Kennis maken met weblogs

Weblogs als instrument in een veranderende wereld

Duurzame veranderingen
 Van Informatiesamenleving via Experience Economy naar Transformatie samenleving (Pine&Gilmore, Jensen, Piët)  Macroshift: de omslag naar een duurzame wereld (Laszlo)  Aandacht voor ander leiderschap: servant-leadership (Greenleaf, Wijfels)  Van cultuur van sociale regelgeving naar communicatieve zelfsturing
(Cornelis)

 De Europese Droom (Rifkin)  Markets are conversations (Cluetrain Manifesto)

Duurzame veranderingen (2)
 Organisatiestructuur van piramide (top down) met ‘hark’-structuur naar cirkel, matrix of omgekeerde piramide en zelfsturing(Greenleaf, Fousert)  Connecting and sharing (Boswijk)  Groei van masculine samenleving naar feminine samenleving (Hofstede)  Aandacht voor kwaliteit, waarden en zingeving (Piët, Jensen, Cornelis,
Greenleaf)

 Meer holistische benadering van de wereld (Bohm, Chopra)  Meer vraag- dan aanbodsturing (maatwerk) en co-creatie
(Prahalad&Ramaswamy)

 Van denken in feiten en regels, naar denken in mogelijkheden (Jaworski,
Chopra)

 People have changed more then organisations (Zuboff)

DE MENS CENTRAAL / SMART MOBS

Markets are conversations

Weblogs: USER generated media
Een weblog: - is een online ‘dagboek’ - met berichten waar je op kunt reageren - in volgorde van nieuw naar oud - in een stijl die tussen schrijf- en spreektaal in zit - met een persoonlijke tone of voice (authenticiteit is key) - vaak met plaatjes en audio - dat regelmatig (soms meerdere malen per dag) ververst wordt - met veel hyperlinks naar bronnen - wordt verspreid via syndicatie

Samengevat: fundamentele veranderingen + weblogs
 Weblogs spelen in op de trend: user in control / de mens centraal.  Weblogs samen zijn een oorverdovend lawaai van massaal gefluister.  Weblogs zitten in het belangrijke deel van de Long Tail: online kun je met weinig middelen heel veel mensen benaderen.  Weblogs gedragen zich als een virus.

Samengevat: fundamentele veranderingen + weblogs (2)
 Door citizen tools zoals weblog, podcasts, videoblogs krijgt de massa middelen in handen om hun stem te laten horen.  Er ontstaat een model van consumer to business. Bedrijven moeten leren luisteren.  Weblogs zijn een middel voor connecting en sharing  De snelheid van publicatie van foto’s, postings etc. is groter dan die van reguliere media. Door RSS technologieën is de verspreiding van content een kwestie van minuten.

Samengevat: fundamentele veranderingen + weblogs (3)
 Mensen krijgen via weblogs e.d. mogelijkheden om hun passie te tonen en hun eigen transformatie vorm te geven: een perfecte tool voor communicatieve zelfsturing.  Door het linken naar elkaar ontstaan er via weblogs e.d. nieuwe communities waarin sprake is van echte co-creatie.  Een weblogs e.d. geeft een individu on-line presence, waarbij de wereld het speelveld is.  Mensen ontdekken via de weblog-wereld nieuwe mogelijkheden, maken kennis met nieuwe (virtuele) netwerken.