs zitten in het belangrijke deel van de Long Tail: on-
line kun je met weinig middelen heel veel mensen
benaderen.
 Weblogs gedragen zich als een virus.
Samengevat: fundamentele
veranderingen + weblogs (2)

 Door citizen tools zoals weblog, podcasts, videoblogs krijgt


de massa middelen in handen om hun stem te laten horen.
 Er ontstaat een model van consumer to business. Bedrijven
moeten leren luisteren.
 Weblogs zijn een middel voor connecting en sharing
 De snelheid van publicatie van foto’s, postings etc. is groter
dan die van reguliere media. Door RSS technologieën is de
verspreiding van content een kwestie van minuten.
Samengevat: fundamentele
veranderingen + weblogs (3)

 Mensen krijgen via weblogs e.d. mogelijkheden om hun


passie te tonen en hun eigen transformatie vorm te geven:
een perfecte tool voor communicatieve zelfsturing.
 Door het linken naar elkaar ontstaan er via weblogs e.d.
nieuwe communities waarin sprake is van echte co-creatie.
 Een weblogs e.d. geeft een individu on-line presence,
waarbij de wereld het speelveld is.
 Mensen ontdekken via de weblog-wereld nieuwe
mogelijkheden, maken kennis met nieuwe (virtuele)
netwerken.